1861 Đánh giá

Phần mềm lập lịch tương tác nuôi nick Facebook FPlusScheduler

Tính năng của FPlusScheduler Hướng dẫn FPlusScheduler Video hướng dẫn trên youtube

Bạn cần nuôi nick facebook, lập lịch tương tác trên profile. Phần mềm FPlusScheduler sẽ tự động tương tác, lập lịch, nuôi nick facebook hàng ngày và chỉ cần thiết lập lần đầu.

Dễ dàng sử dụng

Liên tục cập nhật chức năng mới

Dùng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

Thanh toán trực tuyến theo tháng hoặc qua thẻ cào, phí gia hạn 100k/tháng

Tải xuống và dùng thử ngay

Sau khi cài đặt hoàn tất trên desktop sẽ có FPlusScheduler

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

Hỗ trợ reset các loại Dcom USB 4G Huawei E3372 Hilink, Huawei E3276 Hilink, JAZZ, USB 3G MF190 (GEZGIN, Vinaphone MF190) và các loại dùng phần mềm kết nối RAS Chi tiết, HMA v2.8Download HMA v2.8

Hỗ trợ SSH với Bitvise SSH Download Bitvise SSH


Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=evbt3qH2_rE&list=PLOlwy9jxkiDM9pOUoNXpQVrPZU6mZQoMR&index=1

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[27/01/2022 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Không chạy veri phone trước veri mail
[19/01/2022 - fplusscheduler>change info] update: bật tự phát video bên change info
[22/01/2022 - FplusScheduler > Tài khoản > Thiết lập nâng cao ] Update : thêm tích lưu logs sau khi chạy vào fplusscheduler
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng Chặn đăng tường (trình duyệt www)
[13/01/2022 - Fplusscheduler>tài khoản] không lấy được ảnh từ file backup để vượt cp 282
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Sử dụng máy ảo ] Check tính năng check live uid - sử dụng máy ảo fplusscheduler
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Sử dụng máy ảo ] Update: random proxy ssh khi check live ở sử dụng máy ảo
[12/01/2022 - Fpluscheduler > Sử dụng máy ảo > tham gia nhóm theo từ khóa ] Check tính năng tham gia nhóm theo từ khóa sử dung LDPlayer
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Update: click chấp nhận cookie ( acc ngôn ngữ việt)
[20/01/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thêm veri mail yandex domain
[21/01/2022 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick ] Update: chuyển hành động / acc khi mời like page fb báo không còn bạn bè để mời
[03/01/2022 - FPlusScheduler > Change info ] Đề xuất: Tự động lấy mail từ trang web khi veri
[12/01/2022 - FplusScheduler > Change info ] Update : click Okay and continue to site khi login hotmail
[03/01/2022 - FPlusScheduler > Change info ] Đề xuất: Tắt thông báo khi login mail để veri + click vào mail dưới trả code về
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Tài khoản ] Check lỗi :bật 2fa chạy k đủ luồng khi không tích reset dcom
[14/01/2022 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Nhập sai temp mail
[12/01/2022 - Fplusscheduler> Change info ] Lỗi login yandex khi veri mail
[13/01/2022 - Fplusscheduler>tài khoản>vượt cp 282] không nhấn yêu cầu xem xét lại khi vượt cp 282 dùng ua android
[18/12/2021 - FPlusScheduler > Tài khoản ] Đề xuất: Hiển thị IP khi chạy ở FPlusscheduler
[12/01/2022 - FplusScheduler > Tài khoản] Check lỗi : vượt cp 282 tắt sau khi nhập sdt
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thêm tích get token sau khi change info ở tính năng change info
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thêm site mail cho mục mail10ph
[12/01/2022 - fplusscheduler>change info] update :thêm tích chọn xóa mail và sdt cũ
[14/12/2021 - FPlusScheduler > Change info ] Đề xuất: Change mail giao diện fb mới
[08/12/2021 - Fplusscheduler>page realtime>inbox và trả lời cmt mới theo từ khóa] đề xuất: thêm thời gian quét trong tab page realtime
[14/12/2021 - FPlusScheduler > Group Realtime + Page realtime ] Đề xuất: Thêm 1 kí tự trong ndung để tool lấy tên video khi đăng
[06/12/2021 - FPlusScheduler > Tương tác nuôi fb > Thiết lập] Đề xuất: Thêm tích chọn Check số lượng gợi ý kb sau khi chạy tương tác nuôi nick
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thêm hiển thị số mail còn trong danh sách mail ở mục veri/ change mail
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng xóa ảnh change info với ua android app
[12/01/2022 - FplusScheduler > change info] lỗi veri site codetextnow ở change info bị get số liên tục
[12/01/2022 - Fplusscheduler> Tương tác nuôi nick > Chạy kịch bản > Comment like seeding ] Check tính năng like bài viết ở comment seeding kịch bản
[01/12/2021 - Fplusscheduler>tương tác nuôi fb] không share bài khi view watch
[26/11/2021 - fplusscheduler>change info>chặn đăng tường] tk đã bật xem lại bài viết gắn thẻ thì phần mềm không nhận diện được và tắt
[26/11/2021 - fplusscheduler>change info] veriphone không được khi chạy tài khoản reg bằng sđt
[25/12/2021 - FPlusScheduler > Change info ] Đề xuất: tích hợp thêm site sđt
[25/11/2021 - fplusscheduler>tài khoản>vượt checkpoint ngày sinh, đổi pass, hotmail m.fb] không vượt được checkpoint đổi pass
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Tài khoản ] Check live uid qua token trung gian bị giới hạn 100 uid
[29/11/2021 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Bật 2fa change info báo sai code 2fa
[12/01/2022 - FplusScheduler > Tương tác nuôi nick > Seeding ] Comment like seeding k tương tác đúng link (Fplusscheduler> tương tác nuôi )
[12/01/2022 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng: change lỗi do không tắt đc hộp chat tin nhắn
[23/11/2021 - fplusscheduler>change info] check : very phone acc nvr
[08/12/2021 - FPlusScheduler > Tương tác nuôi fb ] Check lỗi: Không chạy reset sau khi chạy xong
[17/11/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Báo sai trạng thái khi tắt bật 2fa lỗi
[16/11/2021 - Fplusscheduler > Change info > Veri/ Change mail ] Update api tự động mua mail từ http://maxclone.vn/login
[17/11/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thay đổi thứ tự bật tắt 2fa ở change info
[17/11/2021 - Fplus , Fplusscheduler >> Tài khoản> Kết bạn chéo các tài khoản ] Update: thêm giới hạn số tài khoản kết bạn chéo
[20/11/2021 - FPlusScheduler > Tương tác nuôi fb > Seeding] Check lỗi: Chạy sai thiết lập cmt like seeding
[17/11/2021 - fplusscheduler>tương tác nuôi fb>chạy kịch bản] đề xuất: thêm tích chọn tham gia nhóm chung id
[17/11/2021 - fplusscheduler>change info] check : change tiểu sử
[17/11/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng đổi mail khi lỗi code k hoạt động khi nhập code báo sai mã
[17/11/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thêm tính năng tắt 2fa ở change info
[17/11/2021 - Fplusscheduler > Change info > veri mail] Lỗi veri mail có acc noveri có thể truy cập home
[10/11/2021 - FPlusScheduler > Tương tác nuôi fb > Kịch bản ] Đề xuất: Thêm mục Chọn và Chọn từ page bên Kịch bản Đăng bài
[12/11/2021 - fplusscheduler>change info] check : very phone acc nvr
[03/11/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check lỗi: chrome chạy ngầm nhiều khi change info
[05/11/2021 - Fplusscheduler > Tuongw tác nuôi nick > Seeding] check tính năng comment seeding với id page
[04/11/2021 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Nhập sai pass của hotmail khi veri hotmail
[05/11/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check lại tính năng Xóa lịch sử đăng nhập change info
[05/11/2021 - Fplusscheduler > Tài khoản ] Update: tắt chrome khi turnoff 2fa gặp acc novery
[01/11/2021 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Xóa sđt trong change info
[05/11/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thêm phần thiết lập đã lưu cho change info
[05/11/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update : phần lưu mail lỗi wor change info k lưu mail khóa dạng next
[05/11/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update; thêm tắt hộp chat khi change mail www có hiện hộp chat tin nhắn mới
[05/11/2021 - Fplusscheduler > Group Realtime ] Check lại tính năng xóa bài chia sẻ trong mục group realtime
[25/10/2021 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Không click Submit khi nhập code xác minh veri mail
[05/11/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update: tăng delay ở bước nhập code khi veri mail change info
[05/11/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng logout chrome với noveri
[05/11/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Đề xuất: thêm cột cookie status trong change info
[05/11/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng change pass qua hacked
[05/11/2021 - Fplusscheduler > Change info ] change pass qua hacked m.face nhưng chạy mbasic
[18/10/2021 - FplusScheduler > Sử dụng máy ảo > Kịch bản ] Check giới hạn thời gian chạy kịch bản sử dụng máy ảo k hoạt động
[15/10/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check lỗi : change name ở www không ấn chỉnh sửa tên
[15/10/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update : click cho phép cookie ở change info
[16/10/2021 - FPlusScheduler > Change info ] Update: Veri hotmail cho noveri
[14/10/2021 - fplusscheduler>change info>chạy kịch bản] check lỗi hủy kết bạn trong kịch bản
[13/10/2021 - fplusscheduler>change info] đề xuất: thêm tích chọn chạy random kịch bản trong tab change info
[15/10/2021 - FplusScheduler > Tương tác nuôi nick ] Check tính năng like comment bài mới trên page
[15/10/2021 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Chạy change pass và bật 2fa qua privacy
[15/10/2021 - fplusscheduler>change info] check lỗi : k nhập sdt ở bên tempsms
[12/10/2021 - FPlusScheduler > Tương tác nuôi fb > Khác] Check lỗi: Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật
[11/10/2021 - fpluscheduler>tương tác nuôi fb>seeding] update thêm : chia sẻ bài viết lên nhóm chỉ định
[15/10/2021 - FplusScheduler > Change info ] Update: lưu lại danh sách mail lỗi khi change mail ở change info
[14/10/2021 - Fplusscheduler>sử dụng máy ảo>kịch bản] check lỗi tương tác nhóm trong chạy kịch bản máy ảo
[07/10/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng chỉ thông báo mail về bảo mật
[05/11/2021 - Fplusscheduler > Change info > Change , veri mail ] Update: thêm tích click resend code ngay khi add mail
[15/10/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng veri mail k tự lấy code với mail pop3
[05/10/2021 - fplusscheduler>page realtime>lập lịch đăng tin] đề xuất: hiện thời gian lập lịch cho bài
[15/10/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update: hiện thêm côt mail pass mail tài khoản ở change info
[06/10/2021 - fplusscheduler>change info] đề xuất: xóa sđt cũ trong quản lý tk khi chạy veri mail và xóa sđt cũ
[14/10/2021 - FPlusScheduler > Tương tác nuôi fb > Kịch bản ] Check lỗi: Tham gia nhóm theo gợi ý
[05/10/2021 - fplusscheduler>lập lịch nâng cao] check lõi : sai khi chọn số làn lặp
[01/10/2021 - FPlusScheduler > Tương tác Realtime > Like cmt seeding bài mới] Check lỗi: Không quét được bài mới khi không dùng cookie
[15/10/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng change/ veri hotmail k cập nhật pass mail
[15/10/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update : thêm hỗ trợ reset pass qua mail với trình duyệt www và m
[15/10/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thêm tính năng xóa mail sdt cũ qua link mới ( tích xóa riêng không phải xóa khi change mail)
[01/10/2021 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Change hotmail
[01/10/2021 - fplusscheduler>change info] chuyển về chế độ sử dụng data khi dùng m.fb
[29/09/2021 - fplusscheduler>change info] change avt không lấy đúng kích thước ảnh gốc
[25/09/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update : thêm tích change MD5 ảnh đại diện khi change ava ở change info
[25/09/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng veri mail với mail dạng đuôi nickpromail.com ( vẫn login outlook được)

CHỨC NĂNG CÓ TRONG FPLUSSCHEDULER

Tương tác nuôi nick hàng ngày

Nuôi nick sử dụng SSH
Like bài viết bạn bè
Comment vào bài viết bạn bè
Đăng bài lên tường
Kết bạn theo uid
Xác nhận kết bạn
Join nhóm theo uid
Backup ảnh bạn bè, comment
Chúc mừng sinh nhật bạn bè
Lấy bài từ page, profile, rss
Page to profile tool & unfriend

Quản lí comment inbox nhiều tài khoản, page Facebook

Quản lí comment inbox nhiều profile trên 1 cửa sổ chat
Quản lí comment inbox nhiều page trên 1 cửa sổ chat
Quản lí comment mới trên bài trong nhóm của nhiều profile

Tương tác realtime

Like thả tim & comment bài mới của bạn bè realtime
Like thả tim & comment bài mới của group realtime
Like thả tim & comment bài mới của page realtime
Hẹn giờ và lập lịch đăng bài lên tường
Lấy bài từ page, profile đăng lên tường
Inbox, reply, kết bạn khi có comment mới trên Page, Group, Profile khác
Trả lời inbox, comment trên profile

Group realtime (Quản trị nhóm)

Like khi có comment mới
Xóa bài livestream chờ duyệt hoặc theo từ khóa
Duyệt bài theo từ khóa
Xóa bài đã đăng theo từ khóa hoặc bài chia sẻ
Chấp nhận yêu cầu gia nhập nhóm
Xóa comment theo từ khóa hoặc chứa link
Hẹn giờ & lập lịch đăng bài lên Nhóm
Lấy bài từ page, profile đăng lên Nhóm

Page manager realtime (Quản trị page)

Like khi có comment mới
Inbox trả lời comment mới
Comment reply comment mới
Ẩn comment hoặc ẩn comment chứa email sđt
Hẹn giờ & lập lịch đăng bài lên Page
Lấy bài từ page, profile đăng lên Page

Lập lịch đăng nhóm

Lập lịch đăng x bài lên nhóm.
Lặp lại 1 lần hoặc theo thứ.
Chia sẻ bài mới trên page profile lên nhóm.
Comment up bài đã đăng trong nhóm

Lập lịch đăng tin hằng ngày

Đăng bài lên nhóm
Đăng bài lên tường

Thay đổi thông tin account

Change FullName
Change password
Change Avatar, Cover, Location...
Xóa tất cả bài, ảnh
Thiết lập public cho ứng dụng Facebook For Android

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn