1695 Đánh giá

ShopeePlus - Phần mềm hỗ trợ bán hàng Shopee

Phần mềm hỗ trợ bán hàng shopee...

Tăng like sản phẩm và lượt theo dõi trên shopee
Tự động đẩy sản phẩm
Quản lí chỉnh sửa sản phẩm
Copy sản phẩm từ shop khác
Gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng cũ
Tương tác like & follow

Tải xuống và dùng thử ngay

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[13/05/2021 - shopeeplus>quản lý và đẩy sp] check lỗi : đóng khung shopee
[13/05/2021 - ShopeePlus > Đăng sản phẩm ] Check lỗi: Copy sản phẩm shopee giữa các shop mình quản lý
[13/05/2021 - Shopepeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Sửa hàng loạt] [Nhiều người gặp]Check lỗi : khi sửa sản phẩm số lượng lớn thì k sửa được
[13/05/2021 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Update : thêm tích Không lấy ảnh đầu sản phẩm khi copy
[05/05/2021 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Check lỗi : đăng ảnh sản phẩm lên shopee bị scale
[13/05/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Thiết lâp giá khuyến mãi và flashsale ] Update : thêm chọn load tất cả sản phảm ở muc thiết lâp chương trình khuyến mãi
[13/05/2021 - Shopeeplus > Đăng nhập shopee ] Update: thêm ô tìm kiếm trong danh sách sản phẩm shopee
[08/05/2021 - Shopeeplus > Đơn hàng ] Update: tách riêng tính năng tự động chuẩn bị hàng và mang tới bưu cục
[08/05/2021 - Shopeeplus > Đơn hàng ] [Lỗi nhiều] Tự động xác nhận đơn lỗi
[28/04/2021 - ShopeePlus > Đăng sản phẩm ] Check lỗi: Không hiển thị đủ danh sách sản phẩm
[22/04/2021 - Shopeeplus > Đăng nhập shopee] Update : thêm lựa chọn Xóa cache chromeprile và Xóa chrome profile acc không có trong danh sách tài khoản
[15/04/2021 - shopeeplus] thêm copy cookie nhiều tk
[22/04/2021 - Shopeeplus > View sản phẩm ] Update : thêm like đánh gia trong sản phẩm đc view
[09/04/2021 - shopeeplus> đơn hàng> thiết lập ib đơn hàng và phản hồi] check lại delay gửi tin nhắn cho đơn hàng mới khi có đơn hàng bị chậm tầm 5ph mới gửi
[17/04/2021 - ShopeePlus > Đăng sản phẩm > Sửa nhanh] Check lỗi: Thay thế từ khóa trong Sửa nhanh Shopeeplus[ khách hỏi nhiều ạ ]
[02/04/2021 - shopee > đăng sản phẩm] Lỗi đăng bị nhân 2 sản phẩm do lỗi độ phần z giải video
[02/04/2021 - ShopeePlus > Đơn hàng] Check lỗi: Hiển thị thiếu số lượng sản phẩm
[31/03/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm + Đăng sản phẩm > Sửa hàng loạt] Đề xuất: Chọn được thời gian đặt hàng trước
[27/03/2021 - Shopeeplus > Chat ] Update ; thêm nút Block người dùng trên chat shopee
[09/04/2021 - Shopeeplus > Đăng nhập shopee > View sản phẩm theo từ khóa ] [Nhiêu khách gặp] Check tính năng view sản phẩm theo từ khóa
[16/03/2021 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Check lỗi : chọn sản phẩm từ shop đã đăng nhập k đăng được video
[16/03/2021 - Shopeeplus> Đăng sản phẩm ] Check lai tính năng Đăng video shopee
[03/03/2021 - Shopeeplus > Đơn hàng ] Update : thêm nút Lưu đơn đã chọn (xls) ở mục đơn hàng
[03/03/2021 - Shopeeplus > Đơn hàng ] Update: thêm tích chọn In đơn và chọn những đơn có đơn vị vận chuyển đẫ chọn để in
[05/03/2021 - shopeeplus>đăng sp] thêm chỉ lấy 1 ảnh khi đăng sp
[02/03/2021 - Shopeeplus> đăng sản phẩm ] Update: thêm chọn nhanh sản phẩm bằng lệnh Ctrl shilf hoặc kéo chuột ở phần đăng sản phẩm shopee
[11/03/2021 - shopeeplus>sendo>đăng sản phẩm] check lỗi : copy sản phẩm sendo
[11/03/2021 - shopeeplus>sendo>đăng nhập tài khoản] check lỗi : đăng nhập sendo
[26/02/2021 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Thêm tính năng xóa sản phẩm đã chọn trong mục Đăng sản phẩm
[24/02/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Thiết lập sản phẩm tham gia và giá khuyến mãi] Đề xuất: Thêm cột hiện sll sản phẩm hiện tại trong mục Thiết lập tham gia ctrinh Mar
[26/02/2021 - shoppeplus>đăng nhập shopee>gửi tin nhắn] check lỗi : vẫn gửi lại tin nhắn cho khách đã gửi theo từ khóa
[26/02/2021 - Shopeeplus> Đăng nhập tài khoản shopee ] Update: Thêm tắt otp cho shopee
[17/02/2021 - ShopeePlus> Đăng sản phẩm] Check lỗi đăng video trên shopee
[26/02/2021 - Shopeeplus > Đơn hàng ] Update: thêm gửi hình ảnh các mục trong inbox đơn hàng
[04/02/2021 - ShopeePlus > Đăng sản phẩm ] Check lỗi: Đăng sản phẩm shopee
[28/01/2021 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > Gửi tin nhắn cho khách hàng cũ ] Update: Gửi tin nhắn cho khách hàng cũ Shopeeplus
[28/01/2021 - Shopeeplus > Gửi tin nhắn cho khách hàng cũ ] Check lại tính năng gửi tin nhắn cho khách hàng cũ shopee
[21/01/2021 - shopeeplus> phản hồi đánh giá] check lại thông báo của phản hồi đánh giá bị lặp lại
[20/01/2021 - shopeeplus>đơn hàng>đánh giá người mua] lỗi báo log khi chạy đánh giá người mua
[20/01/2021 - ShopeePlus > Đơn hàng + Shopee Chat] Check lỗi: Gửi tin nhắn đơn hàng và tin nhắn chat shopee
[20/01/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Thiết lâp giá khuyến mãi và flashsale ] Check lỗi : Import file ở mục thiết lập sản phẩm tham gia marketing
[19/01/2021 - shopeeplus>đăng sp] copy sản phẩm không lấy được video
[28/12/2020 - Shopeeplus ] Check lỗi : sử proxy có pass với shopeeplus
[08/12/2020 - Shopeeplus > View sản phẩm ] Check lỗi sử dụng proxy ở view sản phẩm k nhập user và pass trên chrome
[08/12/2020 - Shopeeplus > Gửi tin nhắn cho khách hàng cũ ] Check lỗi: gửi tin nhắn cho khách hàng cũ shopee lỗi khi sử dụng chrome
[23/11/2020 - shopeeplus] tắ nghỉ bán tự động shopee
[26/11/2020 - Shopeeplus > Đơn hàng ] Update: đánh giá người mua
[20/11/2020 - Shopeeplus > Đơn hàng > Thiết lập inbox đơn hàng ] k hiện tên sản phẩm khi phản hồi đánh giá và inbox đơn hàng
[19/11/2020 - ShopeePlus ] Update: Tích chọn K load ảnh trên shopeeplus
[18/11/2020 - ShopeePlus ] Update: Chạy các tính năng của ShopeePlus > Chrome sẽ tự động thu xuống TaskBar
[19/11/2020 - Shopeeplus > Đơn hàng ] Lỗi k inbox đơn hàng mới
[19/11/2020 - ShopeePlus > Shopee Chat] Lỗi không gửi được tin nhắn trên shopee
[12/11/2020 - shopeeplus>đăng sp] thêm sắp xếp cột đã bán
[13/11/2020 - shopeeplus>quản lý và đấy sp>thiết lập sp tham gia và giá km] tạo flash sale của shop
[03/11/2020 - shopeeplus>đăng nhập tk] thêm sanh sách tài khoản theo list cookie
[29/10/2020 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > Tương tác like sp] Check lỗi: Tương tác like sản phẩm Shopee
[23/10/2020 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm ] Check lỗi: Sửa giá - mua nhiều giảm giá báo All fail
[24/10/2020 - Shopeeplus> View sản phẩm ] update: update thêm tính năng tự động thêm vào giỏ hàng khi tăng View sản phẩm
[29/09/2020 - shopeeplus>đơn hàng] load đơn trả hàng
[18/09/2020 - ShopeePlus > Shopee Chat] Lỗi: Không hiển thị tin nhắn Chat Shopee
[14/09/2020 - Shopeeplus > ShopeeChat ] thêm gửi hình ảnh trong mục tự trả lời nếu shop k phản hồi
[07/09/2020 - Shopeeplus > Tăng like follow ] Tăng like follow chéo shopee
[21/08/2020 - shopeeplus>đăng sản phẩm ] update short theo giá trị bán/ tháng
[19/08/2020 - shopeeplus> đăng sản phẩm > link sendo] lỗi đăng sản phẩm khi lấy link từ sendo
[19/08/2020 - Shopeeplus > Sendo seller] đăng nhập sendo
[15/08/2020 - Shopeeplus> Quản lý và đẩy sản phẩm ] thêm giá bán và kích thước vào phần quản lý sản phẩm
[03/08/2020 - shopeeplus>gửi tin nhắn] gửi tin nhắn nhiều link sp
[22/07/2020 - Shopeeplus > ShopeeChat ] Quản lý chat shopee k hiện voucher khi gửi voucher cho khách
[21/07/2020 - Shopeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Thiết lập sản phẩm tham gia marketing ] Chỉnh giá tham gia marketing theo giá bán
[22/07/2020 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] tìm sản phẩm theo link kết quả tìm kiếm
[22/07/2020 - Shopeeplus] Tìm sản phẩm shopee
[21/07/2020 - ShopeePlus > Shopee Chat] Lỗi: Gửi tin nhắn shopee không hiển thị sản phẩm
[17/07/2020 - Shopeeplus> gửi tin nhắn] lỗi gửi tin nhắn cho UID shopee
[17/07/2020 - Shopeeplus> đăng sản phẩm] lỗi tìm sản phẩm theo link shop, từ khóa
[17/07/2020 - Shopeeplus> gửi tin nhắn] lỗi tìm UID shopee
[16/07/2020 - shopeeplus> đăng sản phẩm ] lỗi thông báo trạng thái của shopee khi đăng sp
[14/07/2020 - ShopeePlus > Đơn hàng > Thiết lập inbox đơn hàng & phản hồi đánh già & đánh giá người mua ] Check lỗi: Không đánh giá người mua khi đơn đã hoàn thành
[03/07/2020 - ShopeePlus > Đăng sản phẩm ] Lỗi: Chỉnh sửa sp đăng bị báo All failed...
[03/07/2020 - Shopeeplus>thiết lập ib đơn hàng mới, phản hồi đánh giá và đánh giá người mua] thiết lập phản hồi riêng cho shop
[03/07/2020 - ShopeePlus > Gửi tin nhắn] update thêm tính năng
[02/07/2020 - ShopeePlus > shopee chat > quản lý tài khoản] lỗi tick all acc quản lý tài khoản shopee
[02/07/2020 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > Gửi tin nhắn] Lỗi: Gửi tin nhắn shopee
[24/06/2020 - shopeeplus> gửi tin nhắn cho khách hàng cũ] lỗi gửi voucher và link sản phẩm
[24/06/2020 - shopee> gửi tin nhắn khách hàng cũ] lỗi [u]
[17/06/2020 - Shopeeplus ] lấy uid từ link shopee
[16/06/2020 - ShopeePlus > Quản lý & Đẩy sản phẩm > Tự động đẩy ] Lỗi: Tự động đẩy sp trên shopee
[16/06/2020 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > View sản phẩm] Update: Tắt load ảnh trong view sp tren Shopee
[09/06/2020 - Shopeplus> Đăng sản phẩm > Mở sản phẩm đã lưu, import từ XLS ] đăng sản phẩm từ file xls lên shopee
[09/06/2020 - Shopeeplus > Unfollow, Quản lý và đẩy sản phẩm ] Flash sale shopee
[03/06/2020 - Shopeeplus> Đơn hàng > In đơn mới ] In đơn shopee

CHỨC NĂNG CÓ TRONG SHOPEEPLUS

Tăng like và follow

Tăng like sản phẩm trên Shopee
Tăng lượt theo dõi trên Shopee

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn cho shop tìm được theo từ khóa
Gửi tin nhắn cho shop theo chuyên mục
Gửi tin nhắn cho người đánh giá sản phẩm
Gửi tin nhắn cho người đã inbox
Gửi tin nhắn cho khách hàng đã đặt hàng

Follow

Follow shop tìm được theo từ khóa
Follow shop theo chuyên mục
Follow người đánh giá sản phẩm

Tương tác like sản phẩm

Like sản phẩm của shop tìm được theo từ khóa
Like sản phẩm của shop theo chuyên mục

Quản lí và tự động đẩy sản phẩm

Chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt trên nhiều shop
Tự động đẩy sản phẩm trên Shopee

Đăng sản phẩm hàng loạt

Copy sản phẩm từ shop khác
Copy sản phẩm tìm được theo từ khóa
Copy sản phẩm tìm được theo chuyên mục
Đăng sản phẩm hàng loạt

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn