1340 Đánh giá

Phần mềm lập lịch tương tác nuôi nick Facebook FPlusScheduler

Tính năng của FPlusScheduler Hướng dẫn FPlusScheduler Video hướng dẫn trên youtube

Bạn cần nuôi nick facebook, lập lịch tương tác trên profile. Phần mềm FPlusScheduler sẽ tự động tương tác, lập lịch, nuôi nick facebook hàng ngày và chỉ cần thiết lập lần đầu.

Dễ dàng sử dụng

Liên tục cập nhật chức năng mới

Dùng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

Tải xuống và dùng thử ngay

Sau khi cài đặt hoàn tất trên desktop sẽ có FPlusScheduler

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

Hỗ trợ reset các loại Dcom USB 4G Huawei E3372 Hilink, Huawei E3276 Hilink, JAZZ, USB 3G MF190 (GEZGIN, Vinaphone MF190) và các loại dùng phần mềm kết nối RAS Chi tiết, HMA v2.8Download HMA v2.8

Hỗ trợ SSH với Bitvise SSH Download Bitvise SSH


Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=evbt3qH2_rE&list=PLOlwy9jxkiDM9pOUoNXpQVrPZU6mZQoMR&index=1

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[19/06/2024 - Fplusscheduler > group] Lỗi không mở chrome khi chạy comment up bài đã đăng nhóm
[19/06/2024 - Fplusscheduler > page realtime > lập lịch đăng tin ] Lỗi khi lập lịch đăng tin khi chọn nhiều thời gian đăng
[13/06/2024 - Fplusscheduler > Page realtime > Lập lịch đăng tin ] Đề xuất: thêm thiết lập comment sau khi đăng bài cho mục lập lịch đăng tin page realtime
[21/06/2024 - FplusSheduler > Máy ảo > check live tài khoản ] Lỗi acc checkpoint nhưng check live xong vẫn báo tài khoản live trên tab máy ảo FplusSheduler
[04/06/2024 - FplusSheduler> Lập Lịch > view watch ] Lỗi không share video ở tính năng view watch mục lập lịch FplusSheduler
[04/06/2024 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng "Ẩn comment chứa từ khóa (www)"
[04/06/2024 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thêm api mua gmail veri fb tự động sellgmail.com
[04/06/2024 - Fplusscheduler > change info > veri phone ] Check tính năng veri phone
[24/05/2024 - FplusScheduler> group realtime ] Đề xuất: thêm tính năng từ chối bài viết ở mục có thể là spam
[24/05/2024 - Fplusscheduler > Change info ] Đề xuất thêm tích ưu tiên bật 2fa rồi mới tắt ở change info
[04/06/2024 - Fplusscheduler > Change info > Veri mail] Update: thêm api mua gmail để veri mail ở change info với site https://sptmail.com/
[04/06/2024 - FplusScheduler > Change info > Veri hotmail ] Update: thêm api mua gmail để veri mail ở change info với site ggotp.shop
[24/05/2024 - fplussheduler> quản lý tài khoản > enable 2fa ] check lại tính năng bật 2fa trong tab quản lý tài khoản
[09/05/2024 - FplusShdeduler > profile realtime ] Đề xuất thêm tính năng chọn ảnh ở phần tương tác comment, share mới trên profile page khác ở profile realtime ở FplusSheduler
[09/05/2024 - FplusScheduler > Change info ] Update: thêm tính năng Xem lại thẻ được gắn trên facebook
[23/04/2024 - FplusScheduler > Tài khoản > Reset pass qua mail] Check tính năng reset pass qua mail
[09/05/2024 - fplussheduler > change info] check lại nick clone mới thì khi change+verify mail10m thì nó tự logout ra mà không login lại
[09/05/2024 - Fplusscheduler> Change info ] [Veri mail change info] Update: xác nhận hotmail khi change pass qua www facebook yêu cầu
[09/05/2024 - Fplusscheduler > change info ] check tính năng change pass qua link hacked báo sai trạng thái với tài khoản bị chặn
[15/04/2024 - Fplusscheduler > change info] xóa mail không trùng thông tin với quản lý tài khoản không xác nhận được code về mail có thông tin
[09/05/2024 - Fplusscheduler > Change info ] Update: thêm tính năng ẩn thông tin người/ trang tài khoản đang theo dõi
[09/05/2024 - FplusSheduler > change info > xóa số điện thoại ] [[Veri mail change info] Update Xác nhận mail khi xóa số điện thoại ở mục change info FlusSheduler
[01/04/2024 - FplusScheduler > Change info ] Check tính năng xóa mail & sđt update security info
[01/04/2024 - FplusScheduler > Change info ] Update : tính năng thay đổi tên theo uid
[01/04/2024 - Fplusscheduler > profile realtime > trả lời inbox] lỗi trả lời cả những tin nhắn thông báo kết nối trên messenger
[01/04/2024 - FplusScheduler > quản lý tài khoản >view chrome > view link custom ] Lỗi chạy view link custom ở quản lý tài khoản Fplus Scheduler
[13/04/2024 - fplussheduler> change info] check lại veri noveri bằng mail tm và hotmail code về đúng nhưng nhập vẫn báo sai
[01/03/2024 - Fplussheduler > Máy ảo> Tham gia nhóm] [LD9-fb435]: Check tính năng Tham gia nhóm
[29/02/2024 - fpluscheduler>change info] check lỗi : treo chrome
[04/06/2024 - FplusScheduler > page realtime ] lỗi chạy sai số luồng ở page realtime
[21/02/2024 - fplussheduler ] [Ld 9.0.6] : Check tính năng login
[21/02/2024 - Fplusscheduler > Group Realtime ] Check tính năng duyệt bài theo từ khóa
[02/02/2024 - fpluscheduler>change info] check lỗi : lấy sai code hotmail
[02/02/2024 - Fplusscheduler > Change info > Veri hotmail ] Lỗi : veri hotmail không đọc được code từ hotmail với hotmail có thư quảng cáo hiện đầu
[19/02/2024 - Fplusscheduler > Change info ] [Nhiều người đề xuất] Update: thêm tính năng xóa email không khớp thông tin email trong quản lý tài khoản
[19/02/2024 - Fplusscheduler > Change info ] Update: Thêm dừng change info khi tài khoản notlive đạt tới số lượng cài đặt
[02/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Comment like seeding, Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > Seeding, Kịch bản > Like comment seeding ] Check tính năng: Chia sẻ lên nhóm, tường với video reel ở tính năng seeding
[06/01/2024 - Fplusscheduler > Lâp lịch ] Đề xuất: thêm lựa chọn Dừng hẳn lịch đang chạy ở tab Lập lịch
[02/01/2024 - Fplusscheduler > Profile realtime > Lập lịch đăng bài ] Update : thêm phần whitelist group id cho mục đăng nhóm ở profile realtime
[29/12/2023 - Fplusscheduler > Group ] Update: thêm thiết lập chữ ký cho từng tài khoản ở mục hẹn giờ đăng nhóm
[05/01/2024 - fpluscheduler>change info] update thêm định dạng : email|passmail|email khôi phục|pass email khôi phục khi change thông tin
[25/12/2023 - Fplusscheduler > Page realtime ] Báo sai logs ở tính năng trả lời inbox theo từ khóa
[23/12/2023 - Fplusscheduler ] Đề xuất: thêm nút Restore ở Quản lý tài khoản Fplusscheduler giống Fplus chrome
[23/12/2023 - Fplusscheduler > Group realtime ] Check tính năng duyệt bài theo từ khóa
[19/12/2023 - Fplusscheduler > lập lịch ] Update: bỏ phần lọc theo loại và cột Loại ở mục lập lịch
[31/01/2024 - Fplusscheduler > page realtime ] Lỗi khi hẹn giờ đăng page hàng ngày (page realtime)
[25/12/2023 - fpluscheduler>page realtime,profile realtime] check lỗi : không view chrome khi tích vào hẹn giờ đăng bài
[08/12/2023 - Fplusscheduler > Profile realtime ] Check tính năng tương tác realtime không dừng với tài khoản cp và notlive
[07/12/2023 - FplusScheduler > change info] [GD mới] change info bật xếp hạng bình luận
[08/12/2023 - FplusScheduler > change info] [GD mới]change info xóa biệt danh không hoạt động
[07/12/2023 - FplusScheduler > change info] [GD mới] Change info chặn đăng tường không hoạt động
[08/12/2023 - FplusScheduler > change info] [GD mới] Lỗi change info chặn người lạ comment không hoạt động
[04/12/2023 - Fplusscheduler> Tương tác nuôi nick ] Check tính năng tham gia nhóm theo từ khóa
[07/12/2023 - Fplusscheduler > Quản lý inbox comment ] Check tính năng quản lý inbox comment với page
[28/12/2023 - Fplusscheduler> Tương tác nuôi nick > Kết bạn ] Update: thêm tích dừng khi lỗi ở mục kết bạn bên tương tác nuôi nick
[25/11/2023 - FplusScheduler > Change info ] Lỗi full cpu khi ấn change info hoàn tất với fplusscheduler
[25/11/2023 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng copy bài viết không thay đổi thời gian ở change info
[25/11/2023 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick ] Check tính năng share watch ở tương tác nuôi nick
[27/11/2023 - Fplusscheduler > Tài khoản] Check tính năng get token business gặp giao diện Insert key
[25/12/2023 - fpluscheduler>page realtime] update : lập lịch đăng story trên page
[21/11/2023 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng change name lỗi nhưng tool vẫn cập nhật tên mới vào báo change name ok
[21/11/2023 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick ] Lỗi không hiện logs chạy hủy bạn bè tương tác nuôi nick
[21/11/2023 - Fplusscheduler > Page realtime > Hẹn giờ đăng tường ] Update click thông báo "Publish Orginal post" khi đăng page
[25/12/2023 - fpluscheduler>change info] update : nhấn vào "đóng" khi tải avatar
[25/12/2023 - fpluscheduler>change info] update: mở khóa trang cá nhân
[25/12/2023 - FplusScheduler > Group realtime > lập lịch chấp thuận trc bài viết ] Đề xuất: cập nhật trạng thái ở phần chấp thuận uid
[06/11/2023 - Fplusscheduler > Group realtime ] Đề xuất tắt chrome sau khi đăng nhóm ở tính năng hẹn giờ đăng nhóm quản trị
[06/11/2023 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng giới hạn bài viết cũ
[26/10/2023 - Fplusscheduler > Page realtime ] Check tính năng tự động trả lời comment trên page
[01/11/2023 - FplusScheduler > Page realtime ] Update: thêm và sửa bài hàng loạt ở mục Hẹn giờ đăng bài lên page
[07/12/2023 - fplussheduler >change info] [GD mới] Check tính năng đăng xuất thiết bị khác change info www với giao diện cài đặt mới
[08/12/2023 - fplussheduler >change info] [GD mới] Check tính năng xóa lịch sử đăng nhập change info với giao diện cài đặt mới
[20/10/2023 - Fplusscheduler > Change info ] Check lỗi : Không change avatar với 1 số acc mới
[25/12/2023 - fpluschrome> search] Update : thêm tìm UID lấy bài viết
[25/12/2023 - Fplus> Đăng bài lên page , Fplusscheduler > Page realtime > Hẹn giờ đăng tường ] Check tính năng hẹn giờ đăng page với page
[25/12/2023 - Fplusscheduler > Page realtime > Hẹn giờ đăng tường ] Check tính năng hẹn giờ đăng page không tắt chrome sau khi chạy
[25/12/2023 - Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > Kịch bản ] Check tính năng kết bạn kịch bản tương tác nuôi nick
[25/12/2023 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng veri phone với m.face
[25/12/2023 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng change pass qua link hacked
[25/12/2023 - Fplusscheduler > Máy ảo ] Update: lưu file danh sách từng tab riêng cho mục Máy ảo Fplusscheduler
[25/12/2023 - Fplusscheduler > Profile realtime >Tương tác bạn bè ] Check tính năng like comment bài mới bạn bè profile realtime
[25/12/2023 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng change tiểu sử lấy thông tin từ uid
[25/12/2023 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng change mail qua link hacked
[25/12/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng bật 2fa www
[25/12/2023 - Fplusscheduler > Tài khoản ] Check lỗi : không tắt chrome sau khi chạy tắt 2fa
[25/12/2023 - Fplusscheduler > Tài khoản] Check live info hiển thị sai số bạn bè
[25/12/2023 - FplusScheduler > Group Realtime ] update thêm tích duyệt tất cả cho phần group realtime
[25/12/2023 - Fplusscheduler > Group Realtime ] Check tính năng duyệt thành viên group realtime
[25/12/2023 - Fplusscheduler > Change info ] Check lỗi: không xóa mail cũ sau khi veri mail với trường hợp facebook yêu cầu xác nhận mật khẩu
[25/12/2023 - FplusScheduler > page realtime ] Đề xuất Update :Thêm tích ẩn comment trả lời trên page
[12/07/2023 - Fplusscheduler> Profile realtime > Lập lịch đăng tường > Tự động lấy bài từ page profile ] Check tính năng lấy bài từ page profile group page khi tích share bài lấy được ở mục Profile realtime
[05/07/2023 - FplusScheduler > Tương tác nuôi nick > Đăng bài > Đăng nhóm ] Update: thêm tích Đăng thảo luận với bài dạng bán hàng khi đăng vào nhóm không phải nhóm bán hàng ở mục đăng bài trong tương tác nuôi
[05/07/2023 - fplsucheduler>change info] update : bật 2fa ở accountscenter.facebook.com
[26/06/2023 - FplusScheduler> các tính năng đăng bài tường và page ] Update: thêm đăng bài dạng reel ở các mục đăng bài trên Fplusscheduler
[29/06/2023 - Fplusscheduler > Change info ] [Từ đề xuất nhóm] Thay đổi ngày sinh với acc giao diện meta hiện tại
[25/12/2023 - Fplusscheduler> Tương tác nuôi nick > Chạy kịch bản ] Check tính năng view newfeed
[02/06/2023 - Fplusscheduler > Tài khoản ] Check live info k hiện ngày sinh với 1 số acc
[01/06/2023 - fpluscheduler>lập lịch] update : giữ lại cột tên khi sửa kịch bản ở mục lập lịch
[30/05/2023 - FplusScheduler > Change info ] Update: ẩn cảm xúc trên bài viết
[16/05/2023 - Fplus, fpluscheduler>282] [Lỗi hàng loạt] check lỗi : k nhấn vào "send login code" hay "continue"

CHỨC NĂNG CÓ TRONG FPLUSSCHEDULER

Tương tác nuôi nick hàng ngày

Nuôi nick sử dụng SSH
Like bài viết bạn bè
Comment vào bài viết bạn bè
Đăng bài lên tường
Kết bạn theo uid
Xác nhận kết bạn
Join nhóm theo uid
Backup ảnh bạn bè, comment
Chúc mừng sinh nhật bạn bè
Lấy bài từ page, profile, rss
Page to profile tool & unfriend

Quản lí comment inbox nhiều tài khoản, page Facebook

Quản lí comment inbox nhiều profile trên 1 cửa sổ chat
Quản lí comment inbox nhiều page trên 1 cửa sổ chat
Quản lí comment mới trên bài trong nhóm của nhiều profile

Tương tác realtime

Like thả tim & comment bài mới của bạn bè realtime
Like thả tim & comment bài mới của group realtime
Like thả tim & comment bài mới của page realtime
Hẹn giờ và lập lịch đăng bài lên tường
Lấy bài từ page, profile đăng lên tường
Inbox, reply, kết bạn khi có comment mới trên Page, Group, Profile khác
Trả lời inbox, comment trên profile

Group realtime (Quản trị nhóm)

Like khi có comment mới
Xóa bài livestream chờ duyệt hoặc theo từ khóa
Duyệt bài theo từ khóa
Xóa bài đã đăng theo từ khóa hoặc bài chia sẻ
Chấp nhận yêu cầu gia nhập nhóm
Xóa comment theo từ khóa hoặc chứa link
Hẹn giờ & lập lịch đăng bài lên Nhóm
Lấy bài từ page, profile đăng lên Nhóm

Page manager realtime (Quản trị page)

Like khi có comment mới
Inbox trả lời comment mới
Comment reply comment mới
Ẩn comment hoặc ẩn comment chứa email sđt
Hẹn giờ & lập lịch đăng bài lên Page
Lấy bài từ page, profile đăng lên Page

Lập lịch đăng nhóm

Lập lịch đăng x bài lên nhóm.
Lặp lại 1 lần hoặc theo thứ.
Chia sẻ bài mới trên page profile lên nhóm.
Comment up bài đã đăng trong nhóm

Lập lịch đăng tin hằng ngày

Đăng bài lên nhóm
Đăng bài lên tường

Thay đổi thông tin account

Change FullName
Change password
Change Avatar, Cover, Location...
Xóa tất cả bài, ảnh
Thiết lập public cho ứng dụng Facebook For Android

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn