1472 Đánh giá

Phần mềm lập lịch tương tác nuôi nick Facebook FPlusScheduler

Tính năng của FPlusScheduler Hướng dẫn FPlusScheduler Video hướng dẫn trên youtube

Bạn cần nuôi nick facebook, lập lịch tương tác trên profile. Phần mềm FPlusScheduler sẽ tự động tương tác, lập lịch, nuôi nick facebook hàng ngày và chỉ cần thiết lập lần đầu.

Dễ dàng sử dụng

Liên tục cập nhật chức năng mới

Dùng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

Thanh toán trực tuyến theo tháng hoặc qua thẻ cào, phí gia hạn 100k/tháng

Tải xuống và dùng thử ngay

Sau khi cài đặt hoàn tất trên desktop sẽ có FPlusScheduler

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

Hỗ trợ reset các loại Dcom USB 4G Huawei E3372 Hilink, Huawei E3276 Hilink, JAZZ, USB 3G MF190 (GEZGIN, Vinaphone MF190) và các loại dùng phần mềm kết nối RAS Chi tiết, HMA v2.8Download HMA v2.8

Hỗ trợ SSH với Bitvise SSH Download Bitvise SSH


Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=evbt3qH2_rE&list=PLOlwy9jxkiDM9pOUoNXpQVrPZU6mZQoMR&index=1

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[17/04/2021 - FplusScheduler > Sử dụng máy ảo > Đăng tường ] update thêm tích xóa link hashtag khi chọn thêm bài đăng tường lấy từ page
[14/04/2021 - FplusScheduler > Tương tác realtime> Like và comment bài mới ] Update : thêm limit số bài mới sẽ tương tác ở mục Like comment bài mới trên nhóm page
[17/04/2021 - FPlusScheduler > Sử dụng máy ảo > Tương tác page & UID] Check lỗi: Không like page
[17/04/2021 - FPlusScheduler > Sử dụng máy ảo > Seeding & chia sẻ] Check lỗi: Không like bài viết
[14/04/2021 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick ] Update : click Tôi chấp nhận khi gặp thông báo accept cookie
[10/04/2021 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > Đăng tường ] Check lỗi: tag bạn bè khi đăng tường k hoạt động
[09/04/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check lỗi : change info mbasic nhưng k change
[09/04/2021 - Fplusscheduler > Đăng bài , Fplus > đăng & chia sẻ bài viết &livestream lên nhóm] [khách gặp nhiều] : đăng ảnh máy ảo không chọn ảnh
[15/04/2021 - Fplusscheduler > Tương tác realtime ] Đề xuất: thêm change md5 ảnh trong mục comment ở Tương tác realtime
[09/04/2021 - FPlusScheduler > Sử dụng máy ảo > Thiết lập] Đề xuất: Random hành động trong Tương tác nuôi nick máy ảo
[08/04/2021 - FPlusScheduler > Tương tác nuôi fb > Kết bạn] Đề xuất: Check điều kiện năm tạo acc khi kết bạn
[02/04/2021 - FPlusSheduler > Tương tác nuôi nick > Đăng bài] Check lỗi: Đăng video lên tường trong Tương tác nuôi nick
[25/03/2021 - fplusscheduler>sử dụng máy ảo>seeding và chia sẻ] seeding bằng máy ảo không like, cmt bài
[10/04/2021 - Fplusscheduler > Group Realtime ] Check lỗi : check lại tính năng xóa bài chia sẻ chờ duyệt, xóa comment link k hoạt động
[27/03/2021 - FPlusScheduler > Lập lịch theo từng tk > Copy bài viết mới ] Đề xuất: Xóa link và hastag những bài viết quét đc về
[19/03/2021 - fplusscheduler>change info] update : thay đổi thứ tự tên sau khi change info
[16/03/2021 - FplusScheduler > Tương tác realtime ] [Lỗi khách gặp nhiều và lâu rồi]: Tương tác bài mới bạn bè k hoạt động
[16/03/2021 - Fplusscheduler > Sử dụng máy ảo > Thiết lập nâng cao ] Update: thêm thiết lập số máy ảo trên 1 dòng trên fplusscheduler
[16/03/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Đề xuất : Thêm số lượng đã chạy thành công trên mục process ở change info
[16/03/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Đề xuất: thêm số thứ tự acc ở danh sách acc chọn trên Change info
[16/03/2021 - Fplus> Fplus chrome; Fplusscheduler ] Đề xuất: thêm tích tự động clear all chrome, chromedriver khi reset ip
[11/03/2021 - FPlusScheduler > Tài khoản ] Check lỗi: Xóa Token cookie all tài khoản
[11/03/2021 - fplusscheduler>change info] thêm không xóa số điện thoại cũ sau khi veri
[11/03/2021 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick ] Check lỗi : đăng nhóm m.face k nhập nội dung bài đăng
[11/03/2021 - fplusscheduler>change info] check veri sđt bị xóa sđt dù không tích xóa
[11/03/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update : thay đổi site số trog veri phone change info
[11/03/2021 - FPlusScheduler > Sử dụng máy ảo ] Check lỗi: Lấy bài từ page, profile đăng lên tường + nhóm
[04/03/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check lỗi: veri hotmail cho acc noveri
[04/03/2021 - Fplusscheduler > Change info ] [Nhiều khách gặp lỗi] Check lỗi : change ảnh nổi bật m và mbasic
[05/03/2021 - Fplusscheduler > Tương tác nuoio nick; Fplusscheduler > Sử dụng máy ảo ] Đề xuất: Kết bạn người like bài viết, comment newfeed khi lướt newfeed
[03/03/2021 - fplusscheduler > Tài khoản ] [Nhiều người báo] check tính năng login với acc noveri
[04/03/2021 - fplusscheduler>change info] ( Nhiều khách hỏi ) Đề xuất: Change mail và pass qua link hack
[02/03/2021 - Fplusscheduler > sử dụng máy ảo ] Check tính năng : bật 2fa dạng mới trên máy ảo
[01/03/2021 - fplussheduler> lập lịch nhóm] check lại thời gian delay ở lập lịch đăng nhóm
[26/02/2021 - Fplusscheduler > Sử dụng máy ảo > tương tác page & Uid ] Check lỗi : phần tương tác page & uid máy ảo thêm id page, tích like nhưng phần mềm click Theo dõi
[26/02/2021 - FPlusScheduler > Tương tác realtime] Check lỗi: Chạy tương tác realtime k theo delay mở chrome
[26/02/2021 - FplusScheduler > Quản lý inbox comment ] Update : thêm load comment từ bài đăng trong nhóm của tài khoản
[26/02/2021 - Fplusscheduler > tương tác nuôi nick ] check lỗi tm proxy : không thực hiện reset
[26/02/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check lỗi: change ava m.face thỉnh thoảng k ấn tải ảnh lên
[26/02/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Đề xuất : để trống trạng thái nếu chưa change thành công ava khi chỉ change ava
[18/02/2021 - fplusscheduler>sử dụng máy ảo>seeding và chia sẻ] update thêm :từ khóa tìm nhóm khi chia sẻ livestream,bài viết
[18/02/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update : phần chaneg info đang change ấn kết thúc thì cho chạy nốt các tài khoản đang chaneg để hoàn thành quá trình change
[18/02/2021 - Fplusscheduler > Page realtime ] check lại tính năng Xóa link hashtag khi lấy bài từ id
[19/02/2021 - FPlusScheduler > Sử dụng máy ảo > Tương tác page & UID] Check lỗi: Không share bài trên page
[17/02/2021 - FplusScheduler > Tương tác nuôi nick > Seeding ] Đề xuất thêm lệnh xóa id trong danh sách khi chạy seeding ở fplusscheduler (xóa khi chọn Chỉ like share random 1 bài )
[17/02/2021 - FplusScheduler > Tương tác nuôi nick > Seeding ] [tính năng cần gấp] Check lỗi seeding ở nuôi nick k vào đc link live mà comment luôn 1 video ở watch (mbasic)
[04/02/2021 - FplusScheduler > Tài khoản ] Check lỗi : Login user pass gặp acc lỗi k bỏ qua
[17/02/2021 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > Seeding ] Check lại tính năng seeding ở nuôi nick
[04/02/2021 - fplusscheduler>tương tác nuôi fb>kết bạn] thêm nhiều token để quét
[04/02/2021 - fplusscheduler>change info] check lỗi : k change avatar
[04/02/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check lại: giao diện login mail yandex thay đổi, tool k nhập thông tin đăng nhâp được
[17/02/2021 - Fplusscheduler>tương tác nuôi fb] không view market khi tương tác nuôi fb
[04/02/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update : thêm tích lựa chọn xóa mail cũ ở mục veri hotmail yandex
[05/02/2021 - FPlusScheduler > Page Realtime > Inbox & trả lời comment theo từ khóa] Check lỗi: Reply comment theo từ khóa trong Page realtime
[04/02/2021 - Fplusscheduler > quản lý tài khoản] Check lại tính năng login user pass giả lập k nhập đc pass có @
[27/01/2021 - Fplusscheduer > Change info ] Update : veri phone ở change info thay đổi site số
[27/01/2021 - fplussheduler> tương tác realtime] check lại: comment theo từ khóa trong tương tác realtime
[27/01/2021 - fplussheduler>page realtime] check lại lấy bài đăng lên page
[27/01/2021 - Fplusscheduler > lập lịch nhóm ] Check lỗi : lập lịch nhóm chọn thời gian lặp lại theo thứ thì k thực hiện đăng
[20/01/2021 - FPlusScheduler > Sử dụng máy ảo ] Check lỗi: Lọc sai cate trong sử dụng máy ảo ở FPluscheduler
[27/01/2021 - fplussheduler> change info] Xóa tất cả ảnh và xóa tất status bị lỗi không xóa- fplussheduler
[27/01/2021 - Fplussheduler> quản lý tài khoản ] update thêm mục dừng checklive khi notlive ở fplussheduler như fpluschrome
[04/02/2021 - fplusscheduler>change info>veri hotmail] check lỗi : k tự nhấn button confirm khi veri hotmail, xóa sdt
[20/01/2021 - fplussheduler> sử dụng máy ảo>( kết bạn )] update thêm follow UID ở sử dụng máy ảo của fplussheduler
[20/01/2021 - FplusScheduler > Change info ] Update : chỉnh Public khi đăng bài với acc chưa bật công khai
[20/01/2021 - Fplusscheduler > Sử dụng máy ảo > Seeding và chia sẻ ] Update: xem video trên máy ảo khi không tích like
[16/01/2021 - FPlusScheduler > Group Realtime > Duyệt bài] Check lỗi: Xóa bài trong Group Realtime k dùng chrome
[20/01/2021 - fplusheduler> quản lý tải khoản] check lại chọn login user pass k tắt chrome sau khi login
[20/01/2021 - FplusScheduler> Tài khoản ] Update : thêm tính năng get cookie chrome
[18/01/2021 - FplusScheduer > Change info ] Update : Thêm tích chọn đổi mail veri sau 1 thời gian k có code hoặc mail nhập vào báo lỗi
[18/01/2021 - fplusscheduler>change info] lỗi veri hotmail
[12/01/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check lỗi : change relasionship không hoạt động
[08/01/2021 - fplusscheduler>tương tác realtime>like comment seeding bài mới] update tính năng :tag page ở trên tương tác like group
[12/01/2021 - FplusScheduler > Change info ] Update : thêm tính năng Ẩn bình luận chứa một số từ nhất định khỏi trang cá nhân của bạn ở change info
[26/12/2020 - FPlusScheduler > Tương tác nuôi fb > Kết bạn] Check lỗi: Kết bạn danh sách chung UID
[22/12/2020 - Fplusscheduler>tài khoản] hiện cột pass mail trong quản lý tk và thêm chọn copy mail|pass mail
[08/12/2020 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > Kết bạn ] Tạm dừng hoặc dừng kết bạn gặp lỗi giới hạn kết bạn phần mềm
[27/11/2020 - fplusscheduler>tương tác nuôi fb] check lỗi không đăng nhập lại khi bị out tk
[26/11/2020 - FplusScheduler > Tài khoản ] Thêm hiện số kết bạn đã gửi khi check info ở fplusscheduler
[28/11/2020 - FPlusScheduler > Tương tác realtime > Tương tác comment, share mới trên profile, page khác >Trả lời theo từ khóa] Check lỗi: Không rep cmt theo từ khóa
[26/11/2020 - Fplusscheduler > Change info ] Lỗi k up avatar www
[08/12/2020 - FplusScheduler > Page realtime ] Check lại tính năng page realtime - Trả lời inbox theo từ khóa
[08/12/2020 - fplussheduler> tương tác realtime] check khi like bài bạn bè chọn thả tim nhưng phần mềm chỉ chọn like
[26/11/2020 - FplusScheduler > change info ] Update: Hộ trợ bôi đen nhiều tài khoản và xóa các tài khoản bôi đen ở change info fplusscheduler
[27/11/2020 - Fplusscheduler>page realtime] không like cmt khi chạy page realtime
[26/11/2020 - FPlusScheduler > Tương tác Realtime > Lập lịch đăng bài] Update: Tags bạn bè theo danh sách UID
[08/12/2020 - Fplusscheduler > Group Realtime ] Check lỗi: Tích xóa bài chờ duyệt chia sẻ nhưng pm xóa toàn bộ bài bán hàng
[26/11/2020 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick ] Update: thêm mở danh sách black list uid khi kết bạn trên nuôi nick fplusscheduler
[25/11/2020 - fplusSheduler] check random [u] khi chạy cmt new feed bằng máy ảo - fplussheduler
[23/11/2020 - FplusScheduler > tương tác nuôi nick ] Check lỗi: acc fb giao diện cũ k ấn login lại bằng ava khi tài khoản bị logout
[20/11/2020 - Fplusscheduler > tài khoản ] Check live uid ( không dùng token trung gian bị đứng)
[19/11/2020 - FplusScheduler > Tài khoản và Tương tác nuôi nick ] Đề xuất: thêm danh sách tài khoản vào quản lý tài khoản bằng token facebook like
[19/11/2020 - FplusScheduler > Tương tác nuôi nick ] Check lỗi : kết bạn theo uid check điều kiện
[17/11/2020 - FPlusScheduler > Change Info > Change passs] Change pass: Tích dùng link hack với m. và mbasic lỗi
[19/11/2020 - Fplusscheduler > Change info ] random ảnh khi thêm ảnh nổi bật
[19/11/2020 - FplusScheduler > change info] Lỗi gán random proxy khi change info
[13/11/2020 - Fplusscheduler>tương tác nuôi fb>đăng bài] xóa bài sau khi đăng
[13/11/2020 - Fplusscheduler>tương tác nuôi fb>đăng bài] xóa ảnh trong folder sau khi đăng
[19/11/2020 - FplusScheduler > Change info ] Update : sử dụng nhiều token check thông tin khi change info theo uid
[19/11/2020 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > Kết bạn ] Thêm tạm dừng khi gặp lỗi ở kết bạn nếu bị chặn load gợi ý

CHỨC NĂNG CÓ TRONG FPLUSSCHEDULER

Tương tác nuôi nick hàng ngày

Nuôi nick sử dụng SSH
Like bài viết bạn bè
Comment vào bài viết bạn bè
Đăng bài lên tường
Kết bạn theo uid
Xác nhận kết bạn
Join nhóm theo uid
Backup ảnh bạn bè, comment
Chúc mừng sinh nhật bạn bè
Lấy bài từ page, profile, rss
Page to profile tool & unfriend

Quản lí comment inbox nhiều tài khoản, page Facebook

Quản lí comment inbox nhiều profile trên 1 cửa sổ chat
Quản lí comment inbox nhiều page trên 1 cửa sổ chat
Quản lí comment mới trên bài trong nhóm của nhiều profile

Tương tác realtime

Like thả tim & comment bài mới của bạn bè realtime
Like thả tim & comment bài mới của group realtime
Like thả tim & comment bài mới của page realtime
Hẹn giờ và lập lịch đăng bài lên tường
Lấy bài từ page, profile đăng lên tường
Inbox, reply, kết bạn khi có comment mới trên Page, Group, Profile khác
Trả lời inbox, comment trên profile

Group realtime (Quản trị nhóm)

Like khi có comment mới
Xóa bài livestream chờ duyệt hoặc theo từ khóa
Duyệt bài theo từ khóa
Xóa bài đã đăng theo từ khóa hoặc bài chia sẻ
Chấp nhận yêu cầu gia nhập nhóm
Xóa comment theo từ khóa hoặc chứa link
Hẹn giờ & lập lịch đăng bài lên Nhóm
Lấy bài từ page, profile đăng lên Nhóm

Page manager realtime (Quản trị page)

Like khi có comment mới
Inbox trả lời comment mới
Comment reply comment mới
Ẩn comment hoặc ẩn comment chứa email sđt
Hẹn giờ & lập lịch đăng bài lên Page
Lấy bài từ page, profile đăng lên Page

Lập lịch đăng nhóm

Lập lịch đăng x bài lên nhóm.
Lặp lại 1 lần hoặc theo thứ.
Chia sẻ bài mới trên page profile lên nhóm.
Comment up bài đã đăng trong nhóm

Lập lịch đăng tin hằng ngày

Đăng bài lên nhóm
Đăng bài lên tường bạn bè
Comment bài trong nhóm

Thay đổi thông tin account

Change FullName
Change password
Change Avatar, Cover, Location...
Xóa tất cả bài, ảnh
Thiết lập public cho ứng dụng Facebook For Android

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn