Tải phần mềm tự động đăng tin Facebook FPlus REQUIRES WINDOWS RATING:
5 (6624 ratings )
Free

Tải xuống phần mềm tự động đăng tin quảng cáo Facebook FPlus

Tính năng trong FPlus Hướng dẫn sử dụng FPlus Video hướng dẫn trên youtube

Bạn đang bán hàng qua mạng, và chưa có giải pháp marketing sản phẩm hiệu quả. FPlus chính là lựa chọn số 1 trong marketing facebook.

Dễ dàng sử dụng

Liên tục cập nhật chức năng mới

Dùng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

Tải xuống FPlus 4.9.0.5 và dùng thử ngay 7 ngày
Phiên đầy đủ tính năng
Download English Version
FPlus with English language.

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

Yêu cầu IE8 trở lên: Download IE9 32bit, Download IE9 64bit, Download IE11

Hỗ trợ reset các loại Dcom USB 4G Huawei E3372 Hilink, Huawei E3276 Hilink, JAZZ, USB 3G MF190 (GEZGIN, Vinaphone MF190) và các loại dùng phần mềm kết nối RAS Chi tiết, HMA v2.8 Download HMA v2.8

Hỗ trợ SSH với Bitvise SSH Download Bitvise SSH


Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=wp-HNUvZ1y8&list=PLOlwy9jxkiDNFVqhwtTHYYDbVJNHRCKOu

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Cài đặt Microsoft .NET Framework 4.0 nếu chưa có. Reset máy sau khi cài thành công. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET
Bước 2: Cài đặt FPlus bằng cách chạy file FPlus_Vx.x.exe trong file tải về.
Bước 3: Nếu không hiện trang LoginFb khi bật phần mềm: đặt dns google và xóa file hoặc ip facebook trong file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Bước 4: Xem thêm các hướng dẫn fix lỗi tại : Hướng dẫn Fix lỗi phần mềm
Bước 5: Xem hướng dẫn sử dụng tại : Hướng dẫn chia sẻ , Hướng dẫn khác

Release notes:

[28/09/2023 - fplus, fpluscheduler ] check lỗi: hiện thị sai nhom
[26/09/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update click get started khi vượt checkpoint hotmail xong gặp thông báo privacy
[26/09/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update vượt dạng checkpoint mới 681
[25/09/2023 - fpluschrome>đăng tường và page] check lỗi : không share bài viết
[25/09/2023 - fpluschrome>comment reply] check lỗi: k reply link reels
[23/09/2023 - Fplus> Fplus Chrome > Quản lý tài khoản, FplusScheduler > Tài khoản ] Lỗi hiển thị id lấy bài ở quản lý tài khoản
[23/09/2023 - Fplus > Fplus chrome > Thiết lập quản trị page ] Check tính năng Thiết lập quản trị viên page không chạy lặp lại khi tích repeat
[23/09/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Đăng marketplace] Check tính năng chọn từ shopee ở phần đăng marketplace
[22/09/2023 - Fplus > Đăng nhập Fb > Join nhóm > Tìm và quét thông tin nhóm ] Check tính năng tìm id nhóm theo từ khóa
[23/09/2023 - Shopeeplus > Đăng sản phẩm] [Toàn bộ] Lỗi quét sản phẩm shopee
[22/09/2023 - Fplus> Đăng nhập FB] [Nhiều người gặp] Lỗi đăng nhập thất bài nhiều tài khoản
[26/09/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update : Unlock & vượt checkpoint hotmail mail khôi phục với hotmail có nhiều mail khôi phục
[21/09/2023 - Fplus> Đăng nhập fb > page > lên lịch đăng bài trên page ] Check tính năng lên lịch bản trên page báo sai trạng thái
[21/09/2023 - Fplus > Fplus chrome > Chấp nhận lời mời like & admin page ] Check tính năng: Chấp nhận lời mời like & admin page
[20/09/2023 - Fplus > Fplus chrome > Comment reply] Update: thêm tích Trả lời comment trên tường
[19/09/2023 - Fplus > Fplus chrome > Comment reply ] Đề xuất: thêm tích k xóa id/link đã chạy ở tính năng Comment Reply
[18/09/2023 - Fplus > Đăng nhập FB> Join nhóm> Tìm và quét thông tin nhóm] Check tính năng tìm nhóm theo từ khóa
[18/09/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update thêm thiết lập pass mặc định cho mail khôi phục của hotmail mail tm
[16/09/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng xóa và thêm mail khôi phục tm
[15/09/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Đăng tường & page ] Check tính năng đăng tường & page
[20/09/2023 - fplusprofile>copy album] check lỗi : k copy dc album
[18/09/2023 - Fplus > Sử dụng máy ảo > Kết bạn từ uid ] Check tính năng: kết bạn theo uid máy ảo khi tích lặp lại
[15/09/2023 - fpluschrome, fplusscheduler>vượt cp 282] check lỗi : k cập nhật đúng trạng thái
[12/09/2023 - Fplus > máy ảo > rời nhóm] Lỗi rời nhóm máy ảo
[09/09/2023 - Fplus > Đăng nhập Fb > Tìm uid ] Check tính năng Quét uid bạn bè
[11/09/2023 - fplus> Fplus chrome > Xóa bài viết & comment] Check tính năng xóa ảnh
[14/09/2023 - fpluschrome>đăng tường và page] check lỗi : k check in
[14/09/2023 - fplus, fpluscheduler >sử dụng máy ảo] update : hiện thị cột UID với acc có UID 61
[06/09/2023 - Fplus > Fplus chrome > Đăng marketplace] Check lỗi: đăng marketplace không chọn hạng mục với trình duyệt m.face
[06/09/2023 - fpluschrome>chạy kịch bản>gửi tin nhắn] check lỗi : k có delays khi gửi tin nhắn ở kịch bản
[05/09/2023 - Fplus , fpluschduler > Tài khoản ] Update: thêm hỗ trợ tìm kiếm theo cột Email ở quản lý tài khoản
[16/09/2023 - Fplus> Đăng nhập Fb > Join nhóm > Tìm & quét thông tin nhóm] Check tính năng quét thông tin nhóm
[06/09/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Gửi tin nhắn và trả lời tin nhắn ] Check tính năng gửi tin nhắn fplus chrome
[30/08/2023 - fpluschrome>đăng market] check lỗi : k quét sản phẩm shopee
[06/09/2023 - fplus, fpluscheduler] check lỗi : k login đúng trình duyệt
[25/08/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update: thêm cookie time ở copy custom
[25/08/2023 - Fplus > Fplus chrome > Comment like seeding ] Lỗi : không chạy xóa comment khi tích xóa comment ở tính năng comment like seeding với reel
[30/08/2023 - fplus, fplucheduler] check lỗi : k quét đủ số lượng bài viết
[25/08/2023 - Fplus > Đăng nhập FB > Tìm uid > Thống kê lượt share ] Check tính năng thống kê lượt share
[25/08/2023 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Lỗi không chuyển page khi đăng bài ở tính năng Đăng tường & page
[11/09/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Đăng story, Fplus> Fplus Chrome > Chạy kịch bản > Đăng story ] update: thêm tích resize ảnh khi đăng story để ảnh k bị cắt khi tải lên fb
[25/08/2023 - fplus, fpluscheduler] check lỗi : k load đủ page
[30/08/2023 - fplus,fpluchedulre>xóa và thêm mail khôi phục] check lỗi : cập nhật sai trạng thái
[22/08/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng vượt checkpoint 282 với site otp282.com
[19/08/2023 - Fplus > Fplus chrome > Chấp nhận lời mời quản trị ] Check tính năng Chấp nhận lời mời quản trị page
[19/08/2023 - Fplus > Fplus Profile > Đăng tường profile & page, Fplus > Đăng nhập fb > page > Đăng bài lên page] Check tính năng đăng page không chuyển qua tư cách page khi đăng (lỗi theo tài khoản)
[18/08/2023 - Fplus < Tìm UID > Tìm ID profile group page ] Check tính năng tìm địa điểm theo từ khóa
[18/08/2023 - Fplus > Fplus Token & Cookie > Using cookie > Tăng mắt live bằng cookie ] Lỗi : không thể thay đổi delay request ở tính năng Tăng mắt live bằng cookie
[21/08/2023 - Fplus > Graph search> tìm page theo địa điểm & category] Check tìm page theo địa điểm & category
[17/08/2023 - Fplus > Fplus chrome > Comment like seeding bằng page ] Check tính năng comment seeding bằng page với tài khoản hiện danh sách page mới
[17/08/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Comment like seeding bằng page ] Check tính năng comment like seeding bằng page với uid
[16/08/2023 - Fplus > đăng nhập fb > Join nhóm > tìm và quét thông tin nhóm] Check tính năng tìm nhóm theo từ khóa
[16/08/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Check sai trạng thái acc 282
[15/08/2023 - Fplus> Đăng nhập facebook> Gửi tin nhắn > Gửi tin nhắn bằng page ] Update: thêm mở danh sách id page để gửi tin bằng page cho id page
[23/08/2023 - fplus>page>lên lịch đăng lên page] check lỗi : lên lịch reels
[23/08/2023 - fpluschrome>comment like seeding bằng page] check lỗi : k trả lời comment đầu
[23/08/2023 - fplus>graph search] check lỗi : k load dc ttheo từ khóa
[23/08/2023 - fpluschrome>tham gia nhóm] update : tham gia chung tele
[23/08/2023 - Fpluschrome > đăng nhóm > chọn từ page] Lỗi copy bài viết video từ pageid
[23/08/2023 - fplus>sử dụng máy ảo>chạy kịch bản] update : kết bạn tiếp khi gặp giao diện chặn kết bạn
[11/08/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Comment seeding comment ] Check tính năng comment seeding comment
[23/08/2023 - fpluschrome>comment seeding comment] check lỗi : k thả cảm xúc ở comment
[23/08/2023 - fpluschrome>comment like seeding] update : share bài viết lên story
[10/08/2023 - Fplus, Fplusscheduler > quản lý tài khoản ] vượt 282 với giao diện mới chưa click change mobile number
[30/08/2023 - shopeeplus>gửi tin nhắn] check lỗi : không gửi tin nhắn shopee
[07/08/2023 - Fplus > Fplus chrome > Comment like group] Lỗi: Đăng nhập lại khi tài khoản logout không hoạt động với comment like group
[07/08/2023 - Fplus > Fplus chrome > Comment like seeding bằng page ] Lỗi: Đăng nhập lại khi tài khoản logout không hoạt động với comment like seeding bằng page
[14/08/2023 - fpluschrome>gửi tin nhắn và trả lời tin nhắn] check lỗi : k có bước load bạn bè online
[09/08/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Đề xuất: với các tính năng thêm và xác thực getnada thì tạo mail getnada và get code trên chính chrome profile tài khoản chạy
[04/08/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Quản lý tài khoản ] Lỗi không check được mail tài khoản khi check info
[14/08/2023 - fpluschrome>đăng tường và page>chọn từ page] check lỗi : không quét đúng nội dung tiktok
[03/08/2023 - Fplus, Fplusscheduler > Copy Custom] updatre: thêm chọn category ở copy custom
[04/08/2023 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Update: thêm delay giữa 2 tài khoản, page trong tính năng đăng tường & page
[04/08/2023 - Fplus, Fplusscheduler > Tài khoản > Check live info ] Check tính năng check page trong tài khoản k đúng
[09/08/2023 - Fplus , Fplusscheduler] Update: ấn gửi lại code khi getnada k trả code nếu quá 2ph
[27/07/2023 - Fplus > Fplus chrome > Chạy kịch bản> View story] Check:Tính năng view story không hoạt động
[14/08/2023 - fpluschrome>kịch bản] check : k copy được video từ tiktok
[27/07/2023 - Fplus > Đăng bài > mở bài viết > Chọn bài từ page > Tải video từ tiktok] Check tính năng lấy video từ tiktok trong Fplus
[26/07/2023 - Fplus> Fplus chorme> Xóa bài viết &comment] Check lỗi: Xóa bài trên tường với bài dạng reel
[14/08/2023 - fplus, fpluscheduler] đề xuất : thêm định dạng đuôi mail tm
[25/07/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update: tắt voicesms với site 2ndline.io
[28/07/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng : Check live info & login hiện sai trạng thái acc
[25/07/2023 - Fplus, Fplusscheduler > thêm mail khôi phục getnada, Unlock & vượt checkpoint hotmail mail khôi phục getnada và Xóa và thêm mail khôi phục mới ] Đề xuất: Với các mục cần xác thực mail getnada sẽ tạo mail bên trang inboxes.com trc rồi mới nhập mail getnada vào xác thực ở tài khoản
[25/07/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Đăng tường & page > Copy bài viết & album từ uid ] Check tính năng copy bài viết đối với bài dạng share
[22/07/2023 - Fplus> Chọn bài từ page > Lấy bài theo link reel ] Lấy bài theo link reel cụ thể không quét đc nội dung
[14/08/2023 - fpluschrome> check hotmail] check lỗi : k hiện thị đúng trạng thái hotmail
[21/07/2023 - Fplus > Fplus chrome > Quản lý tài khoản ] Check tính năng tắt 2fa k tắt chrome sau khi chạy
[21/07/2023 - Fplus, Fplusscheduler > quản lý tài khoản ] thêm và xóa mail khôi phục getnada
[14/08/2023 - fpluschrome>comment like seeding, comment like seeding bằng page] update : chỉnh sửa thời gian view là giây
[20/07/2023 - Fplus, Fplusscheduler : Các tính năng đăng bài lên page, trang cá nhân ] Update: hỗ trợ biến [filename] khi đăng reel
[14/08/2023 - fplsuchrome>đăng tường và page] check lỗi : k tag dc >20 bạn bè
[18/07/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update: vượt checkpoint dạng gửi mã về mail với mail dạng từ https://tempm.com/
[18/07/2023 - Fplus, Fplusscheduler > Thêm mail khôi phục tm] Check tính năng add mail khôi phục tm không lưu mail
[18/07/2023 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Check tính năng lấy link bài đã đăng khi đăng tường
[14/08/2023 - fpluschrome>comment up] check : k xóa comment khi cửa sổ chát hiện thị
[17/07/2023 - Fplus > Fplus chrome> Kết bạn từ uid, gợi ý ] Check tính năng đăng nhập lại khi tài khoản bị out ở tính năng kết bạn từ uid
[24/07/2023 - Fplus > Sử dụng máy ảo > Change info ] Check tính năng xóa sdt sử dụng máy ảo
[14/08/2023 - fpluschrome>đăng tường và page] không chia sẻ bài viết lên page
[12/07/2023 - Fplus, Fplusscheduler > quản lý tài khoản ] đề xuất mở lại mail khôi phục getnada
[12/07/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update: lỗi lưu thông tin mail tm

VỚI FPLUS BẠN CÓ THỂ

Đăng tin lên nhóm

Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video, page, event...
Đăng trực tiếp giả lập nhiều ảnh
Đăng trực tiếp giả lập link website, link bài viết facebook
Đăng trực tiếp giả lập status
Đăng sản phẩm vào nhóm bán hàng
Đăng sản phẩm lên Market Place

Bạn bè

Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video, page, event lên tường bạn bè
Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint
Hủy kết bạn
Lấy bài từ page hoặc profile khác đăng lên tường
Tương tác bạn bè, nuôi nick fb, comment like bài viết của bạn bè
Hủy kết bạn hàng loạt (Tab đăng tường bạn bè)
Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint hình ảnh (Tab đăng tường bạn bè)
Hủy kết bạn hàng loạt (Tab đăng tường bạn bè)
Kết bạn từ file uid hoặc từ gợi ý facebook
Hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi
Tự động xác nhận kết bạn
Quét email sđt từ website diễn đàn

Pages

Lấy bài viết từ page khác đăng lên page bạn quản lí
Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video... lên page khác
Đăng trực tiếp giả lập nhiều ảnh lên page khác
Đăng trực tiếp giả lập status, link website, link bài viết facebook lên page
Đăng API ảnh, status, link website lên page khác
Mời tất cả bạn bè like page của bạn
Quét email sđt từ comment trong page, group, post...
Quét comment realtime (trước khi bị ẩn)
Tạo page & comment like seeding bài viết bằng Page

Fplus Chrome (Sử dụng nhiều tài khoản thông qua trình duyệt chrome)

Quản lý nhiều tài khoản
Đăng nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment up nhiều tài khoản sử dụng chrome
Tham gia nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Kết bạn từ uid, gợi ý nhiều tài khoản sử dụng chrome
Kết bạn người like comment bài viết nhiều tài khoản sử dụng chrome
Hủy bạn bè nhiều tài khoản sử dụng chrome
Chấp nhận kết bạn nhiều tài khoản sử dụng chrome
Lấy bài từ page, profile về trang cá nhân + page
Hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nhiều tài khoản sử dụng chrome
Đăng Market Place nhiều tài khoản sử dụng chrome
Đăng tường và page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment like seeding nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment like group nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment Tag nhiều tài khoản sử dụng chrome
Mời bạn bè vào nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Mời bạn bè like page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Tạo page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Chơi game nhiều tài khoản sử dụng chrome

Sử dụng máy ảo android (NoxPlayer hoặc LDPlayer)

Quản lý nhiều tài khoản trên máy ảo android
Kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Xác nhận kết bạn và hủy yêu cầu kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Hủy kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Tham gia nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Rời nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Đăng tường và chia sẻ bài viết lên nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Comment like seeding nhiều tài khoản trên máy ảo android
Comment like theo id nhiều tài khoản trên máy ảo android
Gửi tin nhắn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Mời bạn bè vào nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Thay đổi thông tin nhiều tài khoản trên máy ảo android
Bật 2fa nhiều tài khoản trên máy ảo android
Import danh bạ máy ảo nhiều tài khoản
Thiết lập proxy wifi nhiều tài khoản trên máy ảo android

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn kèm ảnh theo file uid
Gửi tin theo danh sách bạn bè của 1 uid
Gửi tin theo danh sách người like hoặc comment bài viết
Gửi tin theo danh sách thành viên nhóm
Gửi tin bằng page cho người đã inbox page, comment page

Comment

Tự động comment up tin đã đăng
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng của bạn bè
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng trong group
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng của page khác
Tag thành viên group, bạn bè vào bài đăng
Tự động comment lên page khác với tư cách Page

Gia nhập nhóm

Gửi yêu cầu gia nhập nhóm từ uid, theo từ khóa
Gia nhập nhóm có số thành viên lớn hơn x
Hỗ trợ gia nhập nhóm, mời nick của bạn vào các nhóm rao vặt
Tự động rời nhóm phải duyệt và có ít thành viên
Block admins của nhóm
Tham gia và xác nhận tham gia nhóm

Mời vào nhóm

Mời 1 hoặc nhiều bạn bè vào tất cả các nhóm của bạn
Mời tất cả bạn bè vào 1 nhóm của bạn
Mời bạn bè tham gia event
Join và xác nhận join nhóm
Xác nhận tất cả yêu cầu gia nhập nhóm
Mời bạn bè xem video LiveStream

Tìm UID nâng cao Graph Search

Tim nhóm, page, uid theo từ khóa
Tìm UID theo link kết quả tìm kiếm
Tìm bài viết theo từ khóa

Tìm UID

Tìm uid bạn bè của 1 người nào đó
Tìm uid thành viên nhóm
Tìm uid người đã like bài viết (Trang, Nhóm, Trang cá nhân)
Tìm uid người đã comment bài viết (Trang, Nhóm, Trang cá nhân)
Tìm uid người đã like Page ( với Page quản trị)
Tìm uid người tham gia event
Tìm uid người đã comment link
Tìm id page, group theo từ khóa
Lọc UID nâng cao với các thông tin: số bạn, số người follow, ngày đăng bài…
Thống kê lượt share công khai
Thống kê lượt like, comment, shares bên bài viết
Thống kê bài viết trên nhóm, trang cá nhân và Trang

FPlus đăng tin Tab

Chia sẻ đăng nhóm nhiều nick sử dụng tab
Comment up tin nhiều nick sử dụng tab
Tham gia nhóm nhiều nick sử dụng tab
Rời nhóm nhiều nick sử dụng tab
Kết bạn nhiều nick sử dụng Tab

FPlus Profile

Đăng bài lên nhiều tường cá nhân + page
Lấy bài từ page, profile về trang cá nhân + page
Copy album ảnh từ page, profile khác
Copy nhiều bài viết và album từ UID hoặc Page cho nhiều tài khoản
Hỗ trợ vượt checkpoint hình ảnh

FPlus Token & Cookie (Sử dụng nhiều tài khoản luân phiên, cùng lúc hỗ trợ reset Dcom)

Lấy token & cookie
Check token & cookie
Lấy cookie từ token
Đăng nhóm
Đăng tường bạn bè
Comment tường bạn bè
Comment group
Comment page
Like & comment seeding
Join nhóm
Add friend
Invite like page
Gửi tin nhắn
Invite 1 friend to all group
Invite all friend to group
Join & accept group
Gửi tin nhắn cho bạn bè
Accept friend request

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn