Tải phần mềm tự động đăng tin Facebook FPlus REQUIRES WINDOWS RATING:
5 (6624 ratings )
Free

Tải xuống phần mềm tự động đăng tin quảng cáo Facebook FPlus

Tính năng trong FPlus Hướng dẫn sử dụng FPlus Video hướng dẫn trên youtube

Bạn đang bán hàng qua mạng, và chưa có giải pháp marketing sản phẩm hiệu quả. FPlus chính là lựa chọn số 1 trong marketing facebook.

Dễ dàng sử dụng

Liên tục cập nhật chức năng mới

Dùng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

Tải xuống FPlus 4.9.0.6 và dùng thử ngay 7 ngày
Phiên đầy đủ tính năng
Download English Version
FPlus with English language.

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

Yêu cầu IE8 trở lên: Download IE9 32bit, Download IE9 64bit, Download IE11

Hỗ trợ reset các loại Dcom USB 4G Huawei E3372 Hilink, Huawei E3276 Hilink, JAZZ, USB 3G MF190 (GEZGIN, Vinaphone MF190) và các loại dùng phần mềm kết nối RAS Chi tiết, HMA v2.8 Download HMA v2.8

Hỗ trợ SSH với Bitvise SSH Download Bitvise SSH


Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=wp-HNUvZ1y8&list=PLOlwy9jxkiDNFVqhwtTHYYDbVJNHRCKOu

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Cài đặt Microsoft .NET Framework 4.0 nếu chưa có. Reset máy sau khi cài thành công. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET
Bước 2: Cài đặt FPlus bằng cách chạy file FPlus_Vx.x.exe trong file tải về.
Bước 3: Nếu không hiện trang LoginFb khi bật phần mềm: đặt dns google và xóa file hoặc ip facebook trong file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Bước 4: Xem thêm các hướng dẫn fix lỗi tại : Hướng dẫn Fix lỗi phần mềm
Bước 5: Xem hướng dẫn sử dụng tại : Hướng dẫn chia sẻ , Hướng dẫn khác

Release notes:

[29/02/2024 - Fplus > Gửi tin nhắn > Gửi tin nhắn bằng page ] check tính năng gửi tin nhắn bằng page không gửi được uid cmt
[28/02/2024 - Fplus > Fplus Token & Cookie > Using cookie > Gửi tin nhắn cookie ] Không hiện [u] khi gửi tin theo uid ở mục Fplus token & cookie
[28/02/2024 - fpluschrome>đăng market] check lỗi : không đăng market
[28/02/2024 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng hotmail
[23/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Tạo nhóm ] Đề xuất: xuất id nhóm ở logs khi chạy tạo nhóm
[23/02/2024 - Fplus > Fplus Chrome > chạy kịch bản > tham gia nhóm] Thêm tính năng check điều kiện tham gia nhóm ở mục chạy kịch bản
[26/02/2024 - fplus, fpluscheduler>chạy kịch bản] check lỗi : k lấy nội dung comment
[26/02/2024 - fpluschrome>tạo nhóm] không nhập mô tả
[21/02/2024 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng Xóa và thêm mail khôi phuc mailtm
[21/02/2024 - Fplus > sử dụng máy ảo > quản lý tài khoản] [ldplayer 9.0.66] check đăng nhập facebook
[20/02/2024 - Fplus> Fplus chrome > Mời bạn bè like page > Mời người like bài viết like page ] Check tính năng mời người like bài viết like page
[26/02/2024 - fplus, fpluscheduler>vượt cp hotmail] check lỗi : không vượt cp hotmail
[17/02/2024 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng: check live info chrome check sai ngày tạo acc
[16/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Comment like seeding ] Check tính năng: Comment like seeding theo id page không tương tác được khi gặp bài reels trên page
[16/02/2024 - Fplus> Fplusprofile > Đăng tường profile & page . Fplus > Đăng nhập fb> Page > Đăng bài lên page , Fplus > Fplus Chrome > Đăng tường & page ] Check tính năng đăng bài lên page có nút Thu hút tin nhắn
[21/02/2024 - fplus>fpluschrome>gửi tin nhắn và trả lời tin nhắn] update : nhấn vào "see all "
[16/02/2024 - Fplus > Fplus Token & Cookie > Using cookie > Đăng nhóm cookie ] Check tính năng Tắt bình luận bài đã đăng ở mục Đăng nhóm cookie
[15/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng nhóm] Check tính năng đăng nhóm với ua android
[16/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Kết bạn từ uid, gợi ý ] Update: thêm random ảnh trong folder khi gửi tin ở tính năng kết bạn từ uid
[22/02/2024 - Fplus, Fplusscheduler ] [Lỗi toàn bộ] Lỗi khi dùng chromium
[26/02/2024 - fplus, fpluscheduler>hotmail>check live hotmail] check lỗi : không nhấn vào yes khi check live hotmail
[16/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng nhóm] Check tính năng đăng nhóm khi tích repeat
[16/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Check tính năng lưu bài viết ở đăng tường & page
[02/02/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Gửi tin nhắn > Gửi tin nhắn bằng page ] {lỗi toàn bộ} l: Gửi tin nhắn bằng page load gửi lại nhiều lần cho 1 người
[02/02/2024 - Fplus, Fplusscheduler] Update: trang giải captcha https://rockcaptcha.com/
[02/02/2024 - Fplus, Fplusscheduler , Tiktokplus, Zaloplus, Instgagramplus, Shopeeplus, Teleplus] Update: bỏ qua bước tạo tài khoản google khi tạo chrome profile mới trên win 10-11
[02/02/2024 - Fplus > Sử dụng máy ảo > Đăng & chia sẻ bài viết & livestream lên nhóm] Check tính năng đăng tường máy ảo
[02/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Đề xuất Không hiển thị lựa chọn chuột phải ở chrome khi đăng reels
[02/02/2024 - fpluschrome>đăng tường và page] check lỗi: không gán proxy ở mục random proxy
[02/02/2024 - fplus profile>copy bài viết và album] check lỗi : không xóa bài viết trước khi copy
[03/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Comment like group ] Comment lặp lại nhiều lần vào 1 bài khi chạy comment like group check từ khóa
[02/02/2024 - fplucchrome>đăng nhóm] check lỗi : không chia sẻ bài viết lên nhóm
[21/02/2024 - fpluschrome>đăng tường và page] check lỗi : copy video tiktok từ fplus
[02/02/2024 - fplus, fpluscheduler>sử dụng máy ảo] upate : nhấn vào skip khi login acc fb
[02/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Check tính năng copy bài từ uid ở Đăng tường & page
[02/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Quản lý tài khoản > Thiết lập nâng cao, Fplusscheduler > Tài khoản > Thiết lập nâng cao ] Đề xuất: Mặc định tích Không lấy email khi check info khi mới cài đặt hoặc mở thêm cửa sổ mới Fplus, Fplusscheduler
[02/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng nhóm, Chạy kịch bản > Đăng nhóm , Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > Đăng bài > Đăng nhóm] Check tính năng đăng nhóm khi share bài viết dạng reel
[02/02/2024 - fpluschrome>đăng tường và page] update : thêm tính năng tag ở mục comemnt like khi đăng bài
[02/02/2024 - fplus>fpluschrome>đăng tường và page> mở bài viết] update : thêm bài viết video từ folder video
[02/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Comment up] Update: thêm tích comment bài đã đăng trên tường ở comment up chrome
[02/02/2024 - fplus,fpluscheduler>chạy kịch bản] check lỗi: k chia sẻ bài viết khi tìm kiếm bài viết theo từ khóa
[02/02/2024 - Fplus > Đăng nhập FB > Comment > Comment Reply ] Check tính năng comment reply chạy không đúng giới hạn
[02/02/2024 - Fplus > Fplus Chrome > Đăng tường & page > Mở bài viết > Chọn từ shopee ] Update: thêm tích tự động thêm giá và link sản phẩm vào cuối nội dung khi lưu hoặc chọn bài từ shopee
[02/02/2024 - fpluschrome>comemnt like seeding] check lỗi : không comment đúng bài viết
[02/02/2024 - fplus, fpluscheduler>vượt cp hotmail] vượt cp với acc bị xác minh danh tính về mail
[02/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Comment like seeding, Comment like group, Comment like friend & uid ] [Tips mới nhiều người yêu cầu]: thêm tính năng chỉnh sửa comment khi sử dụng các comment ở fplus chrome
[02/02/2024 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng đổi pass hotmail không lưu pass mới
[02/02/2024 - fpluschromea>đăng nhóm] update : tắt chrome với những acc có page bị vô hiệu hóa
[13/01/2024 - Fplus , Fpluscheduler > Quản lý tài khoản > Hotmail> check live hotmail] Báo sai trạng thái khi check live hotmail
[15/01/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Mời vào nhóm > Mời 1 bạn bè vào tất cả các nhóm] Check tính năng Mời 1 bạn bè vào tất cả nhóm
[02/02/2024 - fpluschromea> xóa market] check lõi: không xóa bài viết trên market
[12/01/2024 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng đổi pass và thêm mail khôi phục mailtm
[12/01/2024 - Fplus > Fplus chrome > Comment reply] Check tính năng comment reply sử dụng page với video reel trên chính page đó
[23/01/2024 - fpluschrome>tham gia nhóm] check lỗi : tham gia nhóm
[11/01/2024 - Fplus, Fplusscheduler ] Check lại phần Lưu thông tin đăng nhập trong cài đặt tài khoản khi login bằng trình duyệt mbasic
[09/01/2024 - Fplus > Fplus Chrome > Xóa bài viết & comment ] Không xóa bài trên toàn bộ page khi để trống danh sách id page ở tính năng Xóa bài viết & comment
[09/01/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Tìm uid > Tìm uid thành viên nhóm] Không hiện nút tạm dừng khi load uid ở tính năng tìm uid thành viên nhóm quét lần 2
[06/01/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Join nhóm > Tìm & quét thông tin nhóm] Update : thêm quét số thành viên nhóm tham gia trong tuần
[02/02/2024 - fplus>chọn từ page] check lỗi : không quét bài viết
[23/01/2024 - Instagram>đăng tường] update : hiện thị đường dẫn folder ảnh khi đăng tường bên IG
[05/01/2024 - tất cả các phần mềm] update : thêm proxy https://wwproxy.com/
[04/01/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Gửi tin nhắn > Gửi tin nhắn excel ] Update: thêm tích gửi chrome ở tính năng gửi tin nhắn excel
[03/01/2024 - Fplus > Fplus chrome >> Gửi tin và trả lời tin nhắn ] Update: ấn tiếp tục với thông báo mã hóa tin nhắn đầu cuối khi gửi tin
[04/01/2024 - Fplus, Fplusscheduler > Quản lý tài khoản ] Update: thêm hiển thị số tài khoản theo trạng thái
[02/01/2024 - Fplus, Fplusscheduler ] Lỗi: delay đứng chrome lâu sau khi vượt 282 xong
[02/01/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page > Mở bài viết > Chọn bài từ page ] Check lỗi: không lấy đc video tiktok theo id tiktok trên fplus
[05/01/2024 - fplus, fpluscheduler>tham gia nhóm, chạy kịch bản] update : dừng khi bị chặn tham gia nhóm
[02/02/2024 - Fplus > Fplus Chrome > Đăng tường & page ] Đề xuất: Lưu nội dung comment bài đã đăng theo bài viết ở đăng tường & page
[25/12/2023 - Fplus > Fplus chrome , Fplusscheduler > change info ] Check tính năng tắt 2fa
[25/12/2023 - Fplus > Fplus chrome > Comment like seeding ] Update: thêm tích xóa id đã chạy ở comment like seeding
[05/01/2024 - fpluschrome>hotmail>unlock hotmail phone] check lỗi :k nhập code mail khoi phục tm
[23/12/2023 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường và page ] Update: hỗ trợ tự chuyển bài bán hàng thành bài đăng ảnh với mục đăng tường
[22/12/2023 - Fplus > Fplus chrome > Chạy kịch bản ] Update: thêm tích chọn Bài viết gần khi tương tác bài viết theo từ khóa
[21/12/2023 - fpluschrome > kịch bản] check tính năng tương tác theo từ khóa trong kịch bản
[25/12/2023 - fplus>tìm UID] check lỗi : quét tìm UID
[25/12/2023 - Fplus> Page> Lên lịch bài trên page, group] Check lỗi : lên lịch page với các dạng
[21/12/2023 - Fplus >Đăng nhập fb > Tìm uid ] Update: thêm tính năng tìm thành viên nhóm chat cộng đồng
[22/12/2023 - Fplus > Fplus chrome > Comment like group] Update: thêm tích tag random thành viên nhóm khi comment like group
[19/12/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] check lỗi không lưu email khôi phục khi chạy thêm mail khôi phục
[25/12/2023 - fpluschrome>tạo page] update: xóa ảnh trong folder cover, avatar khi tạo page
[18/12/2023 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page : Like & comment ] Update : thêm ô comment ở mục LIke & comment trong đăng tường & page
[19/12/2023 - Fplus, Fplusscheduler > Chạy kịch bản ] Đề xuất thêm hành động Tương tác bài viết theo từ khóa với chạy kịch bản
[16/12/2023 - Fplus > Đăng nhập FB ] Bỏ tính năng Chọn tài khoản từ Chrome ở tab Đăng nhập FB
[16/12/2023 - Fplus > Đăng nhập fb > Gửi tin nhắn > Gửi tin nhắn bằng page ] Lỗi chuyển sang gửi bằng fb cá nhân khi gửi tin bằng page với người hiện thông báo không thể gửi tin
[25/12/2023 - fplus,fpluscheduler>vượt cp] update site anticaptcha.top giải captcha
[02/02/2024 - fplus, fpluscheduler>vượt 282] update : site omocaptcha giải cho fb
[14/12/2023 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Update: bỏ qua thông báo tạo thước phim từ ảnh sau khi đăng bài lên page
[15/12/2023 - Fplusscheduler > Sử dụng máy ảo > Tương tác page & uid ] Check tính năng tương tác page & uid sử dụng máy ảo
[15/12/2023 - Fplus> Fplus chrome > Đăng market place ] Check đăng market dạng thuê nhà không chọn được 1 số vị trí khi đăng
[13/12/2023 - Fplus > Fplus chroem > Đăng tường & page ] Check tính năng đăng tường fplus chrome
[25/12/2023 - fpluschrome>đăng tường và page] check lỗi: không nhập nội dung khi chia sẻ bài viết lên tường
[12/12/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update: hiện rõ trạng thái với acc cp dạng gửi mã về sdt
[25/12/2023 - fplus, fpluscheduler>hotmail>unlock bằng mail khôi phục tm] check lỗi : k thêm đuôi mail tm
[11/12/2023 - Shopeplus > Gửi tin nhắn khachs hàng cũ ] Check tính năng gửi shopee k đúng limit
[12/12/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update: thêm tính năng vô hiệu hóa tạm thời fb
[25/12/2023 - fpluschrome>xóa bài viết và comment] chekc lỗi : k xóa video
[09/12/2023 - fpluschrome > block uid] check lại tính năng block UID
[25/12/2023 - fpluschrome,fpluscheduler] update : thêm hiện thị số lượng bôi đen
[12/12/2023 - Fplus> Fplus chrome > Đăng marketplace ] Check tính năng đăng marketplace dạng bán xe
[06/12/2023 - Fplus > Đăng nhập Fb > Đăng nhóm] Lỗi k ấn tạo bài viết khi đăng nhóm

VỚI FPLUS BẠN CÓ THỂ

Đăng tin lên nhóm

Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video, page, event...
Đăng trực tiếp giả lập nhiều ảnh
Đăng trực tiếp giả lập link website, link bài viết facebook
Đăng trực tiếp giả lập status
Đăng sản phẩm vào nhóm bán hàng
Đăng sản phẩm lên Market Place

Bạn bè

Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video, page, event lên tường bạn bè
Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint
Hủy kết bạn
Lấy bài từ page hoặc profile khác đăng lên tường
Tương tác bạn bè, nuôi nick fb, comment like bài viết của bạn bè
Hủy kết bạn hàng loạt (Tab đăng tường bạn bè)
Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint hình ảnh (Tab đăng tường bạn bè)
Hủy kết bạn hàng loạt (Tab đăng tường bạn bè)
Kết bạn từ file uid hoặc từ gợi ý facebook
Hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi
Tự động xác nhận kết bạn
Quét email sđt từ website diễn đàn

Pages

Lấy bài viết từ page khác đăng lên page bạn quản lí
Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video... lên page khác
Đăng trực tiếp giả lập nhiều ảnh lên page khác
Đăng trực tiếp giả lập status, link website, link bài viết facebook lên page
Đăng API ảnh, status, link website lên page khác
Mời tất cả bạn bè like page của bạn
Quét email sđt từ comment trong page, group, post...
Quét comment realtime (trước khi bị ẩn)
Tạo page & comment like seeding bài viết bằng Page

Fplus Chrome (Sử dụng nhiều tài khoản thông qua trình duyệt chrome)

Quản lý nhiều tài khoản
Đăng nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment up nhiều tài khoản sử dụng chrome
Tham gia nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Kết bạn từ uid, gợi ý nhiều tài khoản sử dụng chrome
Kết bạn người like comment bài viết nhiều tài khoản sử dụng chrome
Hủy bạn bè nhiều tài khoản sử dụng chrome
Chấp nhận kết bạn nhiều tài khoản sử dụng chrome
Lấy bài từ page, profile về trang cá nhân + page
Hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nhiều tài khoản sử dụng chrome
Đăng Market Place nhiều tài khoản sử dụng chrome
Đăng tường và page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment like seeding nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment like group nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment Tag nhiều tài khoản sử dụng chrome
Mời bạn bè vào nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Mời bạn bè like page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Tạo page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Chơi game nhiều tài khoản sử dụng chrome

Sử dụng máy ảo android (NoxPlayer hoặc LDPlayer)

Quản lý nhiều tài khoản trên máy ảo android
Kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Xác nhận kết bạn và hủy yêu cầu kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Hủy kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Tham gia nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Rời nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Đăng tường và chia sẻ bài viết lên nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Comment like seeding nhiều tài khoản trên máy ảo android
Comment like theo id nhiều tài khoản trên máy ảo android
Gửi tin nhắn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Mời bạn bè vào nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Thay đổi thông tin nhiều tài khoản trên máy ảo android
Bật 2fa nhiều tài khoản trên máy ảo android
Import danh bạ máy ảo nhiều tài khoản
Thiết lập proxy wifi nhiều tài khoản trên máy ảo android

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn kèm ảnh theo file uid
Gửi tin theo danh sách bạn bè của 1 uid
Gửi tin theo danh sách người like hoặc comment bài viết
Gửi tin theo danh sách thành viên nhóm
Gửi tin bằng page cho người đã inbox page, comment page

Comment

Tự động comment up tin đã đăng
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng của bạn bè
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng trong group
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng của page khác
Tag thành viên group, bạn bè vào bài đăng
Tự động comment lên page khác với tư cách Page

Gia nhập nhóm

Gửi yêu cầu gia nhập nhóm từ uid, theo từ khóa
Gia nhập nhóm có số thành viên lớn hơn x
Hỗ trợ gia nhập nhóm, mời nick của bạn vào các nhóm rao vặt
Tự động rời nhóm phải duyệt và có ít thành viên
Block admins của nhóm
Tham gia và xác nhận tham gia nhóm

Mời vào nhóm

Mời 1 hoặc nhiều bạn bè vào tất cả các nhóm của bạn
Mời tất cả bạn bè vào 1 nhóm của bạn
Mời bạn bè tham gia event
Join và xác nhận join nhóm
Xác nhận tất cả yêu cầu gia nhập nhóm
Mời bạn bè xem video LiveStream

Tìm UID nâng cao Graph Search

Tim nhóm, page, uid theo từ khóa
Tìm UID theo link kết quả tìm kiếm
Tìm bài viết theo từ khóa

Tìm UID

Tìm uid bạn bè của 1 người nào đó
Tìm uid thành viên nhóm
Tìm uid người đã like bài viết (Trang, Nhóm, Trang cá nhân)
Tìm uid người đã comment bài viết (Trang, Nhóm, Trang cá nhân)
Tìm uid người đã like Page ( với Page quản trị)
Tìm uid người tham gia event
Tìm uid người đã comment link
Tìm id page, group theo từ khóa
Lọc UID nâng cao với các thông tin: số bạn, số người follow, ngày đăng bài…
Thống kê lượt share công khai
Thống kê lượt like, comment, shares bên bài viết
Thống kê bài viết trên nhóm, trang cá nhân và Trang

FPlus đăng tin Tab

Chia sẻ đăng nhóm nhiều nick sử dụng tab
Comment up tin nhiều nick sử dụng tab
Tham gia nhóm nhiều nick sử dụng tab
Rời nhóm nhiều nick sử dụng tab
Kết bạn nhiều nick sử dụng Tab

FPlus Profile

Đăng bài lên nhiều tường cá nhân + page
Lấy bài từ page, profile về trang cá nhân + page
Copy album ảnh từ page, profile khác
Copy nhiều bài viết và album từ UID hoặc Page cho nhiều tài khoản
Hỗ trợ vượt checkpoint hình ảnh

FPlus Token & Cookie (Sử dụng nhiều tài khoản luân phiên, cùng lúc hỗ trợ reset Dcom)

Lấy token & cookie
Check token & cookie
Lấy cookie từ token
Đăng nhóm
Đăng tường bạn bè
Comment tường bạn bè
Comment group
Comment page
Like & comment seeding
Join nhóm
Add friend
Invite like page
Gửi tin nhắn
Invite 1 friend to all group
Invite all friend to group
Join & accept group
Gửi tin nhắn cho bạn bè
Accept friend request

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn