1156 Đánh giá

Phần mềm lập lịch tương tác nuôi nick Facebook FPlusScheduler

Tính năng của FPlusScheduler Hướng dẫn FPlusScheduler Video hướng dẫn trên youtube

Bạn cần nuôi nick facebook, lập lịch tương tác trên profile. Phần mềm FPlusScheduler sẽ tự động tương tác, lập lịch, nuôi nick facebook hàng ngày và chỉ cần thiết lập lần đầu.

Dễ dàng sử dụng

Liên tục cập nhật chức năng mới

Dùng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

Thanh toán trực tuyến theo tháng hoặc qua thẻ cào, phí gia hạn 100k/tháng

Tải xuống và dùng thử ngay

Sau khi cài đặt hoàn tất trên desktop sẽ có FPlusScheduler

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

Hỗ trợ reset các loại Dcom USB 4G Huawei E3372 Hilink, Huawei E3276 Hilink, JAZZ, USB 3G MF190 (GEZGIN, Vinaphone MF190) và các loại dùng phần mềm kết nối RAS Chi tiết, HMA v2.8Download HMA v2.8

Hỗ trợ SSH với Bitvise SSH Download Bitvise SSH


Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=evbt3qH2_rE&list=PLOlwy9jxkiDM9pOUoNXpQVrPZU6mZQoMR&index=1

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[24/10/2020 - FPlusScheduler > Tương tác realtime > Tương tác bạn bè] Check lỗi: Tương tác realtime k like bài mới bạn bè
[24/10/2020 - Fplusscheduler > Change info ] Đề xuất ẩn ngày sinh trong change info
[24/10/2020 - Fplusscheduler > Change info ] Check lỗi : k xóa ảnh sau khi chaneg khi change nhiều luồng
[21/10/2020 - Fplusscheduler > Change info ] Check lôi; tài khoản chọn k hiện user
[21/10/2020 - Fplusscheduler > tương tác nuôi nick ] Update: click play video khi xem watch bằng mbasic, m.face
[13/10/2020 - FPlusScheduler > Tài khoản ] Check lỗi: Bật 2fa giả lập fplusscheduler
[29/09/2020 - FPlusScheduler > Sử dụng máy ảo ] Đề xuất: Thêm mục Gửi tin nhắn bạn bè trong phần sử dụng máy ảo
[12/10/2020 - fplusscheduler>change info] lỗi đăng xuất thiết bị khác
[26/09/2020 - FplusScheduler> Quản lý tài khoản ] Check lỗi : Fplusscheduler mở chrome bị delay
[23/09/2020 - FPlusScheduler > Tài khoản] Check lỗi: Tài khoản checkpoint nhưng check cookie báo live
[19/09/2020 - fplussheudler> tương tác nuôi nick> kết bạn] lỗi get token check khi chạy kết bạn trong tương tác nuôi nick
[18/09/2020 - fplussheduler> tương tác nuôi nick] update thêm tính năng tạm dừng khi gặp lỗi trong tương tác nuôi nick khi chạy kết bạn
[17/09/2020 - Fplusscheduler > Tài khoản ] Update: thêm check pass ở Fplusscheduler > Quản lý tài khoản
[16/09/2020 - FPlusScheduler > Tương tác nuôi fb > Kết bạn] Đề xuất: Tương tác nuôi nick FB
[15/09/2020 - FplusScheduler > Quản lý tài khoản ] check live info tài khoản bằng token (chính acc đó)
[19/09/2020 - Fplusscheduler > tương tác nuôi nick ] Thêm comment theo comment trong bài trong nuôi nick chrome
[11/09/2020 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > Thiết lập nâng cao ] thêm timeout cho tương tác nuôi nick chrome
[28/08/2020 - fplusscheduler>sử dụng máy ảo] lỗi sửa cate trong sử dụng máy ảo fplusscheduler
[31/08/2020 - FplusScheluder > Tương tác nuôi fb ] FplusScheluder: Tương tác nuôi facebook
[25/08/2020 - FplusScheluder > Tài khoản > Get tooken business bằng chrome ] FplusScheluder : get tooken business bằng chrome , xong chrome không tự tắt
[03/09/2020 - Fplusscheduler>tài khoản] thêm bật 2fa bằng www
[24/08/2020 - fplusscheduler>group realtime>hẹn giờ đăng nhóm và lấy bài] đăng nhóm bằng page quản trị
[24/08/2020 - Fplusscheduler> Tương tác realtime >Tương tác comment mới ] kết bạn comment mới (chia đều uid)
[25/08/2020 - Fplussheduler> sử dụng máy ảo] update thêm tính năng Share bài viết trong tab tương tác page uid máy ảo
[11/08/2020 - Fplusscheduler>tài khoản>login user|pass] login user|pass fplusscheduler
[13/08/2020 - Fplusscheduler>tương tác nuôi fb>đăng bài] tag bạn bè khi đăng bài fplusscheduler
[15/08/2020 - FplusScheduler > Change info ] đổi mật khẩu không ấn nút Lưu thay đổi
[04/08/2020 - fplussheduler> tương tác nuôi fb > khác] update thêm kết bạn với tin nhắn chờ ở fplussheduler
[04/08/2020 - fplussheduler> lập lịch từng tài khoản] update thêm lập lịch comment up bài đã đăng ở mục lập lich
[04/08/2020 - FplusScheluder > Tương tác nuôi Fb > kết bạn] Tương tác nuôi Facebook: update thêm xoá yêu cầu không thoả mãn điều kiện ở mục kết bạn
[31/07/2020 - FPlusScheduler > Tương tác Realtime > Like cmt seeding bài mới] Lỗi: Không chạy comment trong Group realtime
[01/08/2020 - Fplusscheduler>tài khoản] xóa tk fplusscheduler
[04/08/2020 - fplusscheduler>group realtime>hẹn giờ đăng nhóm và lấy bài] đăng nhóm bằng page group realtime
[29/07/2020 - fplussheduler> tương tác nuôi fb, tương tác realtime] update trộn thao tác các tài khoản trong fplussheduler khi chạy tương tác
[28/07/2020 - Fplussheduler> copy custom > note] update thêm copy custom Note
[15/08/2020 - FPlusScheduler > Page Realtime > Comment] Lỗi ẩn cmt trên page
[17/07/2020 - FPlusScheduler > Change Info > Change Name] Lỗi: Change Name FPlusScheduler
[21/07/2020 - Fplusscheduler>tương tác realtime>like cmt seeding bài mới] cmt like seeding bài mới trong nhóm fplusscheduler
[15/07/2020 - FplusScheduler > page realtime] Lỗi copy bài từ page trong page realtime
[09/07/2020 - FPlusScheduler > Change Info > Ẩn ds bạn bè ] Update lỗi: Ẩn danh sách bạn bè
[15/07/2020 - Fplusheduler> tương tác nuôi fb> đăng bài ] lỗi lấy bài đăng trong tương tác nuôi nick
[09/07/2020 - Fplusscheduler > Change info ] Ẩn ds bạn bè change info
[04/07/2020 - FPlusScheduler > Change Info > Change passs] Lỗi: Change info sai pass trên FPlusScheduler
[04/08/2020 - Fplussheduler> tương tác realtime> comment like sedding] lỗi tương tác realtime comment like sedding
[04/08/2020 - Fplussheduer> tương tác realtime> like cmt sedding bải mới] Lỗi đếm thời gian
[24/06/2020 - Fplusscheduler>tương tác nuôi fb>đăng bài] đăng nhóm tương tác nuôi nick fplusscheduler
[04/08/2020 - FplusScheduler > Change info ] Sử dụng chrome change info - fplusscheduler
[17/06/2020 - Fplusscheduler > Quản lý tài khoản, Fplus> Fplus chrome > Quản lý tài khoản ] Check live
[22/06/2020 - FPlusScheduler > Group Realtime > Duyệt bài] Update: Xóa bài chờ duyệt theo UID
[16/06/2020 - FPlusScheduler > Page Realtime > Lấy bài từ page, profile] Lỗi: Copy video từ page đăng lên page realtime
[16/06/2020 - fplusSheduler> quản lý tài khoản] update tính năng
[16/06/2020 - Fplusscheduler>lập lịch theo từng tài khoản] lập lịch kết bạn fplusscheduler
[09/06/2020 - fplusSheduler> copy custom] update thêm tính năng
[11/06/2020 - FPlusScheduler > Group Realtime > Duyệt thành viên] Update: Tạo bài viết chào mừng thành viên trên nhóm
[09/06/2020 - FplusSheduler> tương tác nuôi fb> kết bạn> unfriend bạn bè] Lỗi unfriend trong Tương tác nuôi fb
[09/06/2020 - Fpluscheduler > Tương tác nuôi nick > Chơi game ] Chơi game
[09/06/2020 - Fplusscheduler > Change info ] Thêm chỉnh quyền riêng tư trong change info
[03/06/2020 - fplusscheduler>group realtime> xóa cmt link] xóa cmt link fplusscheduler

CHỨC NĂNG CÓ TRONG FPLUSSCHEDULER

Tương tác nuôi nick hàng ngày

Nuôi nick sử dụng SSH
Like bài viết bạn bè
Comment vào bài viết bạn bè
Đăng bài lên tường
Kết bạn theo uid
Xác nhận kết bạn
Join nhóm theo uid
Backup ảnh bạn bè, comment
Chúc mừng sinh nhật bạn bè
Lấy bài từ page, profile, rss
Page to profile tool & unfriend

Quản lí comment inbox nhiều tài khoản, page Facebook

Quản lí comment inbox nhiều profile trên 1 cửa sổ chat
Quản lí comment inbox nhiều page trên 1 cửa sổ chat
Quản lí comment mới trên bài trong nhóm của nhiều profile

Tương tác realtime

Like thả tim & comment bài mới của bạn bè realtime
Like thả tim & comment bài mới của group realtime
Like thả tim & comment bài mới của page realtime
Hẹn giờ và lập lịch đăng bài lên tường
Lấy bài từ page, profile đăng lên tường
Inbox, reply, kết bạn khi có comment mới trên Page, Group, Profile khác
Trả lời inbox, comment trên profile

Group realtime (Quản trị nhóm)

Like khi có comment mới
Xóa bài livestream chờ duyệt hoặc theo từ khóa
Duyệt bài theo từ khóa
Xóa bài đã đăng theo từ khóa hoặc bài chia sẻ
Chấp nhận yêu cầu gia nhập nhóm
Xóa comment theo từ khóa hoặc chứa link
Hẹn giờ & lập lịch đăng bài lên Nhóm
Lấy bài từ page, profile đăng lên Nhóm

Page manager realtime (Quản trị page)

Like khi có comment mới
Inbox trả lời comment mới
Comment reply comment mới
Ẩn comment hoặc ẩn comment chứa email sđt
Hẹn giờ & lập lịch đăng bài lên Page
Lấy bài từ page, profile đăng lên Page

Lập lịch đăng nhóm

Lập lịch đăng x bài lên nhóm.
Lặp lại 1 lần hoặc theo thứ.
Chia sẻ bài mới trên page profile lên nhóm.
Comment up bài đã đăng trong nhóm

Lập lịch đăng tin hằng ngày

Đăng bài lên nhóm
Đăng bài lên tường bạn bè
Comment bài trong nhóm

Thay đổi thông tin account

Change FullName
Change password
Change Avatar, Cover, Location...
Xóa tất cả bài, ảnh
Thiết lập public cho ứng dụng Facebook For Android

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn