1116 Đánh giá

ShopeePlus - Phần mềm hỗ trợ bán hàng Shopee

Phần mềm hỗ trợ bán hàng shopee...

Tăng nhanh theo dõi và yêu thích sản phẩm trên shopee
Tự động đẩy sản phẩm
Quản lí chỉnh sửa sản phẩm
Tự động tham gia flashsale & chương trình khuyến mãi
Copy sản phẩm từ shop khác
Gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng cũ
Gửi tin nhắn khi có đơn mới hoặc đơn đã giao..
Trả lời đánh giá

Tải xuống và dùng thử ngay

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[06/08/2022 - shopeeplus>lazada] check lỗi: không chọn danh mục sản phẩm khi đăng lazada
[05/08/2022 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Thiết lâp giá khuyến mãi và flashsale ] Lỗi load danh sách sản phẩm ở mục thiết lập giá khuyến mãi
[05/08/2022 - shopeeplus>quản lý và đẩy sản phẩm>đóng dấu] không đóng dấu nhiều sản phẩm được
[29/07/2022 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Update: lưu các thuộc tính của sản phẩm khi lưu xls ở mục đăng sản phẩm
[28/07/2022 - shopeeplus>view sản phẩm] bị đứng sau khi xóa giỏ hàng bị trống
[28/07/2022 - shopeeplus] Đề xuất update tính năng lấy giá trước và sau khuyến mại khi copy bài sang lazada giúp mình
[07/07/2022 - Shopeeplus > Lazada seller] Check lỗi: Login lazada
[28/07/2022 - shopeeplus>đăng sản phẩm] check lỗi đăng video lên shopee
[27/07/2022 - shopeeplus>đăng nhập shopee] update : đăng nhập qua link kênh người bán
[13/07/2022 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > gửi tin nhắn] Đề xuất: Tắt chrome khi tk out chome - gửi tin nhắn shopee
[29/06/2022 - Shopeeplus > Gửi tin nhắn ] Update: Dừng gửi tin khi tài khoản bị chặn chat
[28/06/2022 - Shopeeplus > Chat> Tự động phản hồi ] Check tính năng tự động phản hồi tin nhắn trên shopee
[30/06/2022 - shopeeplus>view sản phẩm] báo trạng thái với acc bị die khi view sp
[27/06/2022 - shopeeplus>view sản phẩm] thêm nút xóa chrome profile sau khi chạy trong view sp
[28/07/2022 - shoppeeplus>view sản phẩm] chekc lỗi : k nhập tài khoản khi view sản phẩm
[12/07/2022 - shopeeplus>lazada seller] không chọn được danh mục để đăng sản phẩm
[22/06/2022 - Shopeeplus> Đăng nhập shopee > Unfollow ] Check tính năng unfollow shopee k tải được danh sách
[14/06/2022 - shopeelus>đăng nhập shopee> xóa tin nhắn] check lỗi : xóa tin nhắn shopee
[07/06/2022 - Shopeeplus > LazadaSeller ] Check tính năng đăng laz không chọn được danh mục
[06/06/2022 - ShopeePlus > Đơn hàng > Thiết lập inbox đơn hàng & phản hồi đánh già & đánh giá người mua ] Đề xuất: Gửi đơn hàng khi inb cho khách theo trạng thái đơn hàng
[25/05/2022 - Shopeeplus > laz] Chọn sai danh mục khi đang laz
[25/05/2022 - Shopeeplus> Lazada seller] Lỗi chọn thương hiệu khi đăng laz
[24/05/2022 - Shopeeplus> Lazada seller] lỗi đăng sản phẩm laz
[28/05/2022 - ShopeePlus > Đơn hàng] Check lỗi: Cập nhật Tình trạng đơn hàng
[25/05/2022 - ShopeePlus > Đơn hàng > Xác nhận đơn hàng] Check lỗi: Xác nhận đơn trên shopeeplus
[13/05/2022 - Shopeeplus > Lazada Seller ] Check lại tính năng copy sản phẩm đăng lên lazada
[20/05/2022 - Shopeeplus > Đơn hàng > Thiết lập inbox đơn hàng ] Lỗi gửi tin theo trạng thái đơn hàng
[10/05/2022 - Shopeeplus > Đơn hàng > Thiết lập inbox đơn hàng ] Check tính năng gửi kèm link sản phẩm trong tính năng inbox theo trạng thái đơn hàng
[10/05/2022 - Shopeeplus > Đơn hàng > Thiết lập inbox đơn hàng > Tự động trả lời nếu shop không phản hồi ] Tính năng tự động phản hồi shopee không dùng được ký tự random
[06/05/2022 - Shopeeplus > Đơn hàng > Thiết lập inbox đơn hàng > Tự động trả lời nếu shop không phản hồi ] Check tính năng tự phản hồi khi có tin nhắn mới nếu shop không phản hồi với nội dung tin nhắn có nhiều dòng
[16/05/2022 - ShopeePlus > Đơn hàng] Đề xuất: Hiển thị thêm mục Đơn hủy trong Đơn hàng
[05/05/2022 - shopeeplus>chat] bị mở chrome ra ngoài khi vào tab chat
[04/05/2022 - Shopeeplus > Đơn hàng > Thiết lập inbox đơn hàng ] Update: Tính năng inbox theo trạng thái đơn hàng gửi tin nhắn nhiều dòng
[24/05/2022 - shopeeplus, fplus,fpluscheduler] Update: thêm site tinproxy
[04/05/2022 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee ] Đề xuất: Đăng nhập fb ở dạng user|pass|2fa vào shopee
[20/04/2022 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Thiết lập sản phẩm tham gia và giá khuyến mãi] Đề xuất: Thêm thiết lập giảm giá cho marketing
[24/04/2022 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Check tính năng đăng sản phẩm shopee
[08/04/2022 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee ] Check lỗi: Không login được cookie fb vào shopeeplus
[12/04/2022 - shopeeplus>view sản phẩm] update tool bị lỗi reset dcom
[30/03/2022 - Shopeeplus > Đăng nhập shopee >Thiết lập nâng cao ] Check tính năng tắt audio chrome ở shopeeplus không hoạt động
[25/03/2022 - Shopeeplus > Gửi tin nhắn ] Check tính năng gửi tin nhắn shopee sử dụng chrome
[25/03/2022 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm ] Lỗi load sản phẩm ở quản lý và đẩy sản phẩm shopee
[25/03/2022 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Lỗi đăng sản phẩm shopee
[25/03/2022 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > Thiết lập nâng cao ] Check lỗi: Lưu đường dẫn chrome profile shopeeplus
[25/03/2022 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Check tính năng đăng sản phẩm
[17/03/2022 - ShopeePlus > Tăng like và view] Check lỗi: Không thêm được bên Tăng like và view shopee
[25/03/2022 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] [Nhiều người gặp] check tính năng Đăng sản phẩm shopee 1 số tài khoản báo system error
[11/03/2022 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee ] Đề xuất: Import custorm tài khoản shopeeplus
[08/03/2022 - ShopeePlus > Đăng sản phẩm ] Đề xuất: Chọn lưu ảnh và video sản phẩm shopee
[25/03/2022 - Shopeeplus > Đơn hàng ] Updatev: thêm cột hiển thị Đánh giá người mua của từng đơn hàng
[25/03/2022 - Shopeeplus > Gửi tin nhắn ] Check tính năng gửi tin nhắn shopee sử dụng chrome
[21/01/2022 - Shopeeplus > Sendo seller ] Check tính năng đăng sản phẩm lên sendo khi cài đặt vận chuyển hỏa tốc
[21/01/2022 - Shopeeplus > đăng sản phẩm ] Update: thêm spin ở mục tên sản phẩm
[12/01/2022 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm ] Update : thêm tính năng Ẩn / Hiện sản phẩm hàng loạt trên shopee
[12/01/2022 - Shopeeplus > Sendo seller ] Update : thêm ảnh đại diện từng mẫu khi copy sản phẩm từ shopee sang sendo với sản phẩm có từ 2 thuộc tính (ví dụ màu sắc + kích thước)
[12/01/2022 - shopeelus>lazada seller, sendo seller] đề xuất : thêm proxy cho lazada, sendo ,
[12/01/2022 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm ] Update: đẩy sản phẩm dủ theo giới hạn của shop
[12/01/2022 - Shopeeplus > Đơn hàng > Thiết lập inbox đơn hàng > phản hồi đánh giá người mua ] Check tính năng phản hồi đánh giá người mua hiện sai [PRODUCT_NAME]
[03/01/2022 - ShopeePlus > Đơn hàng > Thiết lập inbox đơn hàng & phản hồi đánh già & đánh giá người mua ] Check lỗi: Không phản hồi hết đánh giá của người mua
[12/01/2022 - Shopeeplus> Quản lý và đẩy sản phẩm ] Check tính nang: thiết lập giá khuyến mãi tham gia chương trình marketing
[23/12/2021 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > View sản phẩm] Check lỗi: View sản phẩm
[12/01/2022 - Shopeeplus > Sendo seller] Check tính năng copy sản phẩn shopee sang sendo
[14/12/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Thiết lập sản phẩm tham gia và giá khuyến mãi] Đề xuất: Thêm tích chọn load sản phẩm còn hàng
[11/12/2021 - shopeeplus>lazada seller] đăng sp từ shopee và sendo sang lazada bị thiếu ảnh
[08/12/2021 - Shopeeplus > Lazada seller] Check lỗi: Đăng sp lazada sai cân nặng
[12/01/2022 - Shopeeplus> Đăng sản phẩm > Sửa nhanh ] Update: thêm ký tự random ở shopee khi sửa sản phẩm
[12/01/2022 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm ] Update: thêm tich k load lại danh sách sản phẩm shopee khi sửa sản phẩm
[12/01/2022 - Shopeeplus > Đăng nhập shopee> Xóa tin nhắn] Check tính năng xóa tin nhắn shopee
[12/01/2022 - ShopeePlus > Shopee Chat] Lỗi shopee chat
[23/11/2021 - shopeeplus>view sản phẩm] không thêm được vào giỏ hàng khi view sp
[17/11/2021 - Shopeeplus > LazadaSeller ] Tính năng đăng sản phẩm LAZ
[08/11/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Sửa sản phẩm] Check tính năng sửa ảnh sản phẩm
[09/11/2021 - Shopeeplus > LazadaSeller ] Check tính năng đăng sản phẩm laz
[08/11/2021 - shopeplus>đăng nhập shopee>view sản phẩm] check lỗi : view sản phẩm theo từ khóa
[05/11/2021 - Shopeeplus> Lazada seller] Đăng laz báo sai trạng thái
[05/11/2021 - Shopeeplus > LazadaSeller ] Check tính năng lazada seller
[05/11/2021 - shopeeplus>tăng like follow] check lại : tăng like, follow
[28/10/2021 - Shopeeplus> SêndoSeller] Báo sai trạng thái khi đăng sp sendo
[21/10/2021 - shopeelus>đăng sản phẩm] check lỗi :đang sản phẩm shopee copy sai thương hiệu
[20/10/2021 - shopeeplus>quản lý và đẩy sản phẩm] không tạo được flashsale
[05/11/2021 - Shopeeplus > Sendo seller ] Check tính năng đăng sản phẩm sendo
[05/11/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm ] Check tính năng sửa giá từng sản phẩm
[14/10/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Thiết lập sản phẩm tham gia và giá khuyến mãi] Check lỗi: Đăng ký flash sale shopee
[11/10/2021 - ShopeePlus > Đăng sản phẩm ] Check lỗi: Không đóng dấu được ảnh sản phẩm
[09/10/2021 - ShopeePlus > Đơn hàng > Thiết lập inbox đơn hàng & phản hồi đánh già & đánh giá người mua ] Check lỗi: Gọi nhầm tên sản phẩm trên shopee
[01/10/2021 - shopeeplus>đơn hàng] load đơn bị lỗi, phải nhấn x mới hiện được đơn
[06/10/2021 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > Gửi tin nhắn cho khách hàng cũ ] Đề xuất: Thêm tích chọn điều kiện khi gửi tin nhắn cho khách hàng cũ
[06/10/2021 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > Gửi tin nhắn] Check lỗi: Gửi tin nhắn shopee qua chrome
[06/10/2021 - ShopeePlus > Đơn hàng > Thiết lập inbox đơn hàng & phản hồi đánh già & đánh giá người mua ] Check lỗi: Không phản hồi đánh giá người mua
[15/10/2021 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Check tính năng đăng sản phẩm từ xls shopee
[25/09/2021 - Shopeeplus> Đăng nhập shopee > Xóa tin nhắn ] Check lại tính năng xóa tin nhắn trên shopeeplus
[28/09/2021 - ShopeePlus > Sendo Seller] Check lỗi: Đăng sản phẩm sendo
[25/09/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Sửa hàng loạt ] Update: tách riêng phần sửa cân nặng và kích thước trong sửa hàng loạt sản phẩm shopee
[25/09/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Sửa hàng loạt ] Update: thêm bỏ thiết lập hàng đặt trước hàng loạt
[16/09/2021 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > Gửi tin nhắn] Check lỗi: Không hiển thị tên shop ở cột user name
[14/09/2021 - shopeeplus>view sản phẩm] view sản phẩm tích ẩn chrome nhưng vẫn bị mở chrome
[24/09/2021 - shopeeplus>view sản phẩm] đề xuất: thêm lựa chọn xem sản phẩm liên quan
[14/09/2021 - Shopeeplus ] Update: thêm thiết lập thư mục chromeprofile cho shopeeplus
[13/09/2021 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > View sản phẩm] Đề xuất: Click vào ảnh , video sản phẩm khi view sp shopee
[13/09/2021 - ShopeePlus > Đăng sản phẩm ] Check lỗi: Quest sp trên shop

CHỨC NĂNG CÓ TRONG SHOPEEPLUS

Yêu thích và theo dõi

Lượt Yêu thích sản phẩm trên Shopee
Lượt theo dõi trên Shopee

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn cho shop tìm được theo từ khóa
Gửi tin nhắn cho shop theo chuyên mục
Gửi tin nhắn cho người đánh giá sản phẩm
Gửi tin nhắn cho người đã inbox
Gửi tin nhắn cho khách hàng đã đặt hàng

Follow

Follow shop tìm được theo từ khóa
Follow shop theo chuyên mục
Follow người đánh giá sản phẩm

Tương tác like sản phẩm

Like sản phẩm của shop tìm được theo từ khóa
Like sản phẩm của shop theo chuyên mục

Quản lí và tự động đẩy sản phẩm

Chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt trên nhiều shop
Tự động đẩy sản phẩm trên Shopee
Tự động tham gia flashsale
Tự động tham gia chương trình khuyến mãi shopee

Quản lí đơn hàng

Quản lý đơn hàng nhiều shop
In đơn hàng nhiều shop
Gửi tin khi có đơn mới và trạng thái đơn hàng
Trả lời đánh giá

Đăng sản phẩm hàng loạt

Copy sản phẩm từ shop khác
Copy sản phẩm tìm được theo từ khóa
Copy sản phẩm tìm được theo chuyên mục
Đăng sản phẩm hàng loạt

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn