1259 Đánh giá

InstagramPlus - Phần mềm marketing Instagram

Tính năng của InstagramPlus Hướng dẫn sử dụng InstagramPlus Video hướng dẫn trên youtube

Bạn cần marketing trên Instagram, tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng...

Follow theo gợi ý hoặc uid
Unfollow theo điều kiện
Tương tác comment like theo uid
Đăng bài lên tường
Lập lịch chạy hàng ngày

Tải xuống và dùng thử ngay 7 ngày

Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=doKRopt1PVQ&list=PLOlwy9jxkiDNn_2K5802Aek8iqz5qROjJ

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[19/01/2022 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên > Change info ] Check tính năng: change ava insta sử dụng máy ảo
[03/01/2022 - Instagram > Đăng nhập và sử dụng nhiều tk Insta ] Đề xuất: Click Yes khi vượt cp mail thành công
[29/12/2021 - instagram > đăng nhập tài khoản] Lỗi vượt checkpoint hotmail instagram
[13/12/2021 - instagram>đăng tường] update : thêm copy từ link bài viết trên instragram
[12/01/2022 - Instagramplus > Đăng tường> tích chrome ] Check tinh năng đăng tường instargam sử dụng chrome
[17/11/2021 - instagram>đăng tường] update : tíc chọn xóa hashtag
[12/11/2021 - Instagram >lập lịch hàng ngày ] Check lỗi: Không tắt chrome sau khi chạy xong
[12/11/2021 - instagramplus>đăng nhập và sử dụng nhiều tk] đề xuất: thêm option random ua chrome trong instagramplus
[12/11/2021 - Instagram > Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > Tương tác luân phiên nhiều tài khoản] Đề xuất: Reply comment trên Instagram
[05/11/2021 - instagram > đăng nhập tài khoản] Lỗi login máy ảo insta
[09/11/2021 - Instagram > Đăng tường] Check lỗi: Đăng tường Insta máy ảo
[25/10/2021 - Instagram > Lập lịch hàng ngày ] Check lỗi: Không tắt chrome sau khi chạy xong
[15/10/2021 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản> tương tác luân phiên tài khoản] check lõi : tương tác tren instagram
[12/11/2021 - instagramplus>đăng tường] check lỗi đăng tường insta dùng máy ảo
[23/09/2021 - instagramplus>đăng nhập và sử dụng nhiều tk>gửi tin nhắn] check lỗi gửi tin nhắn bằng chrome
[22/09/2021 - Instagram> sử dụng luân phiên> change info] Lỗi change info insta
[24/09/2021 - instagramplus>đăng nhập và sử dụng nhiều tk] vượt checkpoint hotmail instagram
[17/09/2021 - Instagram>lập lịch hàng ngày] thêm xem explore và story trên insta
[10/11/2021 - instagramplus>đăng tường] thêm đăng tường bằng chrome trên insta
[04/09/2021 - instagramplus>đăng nhập và sử dụng nhiều tk] đề xuất: thêm import custom như bên fplulschrome vào instagram
[31/08/2021 - Instagram > Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > Change info ] Đề xuất: Xóa sđt sau khi veri mail xong
[28/08/2021 - instagramplus>đăng nhập và sử dụng nhiều tk] cập nhật mail khi veri xong và copy email|pass mail
[13/08/2021 - instagramplus>đăng nhập và sử dụng nhiều tk] Đề xuất: thêm nút all status ở insta để lọc trạng thái tk như fplus
[13/08/2021 - instagramplus>đăng nhập và sử dụng nhiều tk] đề xuất: thêm đăng nhập tài khoản insta có 2fa
[11/08/2021 - Instagramplus > Import proxy ssh > Check live ] Lỗi lưu proxy live instagramplus
[27/07/2021 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên > Change info ] Update: thêm tính năng change bio, giới tính instagram
[27/07/2021 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên >Gửi tin nhắn ] Check tính năng gửi tin nhắn sử dụng luân phiên instagram
[27/07/2021 - Instagramplus > Đăng nhập ] Update:thêm edit note cho instargam
[22/07/2021 - Instagramplus > Đăng nhập > Gửi tin nhắn ] Check tính gửi tin nhắn theo danh sách đã lưu instagram
[22/07/2021 - Instagramplus> gửi tin nhắn ] check lỗi không chỉnh được delay gửi tin ở mục gửi lần lượt tin nhắn instagram
[20/07/2021 - Instagramplus > Đăng nhập ] Update : báo trạng thái Checkpoint pass nếu login chrome hoặc khi chạy chrome instagram mà acc bị cp pass
[20/07/2021 - Instagramplus > Đăng nhập> check live & login chrome ] Update: thêm tự vượt cp pass khi check live login chrome với instagram
[23/07/2021 - Instagramplus > Đăng nhập > Gửi tin nhắn ; Instagramplus > Sử dụng luân phiên tài khoản > gửi tin nhắn ] Check lại tính năng gửi tin nhắn instagram (sử dụng máy ảo)
[07/07/2021 - Instagram> Đăng nhập insta> ] Update: thêm xóa, xóa chrome profile, xóa acc và xóa chrome profile, xóa chrome profile acc không có trong danh sách ở instagram
[08/07/2021 - Instagramplus > Check live login chrome và Check live login LD ] Update: trạng thái cp khi login instagram
[07/07/2021 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên > Tương tác luân phiên nhiều tài khoản ] Check lại tính năng chạy máy ảo trong sử dung luân phiên tài khoản instagram
[25/06/2021 - Instagramplus> Đăng nhập instagram ] Update: hiện trạng thái proxy notlive khi check live & login chrome mà proxy notlive
[21/06/2021 - Instagram > Lập lịch hàng ngày ] Check lỗi: Chạy lặp lại 1 nick k chuyển acc
[21/06/2021 - Instagramplus > Đăng nhập ] Check tính năng : Check live login chrome instagram nhiều luồng
[15/06/2021 - instagramplus>đăng nhập và sử dụng nhiều tk] quét số bài đăng của tài khoản
[21/06/2021 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên ] Update: thêm tính năng change pass insta
[12/06/2021 - Instagram > Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > Follow theo UID và gợi ý luân phiên tk] Check lỗi: Không đổi ip trên Instagram
[21/06/2021 - Instagramplus > Đăng nhập ] Update : tắt thông báo accept cookie khi login chroem insta sử dụng ip ngoại
[12/06/2021 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên tài khoản > Follow theo uid và gợi ý luân phiên tài khoản ] Update : thêm tích follow chung danh sách id trong sử dụng luân phiên instagram
[12/06/2021 - Instagramplus > Đăng nhập ] Update: check số follow và following của tài khoản insta khi check live và login chrome, máy ảo
[13/08/2021 - Instagramplus ] Update : thêm chia danh mục acc trong instagram ( category) và hỗ trợ chọn cate ở các mục Sử dụng luân phiên tài khoản hoặc nút chọn tài khoản chứ k hiển thị toàn bộ
[04/06/2021 - Instagramplus > Đăng nhập tài khoản ] Check tính năng : xóa tài khoản hàng loạt trên instagram
[01/06/2021 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên tài khoản > Follow theo uid và gợi ý luân phiên tài khoản ] Check tính năng : follow theo gợi ý instagram ( sử dụng luân phiên tài khoản - chrome )
[01/06/2021 - Instagram>đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản] thêm mở quản lý cửa sổ chrome instagram
[12/06/2021 - Instagramplus> Sử dụng luân phiên tài khoản instagramplus ] Update: sắp xếp chrome khi chạy instagram sử dụng chrome
[27/05/2021 - Instagramplus > Đăng nhập instagram ] [Nhiều khách đề xuất vì hiện tại dùng nhiều tài khoản chạy login phải làm thủ công 5 acc đổi ip 1 lần ] Update: thêm tính năng login chrome với instagram giống fplus chrome > quản lý tài khoản
[27/05/2021 - instagramplus] thêm thu nhỏ chrome trong insta
[27/05/2021 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên > Gửi tin nhắn] Check tính năng gửi tin nhắn luân phiên instagram sử dụng chrome
[24/06/2021 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên ] [Nhiều người đề xuất] Update: thêm tính năng change ava instagram (từ đề xuất nhóm)
[06/05/2021 - Instagram > Đăng nhập và sử dụng nhiều tk Insta ] Đề xuất: Instagram thêm 1 cột status - hiển thị trạng thái live - notlive của tk
[07/05/2021 - Instagram > Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > Follow theo UID và gợi ý luân phiên tk] Đề xuất : Thêm follow theo User name và dùng chome
[24/04/2021 - Instagramplus > Đăng nhập ] Update: thêm số thứ tự ở danh sách acc instagram
[13/04/2021 - instagram>unfollow ] unfollow insta bằng chrome không được
[03/04/2021 - Instagram > Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > Tương tác luân phiên nhiều tài khoản] Check lỗi: Tương tác Insta
[27/03/2021 - Instagramplus > Đăng nhập ] Update : thêm nhiều tài khoản insta bằng cookie
[27/03/2021 - Instagramplus > Đăng nhập ] Updtae : thêm reset dcom ở tab đăng nhập instagram
[20/03/2021 - Instagram>đăng nhập ] thêm move to
[11/03/2021 - Instagram> Đăng nhập insta> Follow theo gợi ý ] Check lỗi : follow insta theo id chạy trên chrome
[26/02/2021 - Instagram > Đăng nhập và sử dụng nhiều tk Insta ] Check lỗi: Gán/ xóa proxy hàng loạt cho các tk trong Insta
[26/02/2021 - U] Update : thêm lưu csv ở tim uid instagram như bên tìm uid fplus
[04/02/2021 - Instagramplus > Đăng tường ] Check lại tính năng đăng bài instagram
[04/02/2021 - Instagram > sử dụng luân phiên tài khoản ] Check lại: phần sử dụng luân phiên tài khoản instagram
[01/02/2021 - Instagram > Đăng nhập và sử dụng nhiều tk Insta > Tương tác like comment với UID] Check lỗi: Tương tác like cmt theo UID
[20/01/2021 - Instagram> Các mục đăng bài bằng máy ảo android ] Update : thêm delay sau khi ấn đăng bài instagram
[26/11/2020 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản> tương tác luân phiên tài khoản] lỗi comment like trên instagram
[21/11/2020 - Instagram > sử dụng luân phiên tài khoản ] Update; thêm tính năng comment like theo link bài viết instagram
[17/11/2020 - Instagram>đăng nhập/lập lịch hàng ngày] thêm view in chrome trong tab đăng nhập, chạy lập lịch tk bằng chrome
[05/11/2020 - Instagram > Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > Tương tác luân phiên nhiều tài khoản] Update: Chạy tương tác luân phiên nhiều tk sử dụng Chrome
[05/11/2020 - Instagram > Tương tác hàng ngày > Lập lịch đăng tường ] Update: Đăng random ảnh trên insta
[02/11/2020 - instagramplus> gửi tin nhắn] check lỗi gán proxy có user|pass vào phần mềm instagram
[21/10/2020 - InstagramPlus > Sử dụng luân phiên nhiều tk > Tương tác luân phiên nhiều tài khoản] Update: comment theo link
[15/10/2020 - Instagram>tương tác realtime] thêm nội dung khi lấy bài về đăng
[29/08/2020 - Instagramplus > Thiết lập proxy ] Update sử dùng xproxy, fplusproxy với instagramplus
[15/07/2020 - Instagramplus > Tương tác comment theo id > Máy ảo android ] comment instagram máy ảo
[15/07/2020 - Instagramplus > Tương tác comment theo id > tích sử dụng chrome ] comment like theo id instagram

CHỨC NĂNG CÓ TRONG INSTAGRAMPLUS

Follow

Follow theo gợi ý
Follow theo uid
Follow theo người follow hoặc following của uid
Follow theo người comment like bài viết

Unfollow

Unfollow theo nhiều điều kiện

Tìm UID

Tìm uid follow uid
Tìm uid following của uid
Tìm uid comment bài viết
Tìm uid like bài viết

Tương tác comment like

Tương tác comment like bạn bè
Tương tác comment like danh sách uid
Tương tác comment like người like comment bài viết
Tương tác comment like người folow hoặc following của uid

Lập lịch hàng ngày

Lập lịch follow theo gợi ý
Lập lịch follow theo uid
Lập lịch unfollow
Lập lịch đăng tin lên tường

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn