1015 Đánh giá

Phần mềm tương tác và nuôi tài khoản TikTok

Lập lịch nuôi tiktok hàng ngày

Copy video từ tiktok và douyin

Tương tác comment like follow

Comment like seeding livestream & video

Tải video hàng loạt không watermark

Copy sản phẩm từ shopee sang tiktokshop

Tải xuống TikTokPlus

Video hướng dẫn sử dụng TikTokPlus : Link YoutubeHướng dẫn cài đặt:

Hướng dẫn cài đặt:

[01/06/2023 - TiktokPlus> Đăng video] Check tính năng Đăng video với tài khoản có nút lên lịch
[25/05/2023 - TiktokPlus > TikTokShop] Check tính năng quét sản phẩm từ shopee ở mục tiktokshop
[10/05/2023 - tiktokplus>download video] check lỗi : lưu thiếu video
[28/04/2023 - Tiktokplus ] Update: sử dụng trình duyệt Brave với tiktokplus
[28/04/2023 - Tiktokplus > Đăng video] Update: thay đổi cách nhập hashtag khi đăng video tiktok
[28/04/2023 - Tiktokplus > Download video] Download video k xóa đc id tiktok
[28/04/2023 - Tiktokplus > Download video ] Check tính năng: download video tiktok chỉ hiện đc 1 video
[28/04/2023 - TiktokPlus> Quản lý tài khoản ] Update: lọc trùng tài khoản khi import nhiều file danh sách có tài khoản trùng nhau
[22/04/2023 - tiktokplus>unfollow] Check lỗi : k unfollow
[17/04/2023 - Tiktokplus> Download video > Lưu video ] Update : lưu video tiktok tải về với tên là tiêu đề video
[17/04/2023 - Tiktokplus> TiktokShop] Check tính năng đăng sản phẩm tiktokshop
[17/04/2023 - TiktokPlus> Đăng video ] Check tính năng đăng video tiktok
[17/04/2023 - Tiktokplus > Download video ] check tính năng Download video tiktok
[17/04/2023 - Tiktokplus> Đăng nhập tiktok> Check live chrome ] Update: báo notlive với tài khoản tiktok bị khóa
[17/04/2023 - Tiktokplus> Đăng video, lập lịch đăng video (sử dụng chrome)] Update: thêm tích check bản quyền ở các mục đăng video tiktok
[17/04/2023 - TiktokPlus > Đăng video, hẹn giờ đăng video, Lấy từ id tiktok] Update: thêm tích Change MD5 ở mục đăng video tiktok
[17/04/2023 - Tiktokplus> lập lịch chrome > đăng video] Update: Danh sách video ở mục đăng video trong tab lập lịch lưu riêng không đồng bộ
[17/04/2023 - Tiktokplus > Download video ] Check tính năng tải video douyin
[17/04/2023 - TiktokPlus > TikTokShop] Check tính năng TiktokShop
[17/04/2023 - Tiktokplus> Đăng video ] Lỗi đăng video tiktok với video thời gian dài trên 10ph
[28/02/2023 - tiktokplus>quản lý tài khoản tiktok] lỗi import cookie vào tiktok
[28/02/2023 - tiktokplus>using chrome>like cmt tiktok] [Lôi toàn bộ] check lỗi tương tác like cmt tiktok theo hashtag
[04/03/2023 - tiktokplus>comment like seeding] update : comment theo thứ tư bên tiktokplus
[17/04/2023 - TikTokPlus > using chrome ] Phần mềm tiktok mở chrome hàng loạt khi ấn kết thúc tính năng khi chưa chạy xong
[17/04/2023 - Tiktokplus > Đăng video ] Check tính năng đăng video tiktok
[06/02/2023 - tiktok,zalo] thêm proxy fb trên zalo, tiktok
[31/01/2023 - tiktok > download video] Lỗi không crop video được
[20/03/2023 - tiktokplus>đăng video] update : click vào leave
[29/12/2022 - tiktokplus>quản lý tài khoản tiktok] không đăng nhập tiktok được bằng cookie
[06/02/2023 - tiktokplus>lập lịch chrome] chek lỗi : không lưu thiết lập ở lập lịch chrome
[26/12/2022 - tiktokplus>download video] [lỗi toàn bộ] lỗi download video lưu không đúng video
[29/12/2022 - tiktokplus>lập lịch chrome>seeding] không cmt khi chạy seeding
[30/12/2022 - Tiktokplus> Using Chrome > Change info] Check tính năng change info tiktok
[08/12/2022 - tiktokplus>using chrome>đăng video] đăng video tiktok không nhập đúng nội dung
[19/12/2022 - tiktokplus>download video] check lỗi : k quét đủ video theo limit
[10/11/2022 - Tiktokplus ] [Lỗi toàn bộ] Lỗi file updatetiktokplus
[02/11/2022 - Tiktokplus > Download video ] Check tính năng download video theo hashtag
[01/10/2022 - tiktokplus>dowloadvideo] k download đủ video trên tiktok
[30/09/2022 - tiktokplus>đăng video] update : thêm tích chọn đăng lần lượt các video thiết lập
[16/09/2022 - tiktokplus>đăng video>chọn] check lỗi : xóa bài viết đã lưu trên tiktok
[13/09/2022 - tiktokplus>gửi tin nhắn] không gửi được tin nhắn cho follower
[06/09/2022 - TiktokPlus > Quản lý tài khoản ] [Nhiều người gặp] Check lỗi: báo sai trạng thái acc tiktokplus
[16/09/2022 - tiktokplus>quét tìm UID>quét follow] check lỗi: k quét dc follow
[29/08/2022 - tiktokplus>tài khoản>sửa>edit cookie] check lỗi : xóa cookie tiktok
[17/08/2022 - tiktokplus>lập lịch chrome] check lỗi : không thu nhỏ chrome vào cửa sô quản lý khi chạy lập lịch chrome
[16/05/2023 - tiktokplus>comment like seeding] update : thêm comment tag tiktok khi comment like seeding trên chrome
[15/08/2022 - tiktokplus>download video] down video từ kênh khác không phải từ link nhập vào phần mềm
[25/08/2022 - tiktokplus>lập lịch (LD) > lập lịch đăng video] không thêm được nhạc trending
[15/08/2022 - tiktokplus>using chrome>gửi tin nhắn] lỗi không gửi tin nhắn cho id tiktok
[16/09/2022 - tiktokplus>unfollow] check lỗi : unfollow tiktok
[16/09/2022 - tiktokplus>đăng nhập tiktok] check : không lưu được thời gian delays reset dcom trên tiktokplus
[28/07/2022 - tiktokplus>download video] check lỗi : không cắt đc ID tiktok
[28/07/2022 - TiktokPlus > Quản lý & Sử dụng luân phiên tài khoản Tiktok > Đăng Video + Lập lịch tương tác nuôi Tiktok ] Check lỗi: Không quét được video về
[28/07/2022 - TiktokPlus > Lập lịch nuôi tiktoks (LD) > Lập lịch đăng video] Đề xuất: Thêm nhạc trending cho video lập lịch Ld
[28/07/2022 - TiktokPlus > Quản lý & Sử dụng luân phiên tài khoản Tiktok > Change info ] Check lỗi: Tool k Lưu ảnh khi change avt tiktok
[19/07/2022 - Tiktokplus > Comment like seeding ] Check tính năng comment seeding tiktok với video live
[28/07/2022 - tiktokplus>đăng nhập tiktok] check lỗi : login tiktok
[21/07/2022 - tiktokplus>using chrome>change info] không nhấn lưu để change info
[27/06/2022 - TiktokPlus> Đăng video ] Check tính năng đăng video tiktok với video có độ phân giải cao
[23/06/2022 - Tiktokplus> Comment like Tiktok] Check tính năng tương tác like comment theo video thịnh hành
[20/06/2022 - tiktokplus> tìm uid>tìmvideo] check tìm video tiktok theo từ khóa chỉ được 12 video
[21/06/2022 - tiktokplus>đăng video] không xóa bài sau khi đăng
[18/06/2022 - TiktokPlus > Quản lý & Sử dụng luân phiên tài khoản Tiktok > Follow] Đề xuất: Thêm 1 nút tích Follow chung ID
[18/06/2022 - TiktokPlus > Download video] Check lỗi: Tool không render theo điều kiện đã chọn
[14/06/2022 - Tiktokplus > Đăng video chrome ] Đăng video tiktok
[18/06/2022 - TiktokPlus > Quản lý & Sử dụng luân phiên tài khoản Tiktok > Tìm UID ] Update: Tìm UID tiktok
[21/06/2022 - TiktokPlus > Quản lý & Sử dụng luân phiên tài khoản Tiktok > Tìm UID ] Đề xuất: Tìm tài khoản tiktok theo tag
[21/06/2022 - TiktokPlus > Download video + Lập lịch (LD+chrome)] Đề xuất: Điều chỉnh kích thước ảnh đóng dấu
[25/05/2022 - tiktokplus>download video] down video không lấy được tiêu đề và hashtag
[26/05/2022 - tiktokplus>quản lý tài khoản tiktok] update tự động get cookie tài khoản tiktok khi login tài khoản
[24/05/2022 - Tiktokplus > Comment like seeding ] Check tính năng comment like seeding chưa like được giao diện video mới
[23/05/2022 - tiktokplus>using chrome>lập lịch (chrome)] thêm view video trong tab lập lịch
[18/05/2022 - Tiktokplus> Quản lý tài khoản ] Update thêm copy pass mail ở copy custom tài khoản tiktokplus
[17/05/2022 - tikokplus>dowload video ] check lỗi : không click vào load more
[16/05/2022 - TiktokPlus > Quản lý tài khoản ] update : thêm phần thêm danh sách user agent ở tiktokplus để tài khoản khi thêm tự random ua theo danh sách đó
[16/05/2022 - tiktokplus] thêm nút kill chrome như fplus
[24/05/2022 - tiktokplus>follow] check lỗi : load nhiều người comment
[12/05/2022 - Tiktokplus > Quản lý tài khoản ] Check live chrome tiktok không hoạt động với proxy thêm ở random proxy
[10/05/2022 - Tiktokplus> Download video ] Đề xuất: tải video theo hashtag ở download video
[10/05/2022 - Tiktokplus > Download video, Chọn từ tiktok id ] Đề xuất: thêm thiết lập tích chỉnh tốc độ video tải về ở các mục download video từ tiktok
[10/05/2022 - TiktokPlus > Lập lịch chrome> đăng video > Copy từ tijktok id ] Check copy video trending khi thiết lập copy bài viết ở lập lịch chrome tiktok
[06/05/2022 - Tiktokplus ] Update : cài đăt đường dẫn thư mục chrome trên tiktokplus tương tự fplus chrome
[09/05/2022 - Tiktokplus>Lập lịch chorme] Nhiệm vụ : Check Lập lịch chorme Tiktok
[10/05/2022 - Tiktokplus ] Update : thêm lựa chọn xóa acc và chrome profile bên titkok tương tự fplus chrome
[05/05/2022 - TiktokPlus > Quản lý tài khoản ] Update: thêm sửa user agent cho tài khoản ở quản lý tài khoản tiktok
[05/05/2022 - Tiktokplus > Đăng video ] Update: thêm chọn video đã lưu ở các phần đăng video trên tiktokplus
[29/04/2022 - Tiktokplus> Using chrome > đăng video] Check tính năng Thiết lập chữ kí của Tiktok
[04/05/2022 - Tiktokplus> đăng nhập sủ dung luân phiên tài khoản > quản lý tài khoản > check live chrome ] Check tính năng check live chrome tiktok không mở đủ luồng
[04/05/2022 - tktokplus>using chrome>gửi tin nhắn] không gửi được tin nhắn cho follower
[06/05/2022 - Tiktokplus> Using chrome ] Kiểm tra sucess của Tiktok
[06/05/2022 - Tiktokplus> Using chrome > đăng video] Check tính năng đăng video Tiktok
[06/05/2022 - Tiktokplus> Using chrome ] Check Quản lí tài khoản Tiktok
[27/04/2022 - Tiktokplus> Using chrome > Tìm uid ] Tìm uid Tiktok chorme
[29/04/2022 - tiktokplus>using chrome>cmt like seeding] thêm seeding video live trên tiktokplus
[27/04/2022 - Tiktokplus> Using chrome >change info] Change info tiktok chrome
[27/04/2022 - Tiktokplus> Using chrome > comment like Seeding] Comment like seeding tiktok chrome
[27/04/2022 - Tiktokplus> Using chrome > comment like Tiktok] Comment like tiktok chrome
[28/04/2022 - Tiktokplus> Using chrome > Follow ] Follow tiktok chrome
[25/03/2022 - tiktokplus] Cài app qua apkpure LD Mod 4.0.7
[05/03/2022 - TiktokPlus > Download video] Check lỗi: Không tải được video trên tiktok

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn