1399 Đánh giá

InstagramPlus - Phần mềm marketing Instagram

Tính năng của InstagramPlus Hướng dẫn sử dụng InstagramPlus Video hướng dẫn trên youtube

Bạn cần marketing trên Instagram, tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng...

Follow theo gợi ý hoặc uid
Unfollow theo điều kiện
Tương tác comment like theo uid
Đăng bài lên tường
Lập lịch chạy hàng ngày

Tải xuống và dùng thử ngay 7 ngày

Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=doKRopt1PVQ&list=PLOlwy9jxkiDNn_2K5802Aek8iqz5qROjJ

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[03/04/2021 - Instagram > Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > Tương tác luân phiên nhiều tài khoản] Check lỗi: Tương tác Insta
[27/03/2021 - Instagramplus > Đăng nhập ] Update : thêm nhiều tài khoản insta bằng cookie
[27/03/2021 - Instagramplus > Đăng nhập ] Updtae : thêm reset dcom ở tab đăng nhập instagram
[20/03/2021 - Instagram>đăng nhập ] thêm move to
[11/03/2021 - Instagram> Đăng nhập insta> Follow theo gợi ý ] Check lỗi : follow insta theo id chạy trên chrome
[26/02/2021 - Instagram > Đăng nhập và sử dụng nhiều tk Insta ] Check lỗi: Gán/ xóa proxy hàng loạt cho các tk trong Insta
[26/02/2021 - U] Update : thêm lưu csv ở tim uid instagram như bên tìm uid fplus
[04/02/2021 - Instagramplus > Đăng tường ] Check lại tính năng đăng bài instagram
[04/02/2021 - Instagram > sử dụng luân phiên tài khoản ] Check lại: phần sử dụng luân phiên tài khoản instagram
[01/02/2021 - Instagram > Đăng nhập và sử dụng nhiều tk Insta > Tương tác like comment với UID] Check lỗi: Tương tác like cmt theo UID
[20/01/2021 - Instagram> Các mục đăng bài bằng máy ảo android ] Update : thêm delay sau khi ấn đăng bài instagram
[26/11/2020 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản> tương tác luân phiên tài khoản] lỗi comment like trên instagram
[21/11/2020 - Instagram > sử dụng luân phiên tài khoản ] Update; thêm tính năng comment like theo link bài viết instagram
[17/11/2020 - Instagram>đăng nhập/lập lịch hàng ngày] thêm view in chrome trong tab đăng nhập, chạy lập lịch tk bằng chrome
[05/11/2020 - Instagram > Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > Tương tác luân phiên nhiều tài khoản] Update: Chạy tương tác luân phiên nhiều tk sử dụng Chrome
[05/11/2020 - Instagram > Tương tác hàng ngày > Lập lịch đăng tường ] Update: Đăng random ảnh trên insta
[02/11/2020 - instagramplus> gửi tin nhắn] check lỗi gán proxy có user|pass vào phần mềm instagram
[21/10/2020 - InstagramPlus > Sử dụng luân phiên nhiều tk > Tương tác luân phiên nhiều tài khoản] Update: comment theo link
[15/10/2020 - Instagram>tương tác realtime] thêm nội dung khi lấy bài về đăng
[29/08/2020 - Instagramplus > Thiết lập proxy ] Update sử dùng xproxy, fplusproxy với instagramplus
[15/07/2020 - Instagramplus > Tương tác comment theo id > Máy ảo android ] comment instagram máy ảo
[15/07/2020 - Instagramplus > Tương tác comment theo id > tích sử dụng chrome ] comment like theo id instagram

CHỨC NĂNG CÓ TRONG INSTAGRAMPLUS

Follow

Follow theo gợi ý
Follow theo uid
Follow theo người follow hoặc following của uid
Follow theo người comment like bài viết

Unfollow

Unfollow theo nhiều điều kiện

Tìm UID

Tìm uid follow uid
Tìm uid following của uid
Tìm uid comment bài viết
Tìm uid like bài viết

Tương tác comment like

Tương tác comment like bạn bè
Tương tác comment like danh sách uid
Tương tác comment like người like comment bài viết
Tương tác comment like người folow hoặc following của uid

Lập lịch hàng ngày

Lập lịch follow theo gợi ý
Lập lịch follow theo uid
Lập lịch unfollow
Lập lịch đăng tin lên tường

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn