1104 Đánh giá

Phần mềm TelePlus

Gửi tin nhắn theo TelegramId

Gửi tin nhắn theo thành viên nhóm

Gửi tin nhắn theo SĐT

Mời nhóm từ danh bạ & sđt

Rời nhóm & xóa chat

Xóa danh bạ

Tải xuống TelePlus

Video hướng dẫn sử dụng TelePlus : Link YoutubeHướng dẫn cài đặt:

Hướng dẫn cài đặt:

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn