1276 Đánh giá

Phần mềm lập lịch tương tác nuôi nick Facebook FPlusScheduler

Tính năng của FPlusScheduler Hướng dẫn FPlusScheduler Video hướng dẫn trên youtube

Bạn cần nuôi nick facebook, lập lịch tương tác trên profile. Phần mềm FPlusScheduler sẽ tự động tương tác, lập lịch, nuôi nick facebook hàng ngày và chỉ cần thiết lập lần đầu.

Dễ dàng sử dụng

Liên tục cập nhật chức năng mới

Dùng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

Thanh toán trực tuyến theo tháng hoặc qua thẻ cào, phí gia hạn 100k/tháng

Tải xuống và dùng thử ngay

Sau khi cài đặt hoàn tất trên desktop sẽ có FPlusScheduler

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

Hỗ trợ reset các loại Dcom USB 4G Huawei E3372 Hilink, Huawei E3276 Hilink, JAZZ, USB 3G MF190 (GEZGIN, Vinaphone MF190) và các loại dùng phần mềm kết nối RAS Chi tiết, HMA v2.8Download HMA v2.8

Hỗ trợ SSH với Bitvise SSH Download Bitvise SSH


Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=evbt3qH2_rE&list=PLOlwy9jxkiDM9pOUoNXpQVrPZU6mZQoMR&index=1

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[26/07/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng veri phone không nhập code
[26/07/2021 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > Seeding] check tính năng seeding tương tác nuôi nick
[26/07/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thêm tích login lại sau khi logout & get cookie mới ở tính năng logout chrome change info
[26/07/2021 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Không tắt chrome khi tk checkpoint và tự xác minh code sđt
[26/07/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update: tích hợp otpmmo cho mục veri phone
[26/07/2021 - Fplusscheduler > Change info ] check tính năng change pass qua hacked www
[22/07/2021 - Fplusscheduler > Change info > thiết lập kịch bản kết bạn theo từ khóa ] Check tính năng random từ khóa kết bạn ở tính năng chạy kich bản
[23/07/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check lại tính năng change công việc
[23/07/2021 - FPluscheduler > Tương tác nuôi nick > Kịch bản] Check lỗi: Không sửa được kịch bản Gửi tin nhắn
[21/07/2021 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Delay mở chrome bên change info
[10/07/2021 - Fplusscheduler>tài khoản] vượt checkpoint bằng m.fb fplusscheduler không mở được chrome
[08/07/2021 - fplusscheduler > tương tác nuôi fb > kịch bản] Lỗi kịch bản comment seeding
[08/07/2021 - FplusScheduler > Change info ] Check tính năng : chạy tính năng view link trc khi veri mail cho noveri
[12/07/2021 - FPlusScheduler > Lập lịch theo từng tk] Đề xuất: Thêm tích chọn Delay mở chrome bên Lập lịch từng tk
[08/07/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check mail link hacked với tài khoản có 2 mail
[07/07/2021 - FplusScheduler > Tương tác realtime < LIke & comment bài mới nhóm, page ] Update: hỗ trợ nhập nhiều token hỗ trợ quét bài mới ở tương tác realtine
[08/07/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update: Gỡ mail cũ đối với trường hợp veri mail cho noveri
[07/07/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Lỗi lấy code hotmail khi change hotmail
[07/07/2021 - FplusScheduler > Change info ] Update: thêm số lượng acc ở tính năng dừng khi gặp cp
[07/07/2021 - Fplusscheduler > Change info > chạy kịch bản trc hoặc sau khi change info > kết bạn ] Check tính năng kết bạn trong kịch bản ở change info chạy không đúng trình duyệt
[07/07/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update : thêm chọn random ngày sinh ở mục đổi ngày sinh
[07/07/2021 - FPlusScheduler > Change info ] Check lỗi: Get code khi veri mail 10p
[07/07/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thêm tích Bỏ qua acc nếu acc đã veri ở mục veri mail
[02/07/2021 - fplusscheduler > tương tác nuôi fb > kịch bản > đăng bài] [kịch bản] update thêm import từ danh sách bài đã lưu
[07/07/2021 - fplusscheduler > tương tác nuôi fb > kịch bản] [kịch bản] khách muốn giới hạn thời gian tương tác khi chạy kịch bản
[03/07/2021 - Fplusscheduler>tương tác nuôi fb] cmt newfeed bị trùng cmt 2 lần trên 1 bài
[07/07/2021 - fplusscheduler > tương tác nuôi fb > kịch bản] [kịch bản] lỗi tham gia nhóm bằng m và mbasic
[07/07/2021 - Fplusscheduler > Change info > Thiết lập kịch bản ] Update : chạy kịch bản theo trình duyệt đã chọn ở mục change info
[07/07/2021 - Fplusscheduler > Sử dụng máy ảo ] Update: thêm seeding theo uid ở seeding chia sẻ máy ảo
[05/07/2021 - Fplusscheduler > Tài khoản > Reset pass ] Update: thêm hiện trạng thái reset pass qua hotmail err nếu khi mail lỗi hoặc bị khóa
[26/06/2021 - fplusscheduler>change info] check lỗi : change ngôn ngữ vi_VN
[26/06/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check lại tính năng veri acc noveri
[05/07/2021 - FPlusScheduler > Tương tác nuôi fb > Seeding] Check lỗi: Không cmt seeding watch
[23/06/2021 - fplusscheduler > tương tác nuôi fb > kịch bản] [Kịch bản] Lỗi xác nhận kết bạn
[23/06/2021 - FplusScheduler > Tài khoản, Change info , Fplus > Fplus chrome ] Update: thêm tính năng khôi phục pass từ hotmail trong tài khoản
[08/07/2021 - Fplusscheduler > Change info > Veri phone ] Update : thêm tích đổi sdt khi sdt báo đã sử dụng ở mục veri phone - change info
[08/07/2021 - Fplusscheduler ] update : thêm tính năng đọc thông báo ở nuôi nick ( chrome và máy ảo )
[07/07/2021 - Fplusscheduler > tương tác nuôi nick ] Check lại tính năng nuôi nick khi dùng ua android app
[23/06/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check mail qua hacked ở m.face, ua android và ua android app k cập nhật pass
[21/06/2021 - FPlusScheduler > Change info ] Update: Logout Noverri bên change info mbasic
[16/06/2021 - FPlusScheduler > Quản lý inbox comment ] Đề xuất: Xóa tin nhắn trong Quản lý inb cmt
[08/07/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update: đối site lấy mail10ph khi veri
[12/06/2021 - FplusScheduler > Tương tác nuôi nick ] Update: Phần đóng dấu tên lên ảnh đổi tên đóng dấu thành màu đen
[02/07/2021 - fplusscheduler>change info] check lỗi change mail qua link hack
[12/06/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check lại tính năng : veri acc noveri bằng mail outlook.com.vn
[12/06/2021 - Fplusscheduler> Change info ] Check lại tính năng đăng xuất thiết bị cũ change info
[12/06/2021 - Fplusscheduler > Tài khoản > chuột phải > kết bạn chéo tài khoản đa] Check tính năng kết bạn chéo ở quản lý tài khoản fplusscheduler
[12/06/2021 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > Tham gia nhóm ] Update : Thêm tích join nhóm chung danh sách id ở mục tương tác nuoi nick
[12/06/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update: dừng đổi mail khi change mail mà sai pass
[07/07/2021 - fplusscheduler>lập lịch nhóm] check lỗi : đăng bài page trên lập lịch nhóm và load UID tool
[08/06/2021 - fplusscheduler>change info] check lỗi : k change pass qua link hack
[12/06/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update : ưu tiên chạy veri sđt trc khi dùng change info đồng thời cả veri sdt và veri mail
[10/06/2021 - FPlusScheduler > Quản lý inbox comment ] Check lỗi: Không hiển thị đủ tin nhắn trong Quản lý inb cmt
[12/06/2021 - FplusScheduer > Change info ] Check tính năng : change pass qua hacked khi dùng ua android app
[03/06/2021 - FPlussheduler> page realtime> lập lịch đăng bài] update thêm tính năng
[01/06/2021 - Fplusscheduler>lập lịch theo từng tài khoản>join nhóm] không trả lời được câu hỏi khi tham gia nhóm trong lập lịch theo từng tài khoản
[01/06/2021 - Fplusscheduler>tài khoản] thêm hiện mail trong quản lý tk
[08/07/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thêm thiết lập tương tác 1 vài hành động khi change info
[01/06/2021 - FPlusScheduler > Tương tác nuôi fb ] Check lỗi: Like cmt nhầm
[28/05/2021 - FPlusScheduler > Page Realtime ] Đề xuất: Tìm page theo từ khóa bên page realtime
[28/05/2021 - FPlusScheduler > Change info > Tự động phát video] Đề xuất: Tắt tự động phát video
[29/05/2021 - fplusscheduler>sử dụng máy ảo>đăng tường và nhóm] thêm đăng random video
[29/05/2021 - FplusScheduler > Change info ] Check lỗi : đổi pass không dùng chrome khi pass có ký tự đặc biệt fb k chấp nhận vẫn báo change thành công
[14/05/2021 - FPlusScheduler > Change Info > Veri hotmail] Check lỗi: Change hotmail - nhận làm mail chính
[13/05/2021 - Fplusscheduler > Change info ] check tính năng : tự get token tài khoản trong quản lý tài khoản khi change info lấy thông tin từ uid mà token hỗ trợ die
[06/05/2021 - fplusscheduler>change info] thêm lựa chọn không tắt chrome sau khi change info
[13/05/2021 - FPlusScheduler > Tương tác realtime] Check lỗi: Không tắt chrome khi chạy relatime
[08/05/2021 - FplusScheduler > Change info ] Check lỗi : tính năng hiển ds bạn bè change info k hoạt động
[28/04/2021 - FPlusScheduler > Tương tác nuôi fb > Kết bạn] Check lỗi: Chạy kb với ng like cmt bài viết
[08/05/2021 - Fplusscheduler > tương tác nuôi nick ] Check lại tính năng comment watch ở tương tác nuôi nick
[28/04/2021 - FPlusScheduler > Sử dụng máy ảo > Đăng tường & nhóm] Check lỗi: Đăng nhóm máy ảo FPlusscheudler
[12/06/2021 - FplusScheduler > Change info ] Check lõi : k thực hiện Logout khi tích Logout chrome ở change info
[22/04/2021 - FplusScheduler > Sử dụng máy ảo ] dề xuất: thêm tích rời nhóm ở sử dụng máy ảo nuôi nick
[22/04/2021 - FplusScheduler > Sử dụng máy ảo ] UpdateL thêm tính năng mời bạn bè like page sử dụng máy ảo fplusscheduler
[22/04/2021 - FplusScheduler > Sử dụng máy ảo > Đăng tường ] update thêm tích xóa link hashtag khi chọn thêm bài đăng tường lấy từ page
[22/04/2021 - FplusScheduler > Tương tác realtime> Like và comment bài mới ] Update : thêm limit số bài mới sẽ tương tác ở mục Like comment bài mới trên nhóm page
[17/04/2021 - FPlusScheduler > Sử dụng máy ảo > Tương tác page & UID] Check lỗi: Không like page
[17/04/2021 - FPlusScheduler > Sử dụng máy ảo > Seeding & chia sẻ] Check lỗi: Không like bài viết
[22/04/2021 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick ] Update : click Tôi chấp nhận khi gặp thông báo accept cookie
[22/04/2021 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > Đăng tường ] Check lỗi: tag bạn bè khi đăng tường k hoạt động
[09/04/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Check lỗi : change info mbasic nhưng k change
[09/04/2021 - Fplusscheduler > Đăng bài , Fplus > đăng & chia sẻ bài viết &livestream lên nhóm] [khách gặp nhiều] : đăng ảnh máy ảo không chọn ảnh
[09/04/2021 - FPlusScheduler > Sử dụng máy ảo > Thiết lập] Đề xuất: Random hành động trong Tương tác nuôi nick máy ảo
[08/04/2021 - FPlusScheduler > Tương tác nuôi fb > Kết bạn] Đề xuất: Check điều kiện năm tạo acc khi kết bạn
[02/04/2021 - FPlusSheduler > Tương tác nuôi nick > Đăng bài] Check lỗi: Đăng video lên tường trong Tương tác nuôi nick
[25/03/2021 - fplusscheduler>sử dụng máy ảo>seeding và chia sẻ] seeding bằng máy ảo không like, cmt bài
[22/04/2021 - Fplusscheduler > Group Realtime ] Check lỗi : check lại tính năng xóa bài chia sẻ chờ duyệt, xóa comment link k hoạt động
[27/03/2021 - FPlusScheduler > Lập lịch theo từng tk > Copy bài viết mới ] Đề xuất: Xóa link và hastag những bài viết quét đc về
[19/03/2021 - fplusscheduler>change info] update : thay đổi thứ tự tên sau khi change info
[16/03/2021 - FplusScheduler > Tương tác realtime ] [Lỗi khách gặp nhiều và lâu rồi]: Tương tác bài mới bạn bè k hoạt động
[16/03/2021 - Fplusscheduler > Sử dụng máy ảo > Thiết lập nâng cao ] Update: thêm thiết lập số máy ảo trên 1 dòng trên fplusscheduler
[16/03/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Đề xuất : Thêm số lượng đã chạy thành công trên mục process ở change info
[16/03/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Đề xuất: thêm số thứ tự acc ở danh sách acc chọn trên Change info
[16/03/2021 - Fplus> Fplus chrome; Fplusscheduler ] Đề xuất: thêm tích tự động clear all chrome, chromedriver khi reset ip
[11/03/2021 - FPlusScheduler > Tài khoản ] Check lỗi: Xóa Token cookie all tài khoản
[11/03/2021 - fplusscheduler>change info] thêm không xóa số điện thoại cũ sau khi veri
[11/03/2021 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick ] Check lỗi : đăng nhóm m.face k nhập nội dung bài đăng
[11/03/2021 - fplusscheduler>change info] check veri sđt bị xóa sđt dù không tích xóa
[11/03/2021 - Fplusscheduler > Change info ] Update : thay đổi site số trog veri phone change info
[11/03/2021 - FPlusScheduler > Sử dụng máy ảo ] Check lỗi: Lấy bài từ page, profile đăng lên tường + nhóm

CHỨC NĂNG CÓ TRONG FPLUSSCHEDULER

Tương tác nuôi nick hàng ngày

Nuôi nick sử dụng SSH
Like bài viết bạn bè
Comment vào bài viết bạn bè
Đăng bài lên tường
Kết bạn theo uid
Xác nhận kết bạn
Join nhóm theo uid
Backup ảnh bạn bè, comment
Chúc mừng sinh nhật bạn bè
Lấy bài từ page, profile, rss
Page to profile tool & unfriend

Quản lí comment inbox nhiều tài khoản, page Facebook

Quản lí comment inbox nhiều profile trên 1 cửa sổ chat
Quản lí comment inbox nhiều page trên 1 cửa sổ chat
Quản lí comment mới trên bài trong nhóm của nhiều profile

Tương tác realtime

Like thả tim & comment bài mới của bạn bè realtime
Like thả tim & comment bài mới của group realtime
Like thả tim & comment bài mới của page realtime
Hẹn giờ và lập lịch đăng bài lên tường
Lấy bài từ page, profile đăng lên tường
Inbox, reply, kết bạn khi có comment mới trên Page, Group, Profile khác
Trả lời inbox, comment trên profile

Group realtime (Quản trị nhóm)

Like khi có comment mới
Xóa bài livestream chờ duyệt hoặc theo từ khóa
Duyệt bài theo từ khóa
Xóa bài đã đăng theo từ khóa hoặc bài chia sẻ
Chấp nhận yêu cầu gia nhập nhóm
Xóa comment theo từ khóa hoặc chứa link
Hẹn giờ & lập lịch đăng bài lên Nhóm
Lấy bài từ page, profile đăng lên Nhóm

Page manager realtime (Quản trị page)

Like khi có comment mới
Inbox trả lời comment mới
Comment reply comment mới
Ẩn comment hoặc ẩn comment chứa email sđt
Hẹn giờ & lập lịch đăng bài lên Page
Lấy bài từ page, profile đăng lên Page

Lập lịch đăng nhóm

Lập lịch đăng x bài lên nhóm.
Lặp lại 1 lần hoặc theo thứ.
Chia sẻ bài mới trên page profile lên nhóm.
Comment up bài đã đăng trong nhóm

Lập lịch đăng tin hằng ngày

Đăng bài lên nhóm
Đăng bài lên tường bạn bè
Comment bài trong nhóm

Thay đổi thông tin account

Change FullName
Change password
Change Avatar, Cover, Location...
Xóa tất cả bài, ảnh
Thiết lập public cho ứng dụng Facebook For Android

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn