1637 Đánh giá

ShopeePlus - Phần mềm hỗ trợ bán hàng Shopee

Phần mềm hỗ trợ bán hàng shopee...

Tăng nhanh theo dõi và yêu thích sản phẩm trên shopee
Tự động đẩy sản phẩm
Quản lí chỉnh sửa sản phẩm
Tự động tham gia flashsale & chương trình khuyến mãi
Copy sản phẩm từ shop khác
Gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng cũ
Gửi tin nhắn khi có đơn mới hoặc đơn đã giao..
Trả lời đánh giá

Tải xuống và dùng thử ngay

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[15/09/2023 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Lỗi chrome quét sản phẩm shopee
[06/09/2023 - Shopeeplus > View sản phẩm ] Check tính năng view sản phẩm theo từ khóa
[06/09/2023 - shopee>đăng sp] check lỗi : k đăng sp shopee
[30/08/2023 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Update: thêm hiển thị trạng thái đăng sản phẩm ở từng sản phẩm
[30/08/2023 - shopeeplus>tăng like và follow] check lỗi : k thêm link shop
[30/08/2023 - shopeeplus>đăng sản phẩm] [Nhiều người bị ]check lỗi : k hiện thị sp khi quét
[24/08/2023 - Shopeeplus > Quản lý và đảy sản phẩm ] Check tính năng tải sản phẩm shopee (lỗi theo tài khoản)
[25/08/2023 - shopeeplus>lazada] check lỗi : k lấy dược mô tả ở lazada
[14/08/2023 - shopeeplus>quản lý và đẩy sp] check lỗi : không sửa cân nặng
[08/08/2023 - Shopeeplus > Lazada seller] Check tính năng đăng sản phẩm lazada
[04/08/2023 - Shopeeplus > Lazada Seller ] Check tính năng đăng sản phẩm lazada không nhập mô tả sản phẩm
[20/07/2023 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] [Nhiều người gặp] Check tính năng quét sản phẩm shopee
[05/07/2023 - shopeeplus>đăng sp] check lôi : k load dc link sp
[22/06/2023 - Shopeeplus> Đăng sản phẩm ] [Lỗi hàng loạt] Quét sản phẩm shopee
[23/06/2023 - Shopeeplus > Đăng nhập shopee > Change info ] Check tính năng đổi pass shopee
[20/05/2023 - Shopeeplus > Đơn hàng ] Lỗi load thiếu đơn chờ lấy hàng
[05/07/2023 - shopeeplus>đăng sản phẩm] không đăng sp shopee
[18/05/2023 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] [Nhiều KH lỗi] Check tính năng quét sản phẩm shopee
[05/05/2023 - Shopeeplus > Quản lý & đẩy sản phẩm > Đóng dấu & khung ảnh ] Check lỗi: Tính năng đóng dấu & khung ảnh bị mất kích thước của sản phẩm
[28/04/2023 - Shopeeplus > Lazada Seller ] Check tính năng copy sản phẩm lên Lazada không lấy đủ ảnh
[28/04/2023 - Shopeeplus > Lazada Seller ] Check tính năng: quét sản phẩm từ lazada ở mục Lazada seller
[27/04/2023 - shopeeplus>lazada] check lỗi : Coppy sản phẩm từ shopee sang lazada không chọn thương hiệu
[27/04/2023 - shopeeplus>lazada] update : mở danh sách link sp ở lazada seller
[26/04/2023 - shopeeplus>đơn hàng> thiết lập inbox] check lỗi : không inbox cho đơn hàng chờ xác nhận
[22/04/2023 - shopeeplus>quản lý và đẩy sp>thiết lập flash sale] update thêm : số lượng đã bán
[17/04/2023 - Shopeeplus > Đơn hàng ] [Lỗi toàn bộ] Hiển thị đơn lấy hàng shopee tối đa 10 đơn
[29/03/2023 - shopeelus>quản lý và đẩy sản phẩm] check lỗi : k sửa dc cân nặng với sp đang tham gia chương trình khuyến mãi
[20/03/2023 - shopeeplus>tài khoản,view sản phẩm] update : thêm định dạng user|pass|cookie
[17/04/2023 - Shopeplus> Đăng nhập shopee, view sản phẩm ] Update: login cookie dạng khác của shopee
[17/04/2023 - Shopeeplus > Tăng like & follow] KHông thêm được link shop vào mục tăng like follow
[17/04/2023 - Shopeeplus > Đơn hàng] Update : In đơn với đơn hỏa tốc chưa xác nhận
[22/02/2023 - shopeeplus>lazada seller] không chọn được danh mục đăng laz
[20/02/2023 - Shopeeplus > Đơn hàng ] Quản lý đơn hàng k hiện tên đơn vị vận chuyển
[15/02/2023 - shopeeplus>view sản phẩm] lỗi view sản phẩm
[15/02/2023 - shopeeplus>view sản phẩm] update : giảm thời gian delays sau khi thao tác xóa giỏ hàng
[06/02/2023 - Shopeeplus> Đăng nhập shopee] Check tính năng đăng nhập shopee bằng tài khoản fb
[02/02/2023 - Shopeeplus> Lazada Seller ] Check tính năng đăng sản phẩm lazada không chọn được danh mục sản phẩm
[13/01/2023 - shopeeplus>lazada seller] đăng sản phẩm lên laz không nhập được dòng sản phẩm
[11/01/2023 - shopeeplus>tìm uid>tìm uid đánh giá cmt sp] không quét được uid đánh giá, follow không được
[06/02/2023 - shopeeplus>lazada] check lõi : quét sp lazada
[27/12/2022 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Đóng dấu & khung ảnh ] Check tính năng đóng khung sản phẩm với sản phẩm đang có chương trình ưu đãi
[19/12/2022 - shopeeplus>đăng sản phẩm] check lỗi : k đăng dc video trên shopee
[01/12/2022 - Shopeeplus > Lazada Seller ] Quét sản phẩm từ link laz
[29/11/2022 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm ] Check tính năng sửa sản phẩm shopee
[19/12/2022 - shopeeplus> đơn hàng] check lỗi: gửi trạng thái đơn hàng
[26/11/2022 - Shopeeplus> Gửi tin nhắn ] Check tính năng gửi tin nhắn shopee
[19/12/2022 - shopeeplus>quản lý và đẩy sp] check lõi : sửa cân nặng
[23/11/2022 - shopeeplus>đăng sp] đăng sản phẩm báo lỗi ảnh size chart
[23/11/2022 - shopeeplus>đơn hàng] không phản hồi đánh giá và đánh giá người mua
[19/12/2022 - shopeeplus>quản lý và đẩy sp] check lỗi : sửa kho
[15/11/2022 - shopeeplus>đăng sản phẩm] check lỗi : đăng sp từ sendo qua shopee
[18/11/2022 - shopeeplus>view sản phẩm] view sp chạy được nhưng báo lỗi, bị sai trạng thái
[10/11/2022 - shopeeplus>đơn hàng] gửi tin nhắn theo trạng thái đơn hàng không được
[28/10/2022 - shopeeplus>lazada] check lỗi : không load sp lazada
[02/11/2022 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm> Mở sản phẩm đã lưu > Import file từ xls ] Check tính năng import sản phẩm từ file xls
[21/10/2022 - shopeeplus>gửi tin nhắn] gửi tin nhắn kèm ảnh bằng pm không được, gửi thủ công được
[02/11/2022 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] [lỗi toàn bộ] Check tính năng copy video khi đăng sản phẩm shopee
[02/11/2022 - Shopeplus > Lazada seller ] Check tính năng lấy sản phẩm từ laz không lấy được ảnh
[02/11/2022 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Đẩy sản phẩm ] [Nhiều người gặp] Check tính năng đẩy sản phẩm
[02/11/2022 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Sửa thông tin sản phẩm ] Check tính năng sửa sản phẩm
[02/11/2022 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm ] Không load được danh sách sản phẩm tự động đẩy
[30/09/2022 - lazada seller >đăng sản phẩm] check lỗi : không chọn được danh mục
[22/09/2022 - sendo seller, lazada seller >đăng sản phẩm] update : import và export sp đã quét ở tab lazadaseller
[22/09/2022 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Đề xuất: bật load ảnh trên chrome GetProductInfo
[20/09/2022 - shopeeplus>lazada seller] không chọn được ngành hàng khi đăng sp
[14/09/2022 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Check lỗi : load sản phẩm shopee
[12/09/2022 - shopeeplus>gửi tin nhắn] check lỗi : k gửi tin nhắn trên shopee khi chọn giả lập
[13/09/2022 - shopeeplus>gửi tin nhắn] không tìm được uid theo từ khóa
[08/09/2022 - Shopeeplus> Đăng sản phẩm ] Lỗi quét sản phẩm shopee bản 1.0.5.9
[07/09/2022 - shopeeplus>tìm UID>tìm UID đánh giá, comment] check lỗi : không load tìm dc UID đánh giá
[31/08/2022 - shopeeplus>change info] dề xuất : cập nhật pass shopee khi change info
[29/08/2022 - Shopeeplus > Tăng like follow ] Check lỗi: thêm link sản phẩm kèm từ khóa vào mục tăng like follow
[22/08/2022 - Shopeeplus > Đăng nhập shopee> Gửi tin nhắn ] Update : thêm change md5 ảnh khi chạy gửi tin nhắn shopee
[23/08/2022 - shopeeplus>quản lý và đẩy sản phẩm>tham gia chương trình khuyến mại của shopee] không tham gia flash sale nhiều shop
[17/08/2022 - Shopeeplus> Đơn hàng ] đề xuất: thêm mục lọc đơn hàng theo sdt khách hàng
[17/08/2022 - Shopeeplus > Đơn hàng ] Update thay đổi cơ chế sắp xếp theo ở cột ngày đặt hàng và hạn gửi hàng trong mục quản lý đơn hàng
[17/08/2022 - shopeeplus] update thêm : change pass shopee
[12/08/2022 - Shopeeplus > LazadaSeller ] Copy sản phẩm từ shopee sang lazada không nhập mô tả
[11/08/2022 - shopeeplus>lazada] check lỗi: không chọn danh mục sản phẩm khi đăng lazada
[05/08/2022 - Shopeeplus > Quản lý và đẩy sản phẩm > Thiết lâp giá khuyến mãi và flashsale ] Lỗi load danh sách sản phẩm ở mục thiết lập giá khuyến mãi
[15/08/2022 - shopeeplus>quản lý và đẩy sản phẩm>đóng dấu] không đóng dấu nhiều sản phẩm được
[17/08/2022 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm ] Update: lưu các thuộc tính của sản phẩm khi lưu xls ở mục đăng sản phẩm
[28/07/2022 - shopeeplus>view sản phẩm] bị đứng sau khi xóa giỏ hàng bị trống
[28/07/2022 - shopeeplus] Đề xuất update tính năng lấy giá trước và sau khuyến mại khi copy bài sang lazada giúp mình
[07/07/2022 - Shopeeplus > Lazada seller] Check lỗi: Login lazada
[28/07/2022 - shopeeplus>đăng sản phẩm] check lỗi đăng video lên shopee
[27/07/2022 - shopeeplus>đăng nhập shopee] update : đăng nhập qua link kênh người bán
[13/07/2022 - ShopeePlus > Đăng nhập Shopee > gửi tin nhắn] Đề xuất: Tắt chrome khi tk out chome - gửi tin nhắn shopee
[29/06/2022 - Shopeeplus > Gửi tin nhắn ] Update: Dừng gửi tin khi tài khoản bị chặn chat
[28/06/2022 - Shopeeplus > Chat> Tự động phản hồi ] Check tính năng tự động phản hồi tin nhắn trên shopee
[30/06/2022 - shopeeplus>view sản phẩm] báo trạng thái với acc bị die khi view sp
[27/06/2022 - shopeeplus>view sản phẩm] thêm nút xóa chrome profile sau khi chạy trong view sp
[28/07/2022 - shoppeeplus>view sản phẩm] chekc lỗi : k nhập tài khoản khi view sản phẩm
[12/07/2022 - shopeeplus>lazada seller] không chọn được danh mục để đăng sản phẩm
[22/06/2022 - Shopeeplus> Đăng nhập shopee > Unfollow ] Check tính năng unfollow shopee k tải được danh sách
[14/06/2022 - shopeelus>đăng nhập shopee> xóa tin nhắn] check lỗi : xóa tin nhắn shopee
[07/06/2022 - Shopeeplus > LazadaSeller ] Check tính năng đăng laz không chọn được danh mục
[06/06/2022 - ShopeePlus > Đơn hàng > Thiết lập inbox đơn hàng & phản hồi đánh già & đánh giá người mua ] Đề xuất: Gửi đơn hàng khi inb cho khách theo trạng thái đơn hàng
[25/05/2022 - Shopeeplus > laz] Chọn sai danh mục khi đang laz
[25/05/2022 - Shopeeplus> Lazada seller] Lỗi chọn thương hiệu khi đăng laz

CHỨC NĂNG CÓ TRONG SHOPEEPLUS

Yêu thích và theo dõi

Lượt Yêu thích sản phẩm trên Shopee
Lượt theo dõi trên Shopee

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn cho shop tìm được theo từ khóa
Gửi tin nhắn cho shop theo chuyên mục
Gửi tin nhắn cho người đánh giá sản phẩm
Gửi tin nhắn cho người đã inbox
Gửi tin nhắn cho khách hàng đã đặt hàng

Follow

Follow shop tìm được theo từ khóa
Follow shop theo chuyên mục
Follow người đánh giá sản phẩm

Tương tác like sản phẩm

Like sản phẩm của shop tìm được theo từ khóa
Like sản phẩm của shop theo chuyên mục

Quản lí và tự động đẩy sản phẩm

Chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt trên nhiều shop
Tự động đẩy sản phẩm trên Shopee
Tự động tham gia flashsale
Tự động tham gia chương trình khuyến mãi shopee

Quản lí đơn hàng

Quản lý đơn hàng nhiều shop
In đơn hàng nhiều shop
Gửi tin khi có đơn mới và trạng thái đơn hàng
Trả lời đánh giá

Đăng sản phẩm hàng loạt

Copy sản phẩm từ shop khác
Copy sản phẩm tìm được theo từ khóa
Copy sản phẩm tìm được theo chuyên mục
Đăng sản phẩm hàng loạt

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn