1863 Đánh giá

ZaloPlus - Phần mềm quảng cáo marketing trên Zalo

Tính năng của ZaloPlus Hướng dẫn sử dụng ZaloPlus Video hướng dẫn trên youtube

Bạn cần marketing trên zalo, tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng...

Gửi tin nhắn cho bạn bè
Đề xuất kết bạn theo SĐT
Kết bạn theo gợi ý, vị trí, phòng trò truyện
Tương tác comment like bạn bè, vị trí, phòng trò chuyện
Xác nhận kết bạn, hủy kết bạn
Lập lịch chạy hàng ngày

Tải xuống và dùng thử ngay

1. Yêu cầu .net 4.5 : Download Microsoft .NET Framework 4.5

2. Máy ảo LDPlayer 3.83(để sử dụng các tính năng yêu cầu máy ảo): Download LDPlayer 3.83


Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=sQOj_nDNn1k&list=PLOlwy9jxkiDOVol_OfDf97dSTD-I5wqEX

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[28/06/2022 - Zaloplus > Đăng nhập zalo > Gửi tin nhắn bạn bè ] Check tính năng gửi tin nhắn zalo bạn bè
[10/08/2022 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Kết bạn và gửi tin theo vị trí] Check lỗi: Kết bạn theo vị trí
[14/06/2022 - ZaloPlus > Sử dụng luân phiên nhiều Zalo > Gửi tin nhắn theo sđt ] Check lỗi: Không báo hoàn tất khi chạy xong
[11/06/2022 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo ] Đề xuất: Thêm 1 tab Tham gia nhóm zalo riêng
[01/06/2022 - zaloplus>đăng tin>chọn bài> chọn từ shopee] check : không load tìm sản phẩm theo link shopee
[01/06/2022 - zaloplus> đăng nhập zalo>gửi tin sdt] check lỗi : không lưu dc sdt
[30/05/2022 - Zaloplus > Đăng tin> Lưu bài viết] Check tính năng lưu bài viết với dạng đăng random ảnh trong folder ở đăng tin zalo
[27/05/2022 - Zaloplus> Đăng nhập zalo> kết bạn & gửi tin nhắn theo vị trí] check lỗi : kết bạn vị trí
[19/05/2022 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản > Kết bạn, tương tác luân phiên> Xác nhận kết bạn ] Check tính năng xác nhận kết bạn zalo ở sử dụng luân phiên tài khoản zalo
[02/06/2022 - ZaloPlus > Lập lịch hàng ngày] Check lỗi: Chúc mừng sinh nhật zalo double
[16/06/2022 - ZaloPlus > Sử dụng luân phiên nhiều Zalo > Kết bạn, tương tác luân phiên ] Đề xuất: Thêm tích chọn random hành động trong tương tác luân phiên
[19/05/2022 - zaloplus>đăng nhập zalo] xóa tk zalo khi mở lại thì vẫn còn
[11/05/2022 - zaloplus] thêm quản lý cửa sổ máy ảo cho zaloplus
[28/04/2022 - Zaloplus > Đăng nhập zalo > Hủy yêu cầu kết bạn đã gửi ] Đề xuất : thêm tích kết bạn lại ở tính năng hủy yêu cầu kết bạn đã gửi
[04/05/2022 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản zalo > Kết bạn tương tác luân phiên ] Đề xuất: update like comment bạn bè ở sử dụng luân phiên zalo
[04/05/2022 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản > Kết bạn, tương tác luân phiên> Kết bạn từ danh bạ máy ] Đề xuất thêm tích gửi tin nhắn sau khi kết bạn ở mục kết bạn danh bạ máy trong sử dụng luân phiên tài khoản zalo
[27/04/2022 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản > Kết bạn, tương tác luân phiên>] Update: thêm đang lần lượt mỗi nick 1 bài ở sử dụng luân phiên zalo
[25/06/2022 - zaloplus>sử dụng luân phiên nhiều zalo>kết bạn, tương tác luân phiên] đề xuất: radom hành động
[08/04/2022 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Nhóm] Check lỗi: Lấy danh sách link nhóm zalo
[24/04/2022 - Zaloplus > Đăng nhập zalo ] Update: thêm xóa tài khoản và xóa máy ảo ở zaloplus với các tài khoản được bôi đen
[24/04/2022 - zaloplus>đăng nhập zaloplus>mời sdt vào nhóm] check lỗi : mời sđt vào nhóm
[05/04/2022 - zaloplus>đăng nhập zaloplus] update : delays vào app zalo
[24/04/2022 - Zaloplus > Lập lịch hàng ngày ] Update: thêm tính năng lập lịch gửi tin nhắn theo sdt ở zalo
[30/03/2022 - zalo > sử dụng luân phiên nhiều zalo > thay đổi thông tin] lỗi change ava ver 22
[25/03/2022 - Zaloplus > Đăng nhập zalo ] Đề xuất : hiển thị thêm cột thông tin ngày sinh
[02/04/2022 - ZaloPlus > Đăng nhập zalo ] [Nhiều người gặp] Đề xuất: Zaloplus sử dụng app gán proxy mới
[09/05/2022 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản > Kết bạn, tương tác luân phiên> Kết bạn từ danh bạ máy ] Đề xuất: thêm nhắn tin sau khi kết bạn danh bạ máy ở tab sử dụng luân phiên
[25/03/2022 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản > Kết bạn, tương tác luân phiên> Kết bạn từ danh bạ máy ] Update: thêm xóa người chặn kết bạn khi kết bạn danh bạ máy
[25/03/2022 - Zaloplus > đăng nhập zalo ] Check tính năng tư động gán proxy ssh ở zalo có random proxy không
[21/03/2022 - zaloplus>kết bạn theo gợi ý, nhóm, xác nhận] đề xuất: dừng khi bị báo vi phạm chính sách
[17/03/2022 - zaloplus>sử dụng luân phiên nhiều zalo>gửi tin sđt] gửi tin số điện thoại zalo ver 22
[14/03/2022 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Kết bạn theo gợi ý 2] Check lỗi: Không hoàn tất khi chạy hết
[25/03/2022 - Zaloplus > Đăng tin > Đăng lần lượt bài được chọn ] Lỗi đăng bài zalo khi đăng lần lượt nhiều bài kèm ảnh
[09/03/2022 - zaloplus>nhóm] lỗi lấy link nhóm zalo ver 22
[10/03/2022 - ZaloPlus > Đăng nhập zalo ] Check lỗi: Xác minh bạn bè khi login vào zaloplus
[25/03/2022 - Zaloplus > Kết bạn theo vị trí ] Check tính năng kết bạn theo vị trí k ấn nhắn tin ở oa tìm quanh đây để tìm xung quanh
[07/03/2022 - ZaloPlus > Đăng nhập zalo > Đồng bộ và kết bạn từ danh bạ, sđt ] Check lỗi: Import và đồng bộ danh bạ zaloplus
[21/02/2022 - zaloplus>kết bạn sđt, nhóm] dừng chạy khi tài khoản bị chặn vi phạm chính sách
[25/03/2022 - Zaloplus > Kết bạn theo vị trí ] Check tính năng kết bạn theo vị trí vào zalo shop
[25/03/2022 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản ] Update : thêm delay thực hiện thao tác trên máy ảo khi dùng zaloplus
[14/01/2022 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Tương tác bạn bè ] Check lỗi: Tương tác bạn bè zalo
[11/01/2022 - ZaloPlus > Đăng nhập zalo > Đăng Tin] Check lỗi: Không lặp lại sau khi đăng hết
[18/12/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Kết bạn sđt, nhóm] Check lỗi: Không hiện lịch sử chạy khi kb thành viên nhóm
[12/01/2022 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản zalo > Kết bạn tương tác luân phiên ] Update: tách riêng thời gian delay hành động và thời gian delay chuyển acc
[12/01/2022 - Zaloplus > Chat ] Update: hiện tên bạn be trong zalo chat theo tên danh ba, gợi nhớ
[12/01/2022 - zaloplus > Gửi tin nhắn bạn bè ] Check lỗi: không cập nhật tên danh bạ khi đổi tên
[29/11/2021 - ZaloPlus > Sử dụng luân phiên nhiều Zalo > Kết bạn, tương tác luân phiên ] Đề xuất: Chạy đồng bộ danh bạ trên máy ảo 4.0.7
[12/01/2022 - Zaloplus > Lập lịch hàng ngày > Lập lịch gửi tin nhắn ] Check tính năng hẹn giờ gửi tin nhắn zalo không gửi đc ảnh
[10/08/2022 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản ] Check tính năng kết bạn vị trí click nhầm vào zalo shop khi chạy kết bạn
[23/11/2021 - Zaloplus> Đăng nhập zalo> gửi tin nhắn bạn bè] check lỗi : gửi tin nhắn bạn bè zalo
[02/11/2021 - zaloplus>sử dụng luân phiên nhiều zalo>gửi tin sđt] chạy gửi tin sđt khi chạy xong tắt pm đi mở lại pm lại hiện lại sđt cũ
[29/10/2021 - zaloplus> sử dụng luân phiên tài khoản>gửi tin sdt] check lỗi : phải tắt lại zalo sau mỗi lần gửi 1 tin nhắn qua sdt
[05/11/2021 - Zaloplus > Nhóm ] Update: hiện thông báo lỗi k có quyền gửi tin khi gửi nhóm chỉ cho trưởng nhóm và phó nhóm gửi tin
[27/10/2021 - zaloplus> sử dụng luân phiên tài khoản] update thêm : chạy mời sdt vào nhóm trên zalo
[05/11/2021 - Zaloplus ] Lỗi k thêm dc tin nhắn bài đăng vào zaloplus
[15/10/2021 - Zaloplus > chat> Trả lời tin nhắn ] [u] không hoạt động với phần trả lời tin nhắn zalo theo từ khóa
[09/10/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Gửi tin nhắn bạn bè] Check lỗi: Gửi tin nhắn random bạn bè zalo
[04/10/2021 - zaloplus>kết bạn sđt, nhóm] bị đứng máy ảo khi gặp thông báo người dùng thiết lập quền riêng tư
[20/10/2021 - zaloplus>lập lịch hàng ngày] đề xuất: thêm chọn nhóm để gửi tin trong lập lịch hàng ngày
[25/09/2021 - Zaloplus > Zalo Chat > Trả lời tự động ] check tính năng trả lời tự động trên zaloplus
[21/09/2021 - zaloplus>kết bạn theo gợi ý, nhóm, xác nhận] lỗi lưu danh sách thành viên nhóm zalo
[15/09/2021 - Zaloplus> Đăng nhập zalo > Mời sdt vào nhóm ] Check tính năng Mời sdt vào nhóm zalo
[25/09/2021 - Zaloplus > Đăng nhập zalo > Kết bạn sđt nhóm và Kết bạn gợi ý, nhóm xác nhận > kết bạn thành viên nhóm ] Update: kết bạn thành viên nhóm zalo tự lọc bỏ qua user đã là bạn bè
[14/09/2021 - Zaloplus > Đăng tin ( mục đăng tin từng tài khoản, nhiều tài khoản, lập lịch đăng tường và sử dụng luân phiên tài khoản )] Update : thêm tích Xóa bài đã đăng trong danh sách ở các mục đăng tin zalo
[08/09/2021 - Zaloplus > Đăng tường, Sử dụng luân phiên tài khoản zalo, Lập lịch ] Update : thêm tìm kiếm bài viết theo từ khóa trong mục Chọn bài ở các phần đăng tường zaloplus
[28/08/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập zalo ] Check lỗi: Gán proxy cho zaloplus
[28/08/2021 - zaloplus>đăng tin] update thêm tính năng xóa ảnh khi trong folder
[08/09/2021 - zaloplus>lập lịch hàng ngày>lập lịch gửi tin] check lại lập lịch gửi tin bạn bè zalo
[20/08/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Kết bạn sđt, nhóm] Check lỗi: Kết bạn sđt zalo
[20/08/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Nhóm] Update: Lọc nhóm zalo theo phân loại: nhóm tham gia và nhóm quản trị
[04/08/2021 - Zaloplus] Update : tắt báo lỗi máy ảo khi dùng zaloplus
[30/07/2021 - Zaloplus> Chat > Trả lời tự động ] Update: tính năng tự động trả lời trên zaloplus
[30/07/2021 - Zaloplus > Lập lịch hàng ngày > Lập lịch đăng tường ] Update: chỉnh sửa bài ở mục lập lịch đăng tường zalo
[30/07/2021 - Zaloplus] Check tính năng gán proxy cho zalo
[20/07/2021 - Zaloplus > Đăng nhập zalo ] Update thêm random ua chrome với zaloplus
[21/07/2021 - ZaloPlus > Sử dụng luân phiên nhiều Zalo > Gửi tin nhắn theo sđt ] Đề xuất: Chọn được số lần Repeat cố định cho các tài khoản như bên fplus
[12/07/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Nhóm > Tham gia nhóm bằng link] Check lỗi: Tham gia nhóm zalo bằng link
[07/07/2021 - Zaloplus > Lập lịch hàng ngày ] Check [u] trong mục lập lịch gửi tin nhắn zalo
[07/07/2021 - Zaloplus > Lập lịch hàng ngày ] Đề xuất: thêm delay reset dcom ở zaloplus
[07/06/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập zalo > Đồng bộ và kết bạn từ danh bạ, sđt ] Check lỗi: Kết bạn đồng bộ danh bạ
[01/06/2021 - Zaloplus > Lập lịch hàng ngày > Gửi tin nhắn ] Check lỗi : tính năng gửi tin nhắn ở lập lịch hàng ngày zalo chạy sai số lượng
[28/05/2021 - zaloplus> quản lý tài khoản] update thêm tính năng
[29/05/2021 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản ] Check tính năng: kết bạn theo vị trí zalo sử dụng luân phiên k ấn kết bạn
[08/06/2021 - zaloplus>zalochat] đề xuất xóa tin nhắn trong zalochat
[28/05/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập zalo > Đồng bộ và kết bạn từ danh bạ, sđt ] Check lỗi: Tạm dừng sau khi kết bạn... zalo plus
[11/05/2021 - zaloplus>lập lịch hàng ngày] hiển thị ô gửi tin nhắn rộng hơn để có thể nhìn thấy nội dung
[08/05/2021 - Zaloplus > Đăng nhâp zalo ] Update: thêm copy sdt|pass ở zaloplus
[08/05/2021 - Zaloplus > Kết bạn từ sđt , nhóm ] Check lỗi: zaloplus sau update tính năng kết bạn sđt nhóm k hoạt động
[22/05/2021 - ZaloPlus > Zalo Chat > Quản lý inb cmt] [Nhiều khách gặp] Check lỗi: Hiện tin nhắn mới trong zalo chat
[28/04/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Nhóm] Check lỗi: Tham gia nhóm zalo bằng link
[23/04/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Kết bạn và gửi tin theo vị trí] Check lỗi: Kết bạn theo vị trí zalo
[23/04/2021 - Zaloplus=> zalo chat=> quản lý ibox zalo] update hiện tên tài khoản zalo
[22/04/2021 - Zaloplus > Đăng tin ( mục đăng tin từng tài khoản, nhiều tài khoản, lập lịch đăng tường và sử dụng luân phiên tài khoản )] Update: Thêm chọn sản phẩm từ shopee ở mục Đăng tường zalo
[09/04/2021 - Zaloplus ] Check lỗi : không cài adb keyboard khi dùng zaloplus với bản LD mod 4.0.7
[08/04/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập zalo ] Đề xuất: Thêm cửa sổ quản lý máy ảo ZaloPlus
[22/04/2021 - Zaloplus> Đăng tin] LD 4.0 Check lỗi đăng video zaloplus
[03/04/2021 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Kết bạn gợi ý, sđt, nhóm] Đề xuất: Delay khi xác nhận kết bạn zalo
[27/05/2021 - zaloplus>gửi tin nhắn bạn bè] check lỗi gửi tin video
[27/03/2021 - ZaloPlus > Sử dụng luân phiên nhiều Zalo > Gửi tin nhắn theo sđt ] Check lỗi: Gửi tin nhắn luân phiên zalo k tắt máy ảo
[27/03/2021 - zaloplus> sử dụng luân phiên tài khoản> kết bạn tương tác luân phiên] update thêm : random ảnh trong folder

CHỨC NĂNG CÓ TRONG ZALOPLUS

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn cho bạn bè
Gửi tin theo sđt (nên kết bạn sau đó gửi tin)

Kết bạn

Xác nhận yêu cầu kết bạn
Gửi yêu cầu kết bạn theo gợi ý
Gửi yêu cầu kết bạn theo vị trí
Gửi yêu cầu kết bạn theo phòng trò chuyện

Đề xuất kết bạn theo SĐT

Tạo đề xuất kết bạn từ danh sách SĐT

Hủy bạn bè

Hủy bạn bè theo nhiều điều kiện

Tương tác comment like

Tương tác comment like bài viết, ảnh bạn bè
Tương tác comment like ảnh theo vị trí
Tương tác comment like ảnh theo phòng trò chuyện

Lập lịch hàng ngày

Lập lịch gửi tin nhắn bạn bè hàng ngày
Lập lịch gửi yêu cầu kết bạn theo gợi ý
Lập lịch xác nhận kết bạn
Lập lịch gửi yêu cầu kb theo số điện thoại
Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật
Hủy bạn bè

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn