1769 Đánh giá

Phần mềm tương tác và nuôi tài khoản TikTok

Lập lịch nuôi tiktok hàng ngày

Copy video từ tiktok và douyin

Tương tác comment like follow

Comment like seeding livestream & video

Tải video hàng loạt không watermark

Copy sản phẩm từ shope sang tiktokshop

Tải xuống TikTokPlus

Video hướng dẫn sử dụng TikTokPlus : Link YoutubeHướng dẫn cài đặt:

Hướng dẫn cài đặt:

[24/07/2024 - Tiktokplus> Follow > Follow back] Check tính năng follow tiktok không đúng limit với follow back
[24/07/2024 - Tiktokplus ] Check tính năng Kill chrome khi reset dcom và xóa cache chrome profile khi đóng chrome ở tiktokplus
[12/07/2024 - Tiktokplus > Comment like tiktok ] Lỗi: tích Like trong mục Comment like Tiktok không hoạt động
[24/07/2024 - Tiktokplus> Tiktok Shop] Lỗi đăng sản phẩm lên tiktokshop không chọn được hạng mục (lỗi theo shop)
[10/07/2024 - Tiktokplus > Quản lý tài khoản ] đề xuất: hỗ trợ tìm kiếm ở ô "Search" trong tiktokplus bằng uid, email
[04/07/2024 - Tiktokplus > Comment like seeding ] Lỗi : cài đặt số lượng video comment/ link ở comment like seeding tiktok hoạt động sai
[03/07/2024 - Tiktokplus > Comment like Tiktok > Tương tác video live ] Check tính năng tương tác video live
[01/07/2024 - tiktokplus > đăng video ] Check lỗi tính năng đăng video
[03/07/2024 - Tiktokplus > Comment like seeding, Seeding livestream] Update: thêm thả tim khi seeding livestream
[28/06/2024 - TiktokPlus > comment like tiktok ] Lỗi không chạy thả tim khi chạy tương tác video thịnh hành ở tính năng comment like tiktok
[21/06/2024 - Tiktokplus > Quản lý tài khoản ] Check tính năng : Check live chrome và login tiktok chrome
[04/06/2024 - Tiktokplus > Lập lịch chrome ] Check tính năng hẹn giờ đăng video tiktok
[04/06/2024 - Tiktokplus > Comment like seeding] Check tính năng Comment like seeding tiktok
[24/05/2024 - Tiktokplus > Đăng video,Lập lịch chrome > Lập lịch đăng Video ] [Lỗi toàn bộ] Lỗi đăng video tiktok
[24/05/2024 - Tiktokplus > Lập lịch chrome ] Cập nhật sai status khi chạy lập lịch chrome tiktok
[09/05/2024 - Tiktokplus> Gửi tin nhắn ] Check tính năng gửi tin nhắn follower tiktok không đủ số lượng
[24/05/2024 - Tiktokplus > Đăng video ] Update: tìm cả trong My Shop và Showcase khi đăng video gán link sản phẩm
[04/05/2024 - TikTokPlus > comment like seeding ] Lỗi không click sao chép liên kết với link live trên comment like seeding TikTokPlus
[09/05/2024 - Tiktokplus > Lập lịch chrome > Đăng video] Check tính năng đăng video ở lập lịch chrome tiktok
[09/05/2024 - Tiktokplus > Lập lịch chrome ] Click vào mục tin nhắn tiktok khi xem video gặp captcha
[22/04/2024 - tiktokplus> download video] check lấy video từ short youtube
[23/04/2024 - Tiktokplus > TiktokShop] Lỗi không đăng lên tiktokshop với sản phẩm thời trang yêu cầu bảng quy đổi kích cỡ
[09/05/2024 - Tiktokplus > lập lịch chrome] Đề xuất thêm tính năng ở phần lập lịch lướt theo hastag
[09/05/2024 - Tiktokplus > Tiktok Shop] Check tính năng đăng sản phẩm tiktok lỗi chọn thương hiệu
[05/04/2024 - Tiktokplus > Change info (chrome)] Cập nhật sai thông tin tên khi change info tiktok
[10/04/2024 - Tiktokplus > Đăng video] Check lỗi: tính năng đăng video tiktok
[09/05/2024 - Tiktokplus > Đăng video (chrome) . Lập lịch đăng video Chrome ] Update đăng video tiktok gắn link sản phẩm với chrome
[01/04/2024 - Tiktokplus > Đăng video ] Update : edit cover cho video khi đăng video
[01/04/2024 - TikTokPlus > TikTok Shop ] Lỗi đăng sản phẩm Tiktok Shop
[20/03/2024 - Tiktokplus > Lập lịch chrome] Thu nhỏ chrome / 1 dòng với tiktokplus bị hiện tượng chrome chồng lên nhau với tab Lập lịch chrome
[01/04/2024 - Tiktokplus> Lập lịch chrome ] Delay mở chrome khi chạy không hoạt động ở lập lịch chrome tiktok
[19/03/2024 - Tiktokplus > Tiktokshop] KHông đăng được sản phẩm lên tiktokshop có nhiều biến thể
[19/03/2024 - TiktokPlus > TikTok Shop ] Lỗi không chọn bảng kích cỡ có sẵn của sản phẩm khi tải lên TikTok Shop
[04/06/2024 - TikTokPlus > Lập lịch chrome > đăng video ] Không thêm được hashtag vào tên hoặc thêm phía sau khi đăng video từ phần mềm TikTokPlus
[02/02/2024 - Tiktokplus> Đăng video, lập lịch chrome > Đăng video, hẹn giờ đăng video ] Đăng video tiktok lỗi tải video với giao diện tải video mới
[21/02/2024 - tiktokplus>lập lịch chrome>đăng video] check lỗi : copy trùng video
[15/07/2024 - Tiktokplus > Seeding livestream , Comment like seeding ] Check tính năng seeding livestream tiktok
[19/03/2024 - Tiktokplus ] Update: thêm api https://hmcaptcha.com/ để giải captcha tiktok tự động
[03/01/2024 - Tiktokplus > Download video ] Check tính năng download video tiktok
[25/12/2023 - Tiktokplus > Comment like tiktok và Comment like seeding ] Update: thêm tích yêu thích video ở tiktok
[25/12/2023 - tiktokplus>download video] check lõi : quét thiếu số lượng video từ douyin
[27/10/2023 - Tiktokplus > Download video ] Check tính năng Download video Shorts
[20/10/2023 - Tiktokplus > Đăng nhập tiktok chrome] Check tính năng: login tiktok
[25/12/2023 - Tiktokplus > Download video ] Lỗi lấy nội dung video khi download video ở tiktokplus
[20/10/2023 - Tiktokplus > Lập lịch chrome ] Check tính năng lập lịch chrome Tiktok
[25/12/2023 - TiktokPlus] Update: thêm copy TiktokID
[07/10/2023 - tiktokplus] check lỗi : không khởi động cùng windows
[25/12/2023 - Tiktokplus > Đăng nhập tài khoản tiktok] Update : Login tiktok giao diện mới
[25/12/2023 - Tiktokplus > Lập lịch chrome > Hẹn giờ đăng video ] Check tính năng hẹn giờ đăng video tiktok sử dụng nhiều tab
[04/10/2023 - tiktokplus>comment like tiktok] check lỗi : k chuyển video
[25/12/2023 - Tiktokplus > Quản lý và sử dụng luân phiên tài khoản tiktok> View in chrome ] Check tính năng view in chrome tiktok
[25/12/2023 - Tiktokplus > Đăng video ] Check tính năng đăng video tiktok
[25/12/2023 - Tiktokplus> Đăng video ] Check tính năng đăng video tiktok: 1 số tài khoản k vào được phần tải video đăng
[22/09/2023 - tiktok > seeding livestream] [tiktok mới] check tính năng seeding livestream
[22/09/2023 - Tiktok> Comment like Tiktok] [Update mới] : Update chorme mới Tiktok Comment like Tiktok
[04/10/2023 - tiktokplus>comment reply] check lỗi : k reply comment
[25/12/2023 - Tiktokplus > Download video ] Đề xuất: thêm tải video hàng loạt từ Short Youtube
[25/12/2023 - Tiktokplus > Tìm uid ] Check tính năng quét uid follow tiktok
[25/12/2023 - Tiktokplus > Download video ] Check tính năng tải video tiktok
[25/12/2023 - Tiktokplus> Lập lịch chrome > Đăng video : Copy video từ TiktokID ] Update: phần hiển thị danh sách account ở thiết lập lấy video từ tiktokid
[25/12/2023 - Tiktokplus > Lập lịch chrome > Seeding] Check tính năng seeding lập lịch chrome tiktok
[25/08/2023 - tiktokplus>sửa] update : import note
[30/08/2023 - tiktokplus>comemnt like tiktok] update : vào link live để tương tác các video
[25/12/2023 - Tiktokplus> Check live chrome ] Check lỗi đăng nhập tiktok
[25/12/2023 - Tiktokplus> Download video ] Check tính năng tải video theo hashtag
[23/08/2023 - tiktokplus>gửi tin nhắn] check lỗi : k gửi tin nhắn tiktok
[23/08/2023 - tiktokplus>quản lý tài khoản>view in chrome] update : view link ở tiktok
[25/12/2023 - Tiktokplus > Quản lý và sử dụng luân phiên tài khoản tiktok> Check live chrome] Check tính năng đăng nhập tiktok lỗi với 1 số tài khoản có user gần giống nhau
[25/12/2023 - Tiktokplus> Download video] Check tính download video douyin
[25/12/2023 - Tiktokplus > Seeding livestream ] Check tính năng seeding livestream tiktok
[25/12/2023 - Tiktokplus> TiktokShop] Check tính năng đăng sản phẩm tiktok
[25/12/2023 - TiktokPlus > Tiktokshop ] Check tính năng đăng sản phẩm tiktok
[14/08/2023 - tiktokplus>follow] check lỗi : follow back
[18/07/2023 - tiktokplus>đăng video] không nhấn vào đăng video
[05/07/2023 - tiktokplus>unfollow] check lỗi : k unfollow
[03/07/2023 - Tiktokpluus> Gửi tin nhắn] Check lỗi: Không bỏ qua tin nhắn chứa từ khóa
[05/07/2023 - tiktokplus>tài khoản] check lỗi : k sắp xếp đúng số follow
[22/06/2023 - tiktokplus>lập lịch chrome] check lỗi : k thêm vào cuối video
[08/06/2023 - Tiktokplus> Download video ] Check download video douyin lấy sai mô tả video
[01/06/2023 - TiktokPlus> Đăng video] Check tính năng Đăng video với tài khoản có nút lên lịch
[25/05/2023 - TiktokPlus > TikTokShop] Check tính năng quét sản phẩm từ shopee ở mục tiktokshop
[10/05/2023 - tiktokplus>download video] check lỗi : lưu thiếu video
[28/04/2023 - Tiktokplus ] Update: sử dụng trình duyệt Brave với tiktokplus
[28/04/2023 - Tiktokplus > Đăng video] Update: thay đổi cách nhập hashtag khi đăng video tiktok
[28/04/2023 - Tiktokplus > Download video] Download video k xóa đc id tiktok
[28/04/2023 - Tiktokplus > Download video ] Check tính năng: download video tiktok chỉ hiện đc 1 video
[28/04/2023 - TiktokPlus> Quản lý tài khoản ] Update: lọc trùng tài khoản khi import nhiều file danh sách có tài khoản trùng nhau
[22/04/2023 - tiktokplus>unfollow] Check lỗi : k unfollow
[17/04/2023 - Tiktokplus> Download video > Lưu video ] Update : lưu video tiktok tải về với tên là tiêu đề video
[17/04/2023 - Tiktokplus> TiktokShop] Check tính năng đăng sản phẩm tiktokshop
[17/04/2023 - TiktokPlus> Đăng video ] Check tính năng đăng video tiktok
[17/04/2023 - Tiktokplus > Download video ] check tính năng Download video tiktok
[17/04/2023 - Tiktokplus> Đăng nhập tiktok> Check live chrome ] Update: báo notlive với tài khoản tiktok bị khóa
[17/04/2023 - Tiktokplus> Đăng video, lập lịch đăng video (sử dụng chrome)] Update: thêm tích check bản quyền ở các mục đăng video tiktok
[17/04/2023 - TiktokPlus > Đăng video, hẹn giờ đăng video, Lấy từ id tiktok] Update: thêm tích Change MD5 ở mục đăng video tiktok
[17/04/2023 - Tiktokplus> lập lịch chrome > đăng video] Update: Danh sách video ở mục đăng video trong tab lập lịch lưu riêng không đồng bộ
[17/04/2023 - Tiktokplus > Download video ] Check tính năng tải video douyin
[17/04/2023 - TiktokPlus > TikTokShop] Check tính năng TiktokShop
[17/04/2023 - Tiktokplus> Đăng video ] Lỗi đăng video tiktok với video thời gian dài trên 10ph
[28/02/2023 - tiktokplus>quản lý tài khoản tiktok] lỗi import cookie vào tiktok

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn