1863 Đánh giá

ZaloPlus - Phần mềm quảng cáo marketing trên Zalo

Tính năng của ZaloPlus Hướng dẫn sử dụng ZaloPlus Video hướng dẫn trên youtube

Bạn cần marketing trên zalo, tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng...

Gửi tin nhắn cho bạn bè
Đề xuất kết bạn theo SĐT
Kết bạn theo gợi ý, vị trí, phòng trò truyện
Tương tác comment like bạn bè, vị trí, phòng trò chuyện
Xác nhận kết bạn, hủy kết bạn
Lập lịch chạy hàng ngày

Tải xuống và dùng thử ngay

1. Yêu cầu .net 4.5 : Download Microsoft .NET Framework 4.5

2. Máy ảo LDPlayer 3.83(để sử dụng các tính năng yêu cầu máy ảo): Download LDPlayer 3.83


Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=sQOj_nDNn1k&list=PLOlwy9jxkiDOVol_OfDf97dSTD-I5wqEX

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[17/01/2022 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản ] Update : thêm delay thực hiện thao tác trên máy ảo khi dùng zaloplus
[14/01/2022 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Tương tác bạn bè ] Check lỗi: Tương tác bạn bè zalo
[11/01/2022 - ZaloPlus > Đăng nhập zalo > Đăng Tin] Check lỗi: Không lặp lại sau khi đăng hết
[18/12/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Kết bạn sđt, nhóm] Check lỗi: Không hiện lịch sử chạy khi kb thành viên nhóm
[12/01/2022 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản zalo > Kết bạn tương tác luân phiên ] Update: tách riêng thời gian delay hành động và thời gian delay chuyển acc
[12/01/2022 - Zaloplus > Chat ] Update: hiện tên bạn be trong zalo chat theo tên danh ba, gợi nhớ
[12/01/2022 - zaloplus > Gửi tin nhắn bạn bè ] Check lỗi: không cập nhật tên danh bạ khi đổi tên
[29/11/2021 - ZaloPlus > Sử dụng luân phiên nhiều Zalo > Kết bạn, tương tác luân phiên ] Đề xuất: Chạy đồng bộ danh bạ trên máy ảo 4.0.7
[12/01/2022 - Zaloplus > Lập lịch hàng ngày > Lập lịch gửi tin nhắn ] Check tính năng hẹn giờ gửi tin nhắn zalo không gửi đc ảnh
[23/11/2021 - Zaloplus> Đăng nhập zalo> gửi tin nhắn bạn bè] check lỗi : gửi tin nhắn bạn bè zalo
[02/11/2021 - zaloplus>sử dụng luân phiên nhiều zalo>gửi tin sđt] chạy gửi tin sđt khi chạy xong tắt pm đi mở lại pm lại hiện lại sđt cũ
[29/10/2021 - zaloplus> sử dụng luân phiên tài khoản>gửi tin sdt] check lỗi : phải tắt lại zalo sau mỗi lần gửi 1 tin nhắn qua sdt
[05/11/2021 - Zaloplus > Nhóm ] Update: hiện thông báo lỗi k có quyền gửi tin khi gửi nhóm chỉ cho trưởng nhóm và phó nhóm gửi tin
[27/10/2021 - zaloplus> sử dụng luân phiên tài khoản] update thêm : chạy mời sdt vào nhóm trên zalo
[05/11/2021 - Zaloplus ] Lỗi k thêm dc tin nhắn bài đăng vào zaloplus
[15/10/2021 - Zaloplus > chat> Trả lời tin nhắn ] [u] không hoạt động với phần trả lời tin nhắn zalo theo từ khóa
[09/10/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Gửi tin nhắn bạn bè] Check lỗi: Gửi tin nhắn random bạn bè zalo
[04/10/2021 - zaloplus>kết bạn sđt, nhóm] bị đứng máy ảo khi gặp thông báo người dùng thiết lập quền riêng tư
[20/10/2021 - zaloplus>lập lịch hàng ngày] đề xuất: thêm chọn nhóm để gửi tin trong lập lịch hàng ngày
[25/09/2021 - Zaloplus > Zalo Chat > Trả lời tự động ] check tính năng trả lời tự động trên zaloplus
[21/09/2021 - zaloplus>kết bạn theo gợi ý, nhóm, xác nhận] lỗi lưu danh sách thành viên nhóm zalo
[15/09/2021 - Zaloplus> Đăng nhập zalo > Mời sdt vào nhóm ] Check tính năng Mời sdt vào nhóm zalo
[25/09/2021 - Zaloplus > Đăng nhập zalo > Kết bạn sđt nhóm và Kết bạn gợi ý, nhóm xác nhận > kết bạn thành viên nhóm ] Update: kết bạn thành viên nhóm zalo tự lọc bỏ qua user đã là bạn bè
[14/09/2021 - Zaloplus > Đăng tin ( mục đăng tin từng tài khoản, nhiều tài khoản, lập lịch đăng tường và sử dụng luân phiên tài khoản )] Update : thêm tích Xóa bài đã đăng trong danh sách ở các mục đăng tin zalo
[08/09/2021 - Zaloplus > Đăng tường, Sử dụng luân phiên tài khoản zalo, Lập lịch ] Update : thêm tìm kiếm bài viết theo từ khóa trong mục Chọn bài ở các phần đăng tường zaloplus
[28/08/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập zalo ] Check lỗi: Gán proxy cho zaloplus
[28/08/2021 - zaloplus>đăng tin] update thêm tính năng xóa ảnh khi trong folder
[08/09/2021 - zaloplus>lập lịch hàng ngày>lập lịch gửi tin] check lại lập lịch gửi tin bạn bè zalo
[20/08/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Kết bạn sđt, nhóm] Check lỗi: Kết bạn sđt zalo
[20/08/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Nhóm] Update: Lọc nhóm zalo theo phân loại: nhóm tham gia và nhóm quản trị
[04/08/2021 - Zaloplus] Update : tắt báo lỗi máy ảo khi dùng zaloplus
[30/07/2021 - Zaloplus> Chat > Trả lời tự động ] Update: tính năng tự động trả lời trên zaloplus
[30/07/2021 - Zaloplus > Lập lịch hàng ngày > Lập lịch đăng tường ] Update: chỉnh sửa bài ở mục lập lịch đăng tường zalo
[30/07/2021 - Zaloplus] Check tính năng gán proxy cho zalo
[20/07/2021 - Zaloplus > Đăng nhập zalo ] Update thêm random ua chrome với zaloplus
[21/07/2021 - ZaloPlus > Sử dụng luân phiên nhiều Zalo > Gửi tin nhắn theo sđt ] Đề xuất: Chọn được số lần Repeat cố định cho các tài khoản như bên fplus
[12/07/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Nhóm > Tham gia nhóm bằng link] Check lỗi: Tham gia nhóm zalo bằng link
[07/07/2021 - Zaloplus > Lập lịch hàng ngày ] Check [u] trong mục lập lịch gửi tin nhắn zalo
[07/07/2021 - Zaloplus > Lập lịch hàng ngày ] Đề xuất: thêm delay reset dcom ở zaloplus
[07/06/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập zalo > Đồng bộ và kết bạn từ danh bạ, sđt ] Check lỗi: Kết bạn đồng bộ danh bạ
[01/06/2021 - Zaloplus > Lập lịch hàng ngày > Gửi tin nhắn ] Check lỗi : tính năng gửi tin nhắn ở lập lịch hàng ngày zalo chạy sai số lượng
[28/05/2021 - zaloplus> quản lý tài khoản] update thêm tính năng
[29/05/2021 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản ] Check tính năng: kết bạn theo vị trí zalo sử dụng luân phiên k ấn kết bạn
[08/06/2021 - zaloplus>zalochat] đề xuất xóa tin nhắn trong zalochat
[28/05/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập zalo > Đồng bộ và kết bạn từ danh bạ, sđt ] Check lỗi: Tạm dừng sau khi kết bạn... zalo plus
[11/05/2021 - zaloplus>lập lịch hàng ngày] hiển thị ô gửi tin nhắn rộng hơn để có thể nhìn thấy nội dung
[08/05/2021 - Zaloplus > Đăng nhâp zalo ] Update: thêm copy sdt|pass ở zaloplus
[08/05/2021 - Zaloplus > Kết bạn từ sđt , nhóm ] Check lỗi: zaloplus sau update tính năng kết bạn sđt nhóm k hoạt động
[22/05/2021 - ZaloPlus > Zalo Chat > Quản lý inb cmt] [Nhiều khách gặp] Check lỗi: Hiện tin nhắn mới trong zalo chat
[28/04/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Nhóm] Check lỗi: Tham gia nhóm zalo bằng link
[23/04/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Kết bạn và gửi tin theo vị trí] Check lỗi: Kết bạn theo vị trí zalo
[23/04/2021 - Zaloplus=> zalo chat=> quản lý ibox zalo] update hiện tên tài khoản zalo
[22/04/2021 - Zaloplus > Đăng tin ( mục đăng tin từng tài khoản, nhiều tài khoản, lập lịch đăng tường và sử dụng luân phiên tài khoản )] Update: Thêm chọn sản phẩm từ shopee ở mục Đăng tường zalo
[09/04/2021 - Zaloplus ] Check lỗi : không cài adb keyboard khi dùng zaloplus với bản LD mod 4.0.7
[08/04/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập zalo ] Đề xuất: Thêm cửa sổ quản lý máy ảo ZaloPlus
[22/04/2021 - Zaloplus> Đăng tin] LD 4.0 Check lỗi đăng video zaloplus
[03/04/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Kết bạn gợi ý, sđt, nhóm] Đề xuất: Delay khi xác nhận kết bạn zalo
[27/05/2021 - zaloplus>gửi tin nhắn bạn bè] check lỗi gửi tin video
[27/03/2021 - ZaloPlus > Sử dụng luân phiên nhiều Zalo > Gửi tin nhắn theo sđt ] Check lỗi: Gửi tin nhắn luân phiên zalo k tắt máy ảo
[27/03/2021 - zaloplus> sử dụng luân phiên tài khoản> kết bạn tương tác luân phiên] update thêm : random ảnh trong folder
[20/03/2021 - zalo > sử dụng luân phiên nhiều zalo > thay đổi thông tin] Lỗi change giới tính
[17/03/2021 - ZaloPlus > Sử dụng luân phiên nhiều Zalo > Thay đổi thông tin] Check lỗi: Change ava zalo
[11/03/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Kết bạn theo gợi ý 2] Check lỗi: Kết bạn từ danh bạ máy
[09/03/2021 - zaloplus> nhóm chat] Lưu excel danh sách nhóm zalo
[05/03/2021 - zaloplus > Đồng bộ & kết bạn theo sđt ] thêm thời gian delay khi kết bạn gửi tin nhắn sau đồng bộ zalo
[09/03/2021 - ZaloPlus > Sử dụng luân phiên nhiều Zalo > Thay đổi thông tin] Đề xuất: Thay đổi thông tin zalo
[09/03/2021 - ZaloPlus > Sử dụng luân phiên nhiều Zalo > Thay đổi thông tin] Check lỗi: Change avatar zalo
[22/04/2021 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản zalo > Gửi tin theo sđt ] Check lại tính năng gửi tin nhắn sdt ( sử dụng luân phiên tài khoản zalo)
[26/02/2021 - Zaloplus> Đăng nhập zalo> dồng bộ và kết bạn] check lỗi : đồng bộ và kết bạn
[04/02/2021 - zaloplus>lập lịch hàng ngày] không xóa được tin nhắn đã lập lịch gửi
[04/02/2021 - Zaloplus > Zalo Chat > Trả lời tự động ] Check lại tính năng trả lời tin nhắn theo từ khóa zalo
[27/01/2021 - Zaloplus > Đăng nhập tài khoản ; Sử dụng luân phiên tài khoản zalo, Đăng tin, Lập lịch hàng ngày ] Đề xuất : Thêm random proxy ssh cho Zalo tương tự fb
[20/01/2021 - Zaloplus > Đăng tin ] Check lỗi : đăng tin zalo nhiều acc
[12/01/2021 - Zaloplus> Đăng tin ] check lỗi: đăng nhiều ảnh zalo
[13/01/2021 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản ] Check lại : kết bạn theo vị trí zalo
[04/03/2021 - ZaloPlus > Sử dụng luân phiên nhiều Zalo > Kết bạn, tương tác luân phiên ] Check lỗi: Hủy yêu cầu kb đã gửi ZaloPlus
[08/12/2020 - Zaloplus> Đồng bộ danh bạ từ sđt> Kết bạn từ danh bạ máy; Kêt bạn gợi ý 2> Kết bạn từ danh bạ máy ] Kết bạn zalo bằng máy ảo k ấn gửi kết bạn được khi lời mời kết bạn > 100 ký tự
[26/11/2020 - Zaloplus> Kết bạn theo sđt ] Check lỗi kết bạn sđt zaloplus
[25/11/2020 - zaloplus>đăng tin ] không đăng tin dc trên zaloplus
[21/11/2020 - ZaloPlus > Đăng tin] Update: Đăng video trên zalo
[19/11/2020 - zaloplus> quản lý tài khoản] update thêm chức năng thêm list acc vào phần mềm zaloplus
[10/11/2020 - Zaloplus> Sử dụng luân phiên tài khoản và chấp nhận kết bạn trong kết bạn gợi ý 2] Thay đổi cách chấp nhận kết bạn trên máy ảo
[09/11/2020 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Kết bạn sđt, nhóm] Check lỗi: Kết bạn theo sđt, nhóm
[10/11/2020 - Zaloplus> Kết bạn gợi ý 2] Sửa lại kết bạn gợi ý zalo (sử dụng máy ảo )
[02/11/2020 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Tương tác bạn bè ] Check lỗi: Chạy tương tác zalo theo bạn bè đã chọn
[02/11/2020 - Zaloplus > Đăng tin ] Check lỗi: Đăng bài zalo
[02/11/2020 - Zaloplus > Nhóm ] Tạo nhóm zalo
[02/11/2020 - zaloplus> sử dụng luân phiên tài khoản zalo] check lỗi kết bạn vị trí zalo
[28/10/2020 - Zaloplus> Gửi tin nhắn bạn bè ] Check lỗi: gửi tin nhắn zalo hiện sai giới tính
[02/10/2020 - Zaloplus > Nhóm > Thêm bài bè vào nhóm ] Check lỗi : Thêm bạn bè vào nhóm zalo
[26/09/2020 - Zaloplus > Đăng nhập zalo, sử dụng luân phiên ] Update:thêm di chuyển thứ tự acc trên zaloplus
[19/09/2020 - Zaloplus > Lập lịch hàng ngày ] Test lại dcom với lập lịch hàng ngày zaloplus
[15/09/2020 - ZaloPlus > Sử dụng luân phiên nhiều Zalo > Kết bạn, tương tác luân phiên ] Lỗi: Không tắt máy ảo khi dùng ZaloPlus
[12/09/2020 - ZaloPlus > Sử dụng luân phiên nhiều Zalo > Kết bạn, tương tác luân phiên ] Check lỗi: Đồng bộ danh bạ zalo từ file sđt
[29/08/2020 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản ] reset dcom 3276hilink với zaloplus
[08/09/2020 - zaloplus> sử dụng luân phiên tài khoản> kết bạn sdt ] update thêm tính năng mỗi tài khoản zalo add 1 file sdt
[26/08/2020 - ZaloPlus > Lập lịch hàng ngày > Lập lịch đăng tường] Update: Thêm cột thời gian (giờ, ngày) ở lập lịch đăng tường
[29/08/2020 - zaloplus> tự động trả lời ib mới của zalo] Update thêm tự động trả lời ib zalo
[19/08/2020 - ZaloPlus > Lập lịch hàng ngày > Lập lịch đăng tường] Lỗi k sửa đc bài
[20/08/2020 - zaloplus>gửi tin nhắn bạn bè>gửi tin nhanh dạng chia sẻ] lỗi gửi tin nhanh dạng chia sẻ

CHỨC NĂNG CÓ TRONG ZALOPLUS

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn cho bạn bè
Gửi tin theo sđt (nên kết bạn sau đó gửi tin)

Kết bạn

Xác nhận yêu cầu kết bạn
Gửi yêu cầu kết bạn theo gợi ý
Gửi yêu cầu kết bạn theo vị trí
Gửi yêu cầu kết bạn theo phòng trò chuyện

Đề xuất kết bạn theo SĐT

Tạo đề xuất kết bạn từ danh sách SĐT

Hủy bạn bè

Hủy bạn bè theo nhiều điều kiện

Tương tác comment like

Tương tác comment like bài viết, ảnh bạn bè
Tương tác comment like ảnh theo vị trí
Tương tác comment like ảnh theo phòng trò chuyện

Lập lịch hàng ngày

Lập lịch gửi tin nhắn bạn bè hàng ngày
Lập lịch gửi yêu cầu kết bạn theo gợi ý
Lập lịch xác nhận kết bạn
Lập lịch gửi yêu cầu kb theo số điện thoại
Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật
Hủy bạn bè

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn