1752 Đánh giá

Phần mềm lập lịch tương tác nuôi nick Facebook FPlusScheduler

Tính năng của FPlusScheduler Hướng dẫn FPlusScheduler Video hướng dẫn trên youtube

Bạn cần nuôi nick facebook, lập lịch tương tác trên profile. Phần mềm FPlusScheduler sẽ tự động tương tác, lập lịch, nuôi nick facebook hàng ngày và chỉ cần thiết lập lần đầu.

Dễ dàng sử dụng

Liên tục cập nhật chức năng mới

Dùng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

Thanh toán trực tuyến theo tháng hoặc qua thẻ cào, phí gia hạn 100k/tháng

Tải xuống và dùng thử ngay

Sau khi cài đặt hoàn tất trên desktop sẽ có FPlusScheduler

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

Hỗ trợ reset các loại Dcom USB 4G Huawei E3372 Hilink, Huawei E3276 Hilink, JAZZ, USB 3G MF190 (GEZGIN, Vinaphone MF190) và các loại dùng phần mềm kết nối RAS Chi tiết, HMA v2.8Download HMA v2.8

Hỗ trợ SSH với Bitvise SSH Download Bitvise SSH


Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=evbt3qH2_rE&list=PLOlwy9jxkiDM9pOUoNXpQVrPZU6mZQoMR&index=1

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[19/01/2021 - FPlusScheduler > Sử dụng máy ảo ] Check lỗi: Lọc sai cate trong sử dụng máy ảo ở FPluscheduler
[19/01/2021 - fplussheduler> change info] Xóa tất cả ảnh và xóa tất status bị lỗi không xóa- fplussheduler
[19/01/2021 - Fplussheduler> quản lý tài khoản ] update thêm mục dừng checklive khi notlive ở fplussheduler như fpluschrome
[18/01/2021 - fplussheduler> sử dụng máy ảo>( kết bạn )] update thêm follow UID ở sử dụng máy ảo của fplussheduler
[18/01/2021 - FplusScheduler > Change info ] Update : chỉnh Public khi đăng bài với acc chưa bật công khai
[15/01/2021 - Fplusscheduler > Sử dụng máy ảo > Seeding và chia sẻ ] Update: xem video trên máy ảo khi không tích like
[16/01/2021 - FPlusScheduler > Group Realtime > Duyệt bài] Check lỗi: Xóa bài trong Group Realtime k dùng chrome
[14/01/2021 - fplusheduler> quản lý tải khoản] check lại chọn login user pass k tắt chrome sau khi login
[13/01/2021 - FplusScheduler> Tài khoản ] Update : thêm tính năng get cookie chrome
[18/01/2021 - FplusScheduer > Change info ] Update : Thêm tích chọn đổi mail veri sau 1 thời gian k có code hoặc mail nhập vào báo lỗi
[18/01/2021 - fplusscheduler>change info] lỗi veri hotmail
[12/01/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check lỗi : change relasionship không hoạt động
[08/01/2021 - fplusscheduler>tương tác realtime>like comment seeding bài mới] update tính năng :tag page ở trên tương tác like group
[12/01/2021 - FplusScheduler > Change info ] Update : thêm tính năng Ẩn bình luận chứa một số từ nhất định khỏi trang cá nhân của bạn ở change info
[26/12/2020 - FPlusScheduler > Tương tác nuôi fb > Kết bạn] Check lỗi: Kết bạn danh sách chung UID
[22/12/2020 - Fplusscheduler>tài khoản] hiện cột pass mail trong quản lý tk và thêm chọn copy mail|pass mail
[08/12/2020 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > Kết bạn ] Tạm dừng hoặc dừng kết bạn gặp lỗi giới hạn kết bạn phần mềm
[27/11/2020 - fplusscheduler>tương tác nuôi fb] check lỗi không đăng nhập lại khi bị out tk
[26/11/2020 - FplusScheduler > Tài khoản ] Thêm hiện số kết bạn đã gửi khi check info ở fplusscheduler
[28/11/2020 - FPlusScheduler > Tương tác realtime > Tương tác comment, share mới trên profile, page khác >Trả lời theo từ khóa] Check lỗi: Không rep cmt theo từ khóa
[26/11/2020 - Fplusscheduler > Change info ] Lỗi k up avatar www
[08/12/2020 - FplusScheduler > Page realtime ] Check lại tính năng page realtime - Trả lời inbox theo từ khóa
[08/12/2020 - fplussheduler> tương tác realtime] check khi like bài bạn bè chọn thả tim nhưng phần mềm chỉ chọn like
[26/11/2020 - FplusScheduler > change info ] Update: Hộ trợ bôi đen nhiều tài khoản và xóa các tài khoản bôi đen ở change info fplusscheduler
[27/11/2020 - Fplusscheduler>page realtime] không like cmt khi chạy page realtime
[26/11/2020 - FPlusScheduler > Tương tác Realtime > Lập lịch đăng bài] Update: Tags bạn bè theo danh sách UID
[08/12/2020 - Fplusscheduler > Group Realtime ] Check lỗi: Tích xóa bài chờ duyệt chia sẻ nhưng pm xóa toàn bộ bài bán hàng
[26/11/2020 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick ] Update: thêm mở danh sách black list uid khi kết bạn trên nuôi nick fplusscheduler
[25/11/2020 - fplusSheduler] check random [u] khi chạy cmt new feed bằng máy ảo - fplussheduler
[23/11/2020 - FplusScheduler > tương tác nuôi nick ] Check lỗi: acc fb giao diện cũ k ấn login lại bằng ava khi tài khoản bị logout
[20/11/2020 - Fplusscheduler > tài khoản ] Check live uid ( không dùng token trung gian bị đứng)
[19/11/2020 - FplusScheduler > Tài khoản và Tương tác nuôi nick ] Đề xuất: thêm danh sách tài khoản vào quản lý tài khoản bằng token facebook like
[19/11/2020 - FplusScheduler > Tương tác nuôi nick ] Check lỗi : kết bạn theo uid check điều kiện
[17/11/2020 - FPlusScheduler > Change Info > Change passs] Change pass: Tích dùng link hack với m. và mbasic lỗi
[19/11/2020 - Fplusscheduler > Change info ] random ảnh khi thêm ảnh nổi bật
[19/11/2020 - FplusScheduler > change info] Lỗi gán random proxy khi change info
[13/11/2020 - Fplusscheduler>tương tác nuôi fb>đăng bài] xóa bài sau khi đăng
[13/11/2020 - Fplusscheduler>tương tác nuôi fb>đăng bài] xóa ảnh trong folder sau khi đăng
[19/11/2020 - FplusScheduler > Change info ] Update : sử dụng nhiều token check thông tin khi change info theo uid
[19/11/2020 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > Kết bạn ] Thêm tạm dừng khi gặp lỗi ở kết bạn nếu bị chặn load gợi ý
[19/11/2020 - Fplusscheduler > Group Realtime ] Check lỗi: Xóa bài chia sẻ chờ duyệt
[16/11/2020 - FPlusScheduler > Tài khoản ] Check lỗi: Chạy login chrome báo not internet
[11/11/2020 - fplusscheduler>tương tác realtime>tương tác bạn bè] cmt [u] chỉ lấy tên của người đầu tiên
[11/11/2020 - FPlusScheduler > Tài khoản ] Check lỗi: Login user|pass & không check info bị mở tab chrome 2 lần
[10/11/2020 - fplussheduler> tương tác nuôi nick ] update thêm tính năng khi thông báo yêu cầu đã gửi 1000 thì dừng lại
[10/11/2020 - fplus>fpluschrome/fplusscheduler>tài khoản] lgoin bằng check live info & login
[11/11/2020 - FPlusScheduler > Lập lịch nhóm hóm ] Update: Lập lịch nhóm trên mbasic và m.fb
[10/11/2020 - Fplusscheduler > Sử dụng máy ảo ] Thêm random ảnh khi comment máy ảo fplusscheduler
[07/11/2020 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Không xóa ảnh sau khi change cover
[10/11/2020 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thêm chạy bằng token ở change info Fplusscheduler
[07/11/2020 - FPlusScheduler > Tài khoản ] Update: Login user pass & không check info hiển thị trạng thái cookie
[04/11/2020 - FPlusScheduler > Tương tác nuôi fb > Đăng bài] Check lỗi: Đăng bài từ danh sách bài đăng đã lưu
[10/11/2020 - FplusScheduler > Change info ] Update: veri acc noveri bằng mail 10ph
[03/11/2020 - Fplusscheduler > Sử dụng máy ảo ] Tắt máy ảo khi bị checkpoint
[03/11/2020 - fplussheduler> sử dụng máy ảo] update thêm tính năng back up trong sử dụng máy ảo bên fplussheduler
[30/10/2020 - fplusscheduler>page realtime>lập lịch đăng tin] đăng bài lên page hiện thông báo thêm nút nhắn tin trực tiếp với khách hàng
[29/10/2020 - Fplusscheduler> Change info ] Update: thêm hiện uid tài khoản ở logs change
[02/11/2020 - FplusScheduler> Change info ] Check lỗi: Change ava fplusscheduler
[27/10/2020 - fplusscheduler>tương tác nuôi ních] sai số lượng tag bạn bè
[24/10/2020 - FPlusScheduler > Tương tác realtime > Tương tác bạn bè] Check lỗi: Tương tác realtime k like bài mới bạn bè
[24/10/2020 - Fplusscheduler > Change info ] Đề xuất ẩn ngày sinh trong change info
[24/10/2020 - Fplusscheduler > Change info ] Check lỗi : k xóa ảnh sau khi chaneg khi change nhiều luồng
[27/10/2020 - FPlusScheduler > Tài khoản > Tự động vượt checkpoint ngày sinh & ảnh bạn bè & Pass] update: Tự động mở checkpoint ngày sinh sử dụng ua android
[21/10/2020 - Fplusscheduler > Change info ] Check lôi; tài khoản chọn k hiện user
[21/10/2020 - Fplusscheduler > tương tác nuôi nick ] Update: click play video khi xem watch bằng mbasic, m.face
[13/10/2020 - FPlusScheduler > Tài khoản ] Check lỗi: Bật 2fa giả lập fplusscheduler
[26/10/2020 - Fplusscheduler > Change info ] Update:Thêm chức năng veri acc danh sách hotmail
[29/09/2020 - FPlusScheduler > Sử dụng máy ảo ] Đề xuất: Thêm mục Gửi tin nhắn bạn bè trong phần sử dụng máy ảo
[12/10/2020 - fplusscheduler>change info] lỗi đăng xuất thiết bị khác
[26/09/2020 - FplusScheduler> Quản lý tài khoản ] Check lỗi : Fplusscheduler mở chrome bị delay
[23/09/2020 - FPlusScheduler > Tài khoản] Check lỗi: Tài khoản checkpoint nhưng check cookie báo live
[19/09/2020 - fplussheudler> tương tác nuôi nick> kết bạn] lỗi get token check khi chạy kết bạn trong tương tác nuôi nick
[18/09/2020 - fplussheduler> tương tác nuôi nick] update thêm tính năng tạm dừng khi gặp lỗi trong tương tác nuôi nick khi chạy kết bạn
[17/09/2020 - Fplusscheduler > Tài khoản ] Update: thêm check pass ở Fplusscheduler > Quản lý tài khoản
[16/09/2020 - FPlusScheduler > Tương tác nuôi fb > Kết bạn] Đề xuất: Tương tác nuôi nick FB
[15/09/2020 - FplusScheduler > Quản lý tài khoản ] check live info tài khoản bằng token (chính acc đó)
[19/09/2020 - Fplusscheduler > tương tác nuôi nick ] Thêm comment theo comment trong bài trong nuôi nick chrome
[11/09/2020 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > Thiết lập nâng cao ] thêm timeout cho tương tác nuôi nick chrome
[28/08/2020 - fplusscheduler>sử dụng máy ảo] lỗi sửa cate trong sử dụng máy ảo fplusscheduler
[31/08/2020 - FplusScheluder > Tương tác nuôi fb ] FplusScheluder: Tương tác nuôi facebook
[25/08/2020 - FplusScheluder > Tài khoản > Get tooken business bằng chrome ] FplusScheluder : get tooken business bằng chrome , xong chrome không tự tắt
[03/09/2020 - Fplusscheduler>tài khoản] thêm bật 2fa bằng www
[24/08/2020 - fplusscheduler>group realtime>hẹn giờ đăng nhóm và lấy bài] đăng nhóm bằng page quản trị
[24/08/2020 - Fplusscheduler> Tương tác realtime >Tương tác comment mới ] kết bạn comment mới (chia đều uid)
[25/08/2020 - Fplussheduler> sử dụng máy ảo] update thêm tính năng Share bài viết trong tab tương tác page uid máy ảo
[11/08/2020 - Fplusscheduler>tài khoản>login user|pass] login user|pass fplusscheduler
[13/08/2020 - Fplusscheduler>tương tác nuôi fb>đăng bài] tag bạn bè khi đăng bài fplusscheduler
[15/08/2020 - FplusScheduler > Change info ] đổi mật khẩu không ấn nút Lưu thay đổi
[04/08/2020 - fplussheduler> tương tác nuôi fb > khác] update thêm kết bạn với tin nhắn chờ ở fplussheduler
[04/08/2020 - fplussheduler> lập lịch từng tài khoản] update thêm lập lịch comment up bài đã đăng ở mục lập lich
[04/08/2020 - FplusScheluder > Tương tác nuôi Fb > kết bạn] Tương tác nuôi Facebook: update thêm xoá yêu cầu không thoả mãn điều kiện ở mục kết bạn
[31/07/2020 - FPlusScheduler > Tương tác Realtime > Like cmt seeding bài mới] Lỗi: Không chạy comment trong Group realtime
[01/08/2020 - Fplusscheduler>tài khoản] xóa tk fplusscheduler
[04/08/2020 - fplusscheduler>group realtime>hẹn giờ đăng nhóm và lấy bài] đăng nhóm bằng page group realtime
[29/07/2020 - fplussheduler> tương tác nuôi fb, tương tác realtime] update trộn thao tác các tài khoản trong fplussheduler khi chạy tương tác
[28/07/2020 - Fplussheduler> copy custom > note] update thêm copy custom Note
[15/08/2020 - FPlusScheduler > Page Realtime > Comment] Lỗi ẩn cmt trên page
[17/07/2020 - FPlusScheduler > Change Info > Change Name] Lỗi: Change Name FPlusScheduler
[21/07/2020 - Fplusscheduler>tương tác realtime>like cmt seeding bài mới] cmt like seeding bài mới trong nhóm fplusscheduler
[15/07/2020 - FplusScheduler > page realtime] Lỗi copy bài từ page trong page realtime

CHỨC NĂNG CÓ TRONG FPLUSSCHEDULER

Tương tác nuôi nick hàng ngày

Nuôi nick sử dụng SSH
Like bài viết bạn bè
Comment vào bài viết bạn bè
Đăng bài lên tường
Kết bạn theo uid
Xác nhận kết bạn
Join nhóm theo uid
Backup ảnh bạn bè, comment
Chúc mừng sinh nhật bạn bè
Lấy bài từ page, profile, rss
Page to profile tool & unfriend

Quản lí comment inbox nhiều tài khoản, page Facebook

Quản lí comment inbox nhiều profile trên 1 cửa sổ chat
Quản lí comment inbox nhiều page trên 1 cửa sổ chat
Quản lí comment mới trên bài trong nhóm của nhiều profile

Tương tác realtime

Like thả tim & comment bài mới của bạn bè realtime
Like thả tim & comment bài mới của group realtime
Like thả tim & comment bài mới của page realtime
Hẹn giờ và lập lịch đăng bài lên tường
Lấy bài từ page, profile đăng lên tường
Inbox, reply, kết bạn khi có comment mới trên Page, Group, Profile khác
Trả lời inbox, comment trên profile

Group realtime (Quản trị nhóm)

Like khi có comment mới
Xóa bài livestream chờ duyệt hoặc theo từ khóa
Duyệt bài theo từ khóa
Xóa bài đã đăng theo từ khóa hoặc bài chia sẻ
Chấp nhận yêu cầu gia nhập nhóm
Xóa comment theo từ khóa hoặc chứa link
Hẹn giờ & lập lịch đăng bài lên Nhóm
Lấy bài từ page, profile đăng lên Nhóm

Page manager realtime (Quản trị page)

Like khi có comment mới
Inbox trả lời comment mới
Comment reply comment mới
Ẩn comment hoặc ẩn comment chứa email sđt
Hẹn giờ & lập lịch đăng bài lên Page
Lấy bài từ page, profile đăng lên Page

Lập lịch đăng nhóm

Lập lịch đăng x bài lên nhóm.
Lặp lại 1 lần hoặc theo thứ.
Chia sẻ bài mới trên page profile lên nhóm.
Comment up bài đã đăng trong nhóm

Lập lịch đăng tin hằng ngày

Đăng bài lên nhóm
Đăng bài lên tường bạn bè
Comment bài trong nhóm

Thay đổi thông tin account

Change FullName
Change password
Change Avatar, Cover, Location...
Xóa tất cả bài, ảnh
Thiết lập public cho ứng dụng Facebook For Android

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn