Tải phần mềm Auto +1, Auto Share, Auto Comment Google+ REQUIRES WINDOWS RATING:
5 (8864 ratings )
Free

Tải xuống phần mềm GPlus

Tính năng trong GPlus

Comment, tạo playlist, clean playlist youtube.

Tải xuống GPlus 4.7.19.10 English Version

Yêu cầu .net 4.5 : Download Microsoft .NET Framework 4.5

Yêu cầu CPU 2 Core trở lên.

Yêu cầu Windows 7 trở lên.

Hỗ trợ reset các loại Dcom USB 4G Huawei E3372 Hilink, Huawei E3276 Hilink, JAZZ, USB 3G MF190 (GEZGIN, Vinaphone MF190) và các loại dùng phần mềm kết nối RAS Chi tiết, HMA v2.8Download HMA v2.8

style switcher

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Cài đặt Microsoft .NET Framework 4.5 nếu chưa có. Reset máy sau khi cài thành công.

Bước 2: Cài đặt GPlus bằng cách chạy file GPlus_Vx.x.exe trong file tải về.

Bước 3: Xem hướng dẫn sử dụng tại : Danh sách hướng dẫn


VỚI GPLUS BẠN CÓ THỂ

Comment, tạo playlist, clean playlist youtube.

Tìm video youtube theo từ khóa rồi comment, tạo playlist từ video tìm được, trộn video của bạn. Clean video lỗi trong playlist. Seeding sub chanel

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn