1074 Đánh giá

ShopeePlus - Phần mềm hỗ trợ bán hàng Shopee

Phần mềm hỗ trợ bán hàng shopee...

Tăng nhanh theo dõi và yêu thích sản phẩm trên shopee
Tự động đẩy sản phẩm
Quản lí chỉnh sửa sản phẩm
Tự động tham gia flashsale & chương trình khuyến mãi
Copy sản phẩm từ shop khác
Gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng cũ
Gửi tin nhắn khi có đơn mới hoặc đơn đã giao..
Trả lời đánh giá

Tải xuống và dùng thử ngay

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[17/01/2022 - Shopeeplus > đăng sản phẩm ] Update: thêm spin ở mục tên sản phẩm
[12/01/2022 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm ] Update : thêm tính năng Ẩn / Hiện sản phẩm hàng loạt trên shopee
[12/01/2022 - Shopeeplus > Sendo seller ] Update : thêm ảnh đại diện từng mẫu khi copy sản phẩm từ shopee sang sendo với sản phẩm có từ 2 thuộc tính (ví dụ màu sắc + kích thước)
[12/01/2022 - shopeelus>lazada seller, sendo seller] đề xuất : thêm proxy cho lazada, sendo ,
[12/01/2022 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm ] Update: đẩy sản phẩm dủ theo giới hạn của shop
[12/01/2022 - Shopeeplus > Đơn hàng > Thiết lập inbox đơn hàng > phản hồi đánh giá người mua ] Check tính năng phản hồi đánh giá người mua hiện sai [PRODUCT_NAME]
[03/01/2022 - ShopeePlus > Đơn hàng > Thiết lập inbox đơn hàng & phản hồi đánh già & đánh giá người mua ] Check lỗi: Không phản hồi hết đánh giá của người mua
[12/01/2022 - Shopeeplus> Quản lý và đẩy sản phẩm ] Check tính nang: thiết lập giá khuyến mãi tham gia chương trình marketing
[23/12/2021 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > View sản phẩm] Check lỗi: View sản phẩm
[12/01/2022 - Shopeeplus > Sendo seller] Check tính năng copy sản phẩn shopee sang sendo
[14/12/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Thiết lập sản phẩm tham gia và giá khuyến mãi] Đề xuất: Thêm tích chọn load sản phẩm còn hàng
[11/12/2021 - shopeeplus>lazada seller] đăng sp từ shopee và sendo sang lazada bị thiếu ảnh
[08/12/2021 - Shopeeplus > Lazada seller] Check lỗi: Đăng sp lazada sai cân nặng
[12/01/2022 - Shopeeplus> Đăng sản phẩm > Sửa nhanh ] Update: thêm ký tự random ở shopee khi sửa sản phẩm
[12/01/2022 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm ] Update: thêm tich k load lại danh sách sản phẩm shopee khi sửa sản phẩm
[12/01/2022 - Shopeeplus > Đăng nhập shopee> Xóa tin nhắn] Check tính năng xóa tin nhắn shopee
[12/01/2022 - ShopeePlus > Shopee Chat] Lỗi shopee chat
[23/11/2021 - shopeeplus>view sản phẩm] không thêm được vào giỏ hàng khi view sp
[17/11/2021 - Shopeeplus > LazadaSeller ] Tính năng đăng sản phẩm LAZ
[08/11/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Sửa sản phẩm] Check tính năng sửa ảnh sản phẩm
[09/11/2021 - Shopeeplus > LazadaSeller ] Check tính năng đăng sản phẩm laz
[08/11/2021 - shopeplus>đăng nhập shopee>view sản phẩm] check lỗi : view sản phẩm theo từ khóa
[05/11/2021 - Shopeeplus> Lazada seller] Đăng laz báo sai trạng thái
[05/11/2021 - Shopeeplus > LazadaSeller ] Check tính năng lazada seller
[05/11/2021 - shopeeplus>tăng like follow] check lại : tăng like, follow
[28/10/2021 - Shopeeplus> SêndoSeller] Báo sai trạng thái khi đăng sp sendo
[21/10/2021 - shopeelus>đăng sản phẩm] check lỗi :đang sản phẩm shopee copy sai thương hiệu
[20/10/2021 - shopeeplus>quản lý và đẩy sản phẩm] không tạo được flashsale
[05/11/2021 - Shopeeplus > Sendo seller ] Check tính năng đăng sản phẩm sendo
[05/11/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm ] Check tính năng sửa giá từng sản phẩm
[14/10/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Thiết lập sản phẩm tham gia và giá khuyến mãi] Check lỗi: Đăng ký flash sale shopee
[11/10/2021 - ShopeePlus > Đăng sản phẩm ] Check lỗi: Không đóng dấu được ảnh sản phẩm
[09/10/2021 - ShopeePlus > Đơn hàng > Thiết lập inbox đơn hàng & phản hồi đánh già & đánh giá người mua ] Check lỗi: Gọi nhầm tên sản phẩm trên shopee
[01/10/2021 - shopeeplus>đơn hàng] load đơn bị lỗi, phải nhấn x mới hiện được đơn
[06/10/2021 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > Gửi tin nhắn cho khách hàng cũ ] Đề xuất: Thêm tích chọn điều kiện khi gửi tin nhắn cho khách hàng cũ
[06/10/2021 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > Gửi tin nhắn] Check lỗi: Gửi tin nhắn shopee qua chrome
[06/10/2021 - ShopeePlus > Đơn hàng > Thiết lập inbox đơn hàng & phản hồi đánh già & đánh giá người mua ] Check lỗi: Không phản hồi đánh giá người mua
[15/10/2021 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Check tính năng đăng sản phẩm từ xls shopee
[25/09/2021 - Shopeeplus> Đăng nhập shopee > Xóa tin nhắn ] Check lại tính năng xóa tin nhắn trên shopeeplus
[28/09/2021 - ShopeePlus > Sendo Seller] Check lỗi: Đăng sản phẩm sendo
[25/09/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Sửa hàng loạt ] Update: tách riêng phần sửa cân nặng và kích thước trong sửa hàng loạt sản phẩm shopee
[25/09/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Sửa hàng loạt ] Update: thêm bỏ thiết lập hàng đặt trước hàng loạt
[16/09/2021 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > Gửi tin nhắn] Check lỗi: Không hiển thị tên shop ở cột user name
[14/09/2021 - shopeeplus>view sản phẩm] view sản phẩm tích ẩn chrome nhưng vẫn bị mở chrome
[24/09/2021 - shopeeplus>view sản phẩm] đề xuất: thêm lựa chọn xem sản phẩm liên quan
[14/09/2021 - Shopeeplus ] Update: thêm thiết lập thư mục chromeprofile cho shopeeplus
[13/09/2021 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > View sản phẩm] Đề xuất: Click vào ảnh , video sản phẩm khi view sp shopee
[13/09/2021 - ShopeePlus > Đăng sản phẩm ] Check lỗi: Quest sp trên shop
[11/09/2021 - ShopeePlus > Đơn hàng ] Check lỗi: Tự động xác nhận đơn hàng và mang tới bưu cục
[14/09/2021 - shopeeplus> view sản phẩm] thêm random hành đông trong view sản phẩm của shopeeplus
[08/09/2021 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] [Lỗi hàng loạt] đăng sản phẩm shopee lỗi
[15/09/2021 - ShopeePlus > Đăng sản phẩm ] Check lỗi: Đăng sản phẩm shopeeplus
[08/09/2021 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Update : tự chọn danh mục khác khi copy sản phẩm góc hiển thị k đủ danh mục
[08/09/2021 - Shopeeplus > Đăng nhập > Thêm danh sách tài khoản ] Update : đăng nhập shopee theo danh sách cookie fb ( với fb chưa tạo shopee )
[06/09/2021 - ShopeePlus > Sendo Seller] Check lỗi: Đóng dấu 1 ảnh khi đăng sản phẩm sendo
[14/09/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Thiết lâp giá khuyến mãi và flashsale ] Check lại mục thiết lập giá khuyến mãi sản phẩm đã chọn
[06/09/2021 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee ] Đề xuất: Tích chọn Kill chrome sau bao nhiêu phút ở tab Đăng nhập shopee
[31/08/2021 - ShopeePlus > Đơn hàng ] Check lỗi: Sai mã vận đơn của đơn hàng
[01/09/2021 - Shopeeplus > Đơn hàng ] [Lỗi hàng loạt] Xác nhận đơn lỗi
[28/08/2021 - Shopeeplus > Gửi tin nhắn ] Check tính năng gửi tin nhắn shopeeplus
[01/09/2021 - Shopeeplus > Sendo seller] Check tính năng copy sản phẩm từ shopee sang sendo
[16/08/2021 - Shopeeplus > đăng sản phẩm ] Check tính năng đăng sản phẩm shopee
[09/08/2021 - ShopeePlus > Đăng sản phẩm ] [NHIỀU KHÁCH BỊ] Check lỗi: Đăng sản phẩm shopee kèm video
[10/08/2021 - shopeeplus>quản lý và đẩy sản phẩm] check lại sửa sản phẩm shopee
[28/07/2021 - shopeeplus>đăng nhập tk] thêm sửa password 2
[30/07/2021 - shopeeplus>tăng like và follow] check lỗi : tăng like và follow
[30/07/2021 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > View sản phẩm] Check lỗi: Không gửi tin nhắn khi view sản phẩm
[31/07/2021 - shopeeplus>quản lý và đẩy sản phẩm] lỗi log lịch sử khi đẩy sp
[27/07/2021 - shopeelus>đăng sản phẩm] check lỗi : đăng sản phẩm trên shopee
[30/07/2021 - Shopeeplus > Chat > Quản lý tin nhắn ] Đề xuất; thêm tính năng xóa tin nhắn đã chọn trong shopee chat
[22/07/2021 - Shopeeplus>thiết lập ib đơn hàng mới, phản hồi đánh giá và đánh giá người mua] check lỗi hiển thị mã vận đơn khi gửi tin
[23/07/2021 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > View sản phẩm] Check lỗi: Xóa sp trong giỏ hàng
[20/07/2021 - shopeeplus>đăng sp] check đăng sản phẩm shopee
[20/07/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > sửa hàng loạt > Thiết lập mua nhiều giảm giá ] Check tính năng mua nhiều giảm giá
[27/07/2021 - Shopeeplus > Đơn hàng ] [Lỗi hàng loạt] Không load được đơn mới Đơn hàng
[17/07/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Thiết lâp giá khuyến mãi và flashsale ] Update: thêm xóa giá khuyễn mãi những acc đã chọn
[17/07/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Thiết lâp giá khuyến mãi và flashsale ] Check tính năng thiết lập giá khuyến mãi không lưu
[23/07/2021 - Shopeeplus > Sendo seller ] check lỗi: copy sản phẩm sendo chỉ lấy đc ảnh đại diện
[13/07/2021 - Shopeeplus > Đơn hàng > Thiết lập inbox đơn hàng ] Update : thêm ký tự hỗ trợ hiển thị mã vận đơn ở phần thiết lập inbox theo trạng thái đơn hàng (đang giao, đã giao)
[23/07/2021 - Shopeeplus > Đơn hàng > Thiết lập inbox đơn hàng ] Check lại tính năng inbox theo trạng thái đơn hàng hiển thị sai đơn vị vận chuyển
[07/07/2021 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Check lại tính năng copy video shopêpls
[07/07/2021 - Shopeeplus > View sản phẩm ] check tính năng like đánh giá sản phẩm
[07/07/2021 - Shopeeplus > tăng like follow ] Check lại tính năng tăng like follow shopee
[07/07/2021 - Shopeeplus > Tăng like follow ] Check lỗi : 1 số link sản phẩm không thêm đc vào mục tăng like follow
[07/07/2021 - shopeeplus> đơn hàng ] check lỗi: k có tùy chỉnh giữa tên sản phẩm với số lượng
[26/06/2021 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Check tính năng đăng sản phẩm
[23/06/2021 - shopeeplus>view sản phẩm] view sp không nhấn được vào sản phẩm
[25/06/2021 - shopeelus>đăng sản phẩm] check lỗi : đăng sản phẩm trên shopee
[25/06/2021 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee ] Đề xuất: Xóa sản phẩm trong giỏ hàng
[25/06/2021 - shopeeplus> quản lý và đẩy sản phẩm> sửa hàng loạt] check lỗi Thay thế số điện thoại ở sửa sản phẩm
[07/07/2021 - Shopeplus> Sendo seller ] Check tính năng sửa từng sản phẩm sendo trc khi đăng
[12/07/2021 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Copy sản phẩm từ sendo
[21/06/2021 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Update lại tính năng đăng sản phẩm theo update danh mục shopee ( 1 số sản phẩm không đăng được)
[21/06/2021 - shopeeplus> đăng sản phẩm > tạo flashsales] check lỗi tạo flashsales của shop [ nhiều khách bị]
[16/06/2021 - ShopeePlus > Chat] [Lỗi toàn bộ] check lại tính năng gửi tin nhắn shopee giả lập
[16/06/2021 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Check lỗi : xóa 1 sản phẩm trong phần danh sách load ở đăng sản phẩm ( Load từ shop đăng nhập )
[10/06/2021 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > Gửi tin nhắn] Đề xuất: Hiển thị tên shop khi tìm UID theo từ khóa
[12/06/2021 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Check tính năng quét sản phẩm từ link chuyên mục sendo trên mục đăng sản phẩm
[04/06/2021 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Check lỗi : đăng sản phẩm với shop bật phương thức vận chuyển mới ( nhanh, hỏa tốc, tiết kiệm)
[04/06/2021 - Shopeeplus > Quản lý và đảy sản phẩm > Đóng dấu ảnh] Update: đóng dấu logo cho sản phẩm đã đăng đóng dấu cả ảnh theo phân loại

CHỨC NĂNG CÓ TRONG SHOPEEPLUS

Yêu thích và theo dõi

Lượt Yêu thích sản phẩm trên Shopee
Lượt theo dõi trên Shopee

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn cho shop tìm được theo từ khóa
Gửi tin nhắn cho shop theo chuyên mục
Gửi tin nhắn cho người đánh giá sản phẩm
Gửi tin nhắn cho người đã inbox
Gửi tin nhắn cho khách hàng đã đặt hàng

Follow

Follow shop tìm được theo từ khóa
Follow shop theo chuyên mục
Follow người đánh giá sản phẩm

Tương tác like sản phẩm

Like sản phẩm của shop tìm được theo từ khóa
Like sản phẩm của shop theo chuyên mục

Quản lí và tự động đẩy sản phẩm

Chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt trên nhiều shop
Tự động đẩy sản phẩm trên Shopee
Tự động tham gia flashsale
Tự động tham gia chương trình khuyến mãi shopee

Quản lí đơn hàng

Quản lý đơn hàng nhiều shop
In đơn hàng nhiều shop
Gửi tin khi có đơn mới và trạng thái đơn hàng
Trả lời đánh giá

Đăng sản phẩm hàng loạt

Copy sản phẩm từ shop khác
Copy sản phẩm tìm được theo từ khóa
Copy sản phẩm tìm được theo chuyên mục
Đăng sản phẩm hàng loạt

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn