1246 Đánh giá

ZaloPlus - Phần mềm quảng cáo marketing trên Zalo

Tính năng của ZaloPlus Hướng dẫn sử dụng ZaloPlus Video hướng dẫn trên youtube

Bạn cần marketing trên zalo, tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng...

Gửi tin nhắn cho bạn bè
Đề xuất kết bạn theo SĐT
Kết bạn theo gợi ý, vị trí, phòng trò truyện
Tương tác comment like bạn bè, vị trí, phòng trò chuyện
Xác nhận kết bạn, hủy kết bạn
Lập lịch chạy hàng ngày

Tải xuống và dùng thử ngay

1. Yêu cầu .net 4.5 : Download Microsoft .NET Framework 4.5

2. Máy ảo LDPlayer 3.126(để sử dụng các tính năng yêu cầu máy ảo): Download LDPlayer 3.126


Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=sQOj_nDNn1k&list=PLOlwy9jxkiDOVol_OfDf97dSTD-I5wqEX

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[04/06/2024 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản zalo > Thay đổi thông tin ] Check tính năng Change avatar zalo
[10/06/2024 - Zaloplus > Lập lịch hàng ngày ] Đề xuất: thêm tích xóa nhóm đã gửi trong whitelist ở mục lập lịch gửi tin nhắn
[13/06/2024 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản zalo> Gửi tin sdt ] Đề xuất: thêm tích Kết bạn trước khi gửi tin nhắn ở tính năng gửi tin nhắn sdt zalo
[23/04/2024 - Zaloplus] Update: hỗ trợ thu máy ảo vào cửa sổ quản lý máy ảo khi dùng Noxplayer với zaloplus
[09/05/2024 - Zaloplus] Update: bỏ tính năng kết bạn theo vị trí zaloplus
[15/04/2024 - Zaloplus > Đăng nhập zalo> Nhóm ] Update: báo đúng trạng thái khi gửi tin nhắn nhóm với nhóm cài đặt chỉ trưởng nhóm phó nhóm mới được gửi tin
[10/04/2024 - Zaloplus ] Check lỗi : tự tắt phần mềm zaloplus khi sử dụng tính năng Zalochat
[01/04/2024 - Zaloplus > Đăng nhập zalo > Nhóm > Tạo và thêm thành viên ] Check tính năng thêm bạn bè vào nhóm zalo không hiện lịch sử chạy
[01/04/2024 - zaloplus ] Đề xuất: update tắt bong bóng chat ở zalo khi sử dụng máy ảo
[22/03/2024 - Zaloplus > Đăng nhập zalo > Kết bạn theo gợi ý (LD)] [zalo ld90] Check tính năng Kết bạn theo gợi ý (LD)
[20/03/2024 - Zaloplus > Đề xuất kết bạn từ sdt] [zalo ld90] : Check tính năng đồng bộ danh bạ
[19/03/2024 - Zaloplus > Đăng tin > Mở bài viết ] Lỗi phần sửa và xóa danh sách bài đã lưu ở đăng tin zalo
[02/03/2024 - ZaloPlus > đăng nhập tài khoản ] Đăng nhập tài khoản trên ZaloPlus không lưu thông tin đăng nhập và bắt quét lại mã đăng nhập lại
[29/02/2024 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản zalo > Gửi tin sdt ] Check tính năng gửi random tin nhắn đã chọn ở mục gửi tin theo sdt
[13/01/2024 - Zaloplus > Gửi tin bạn bè và thành viên nhóm] Check lại tích không tải admin ở phần tải danh sách thành viên nhóm
[05/01/2024 - zaloplus>nhóm>tạo nhóm hoặc thêm thành viên] update : thêm thời gian delays khi mời bạn bè vào nhóm trên zalo
[03/01/2024 - Zaloplus] Update dùng zaloplus với bản zalo 23.12.02
[21/12/2023 - Zaloplus> Tương tác bạn bè ] Không random comment khi tương tác bạn bè zalo
[21/12/2023 - Zaloplus > Mời sdt vào nhóm] Update: thêm lựa chọn mời sdt vào nhóm không sử dụng máy ảo
[19/03/2024 - Zaloplus > Đăng tường ] Lỗi định dạng nội dung bài đăng zalo khi Lưu xls và import lại
[25/12/2023 - Zaloplus > Tham gia nhóm ] [Lỗi toàn bộ] check tính năng tham gia nhóm zalo
[25/12/2023 - Zaloplus > Đăng nhập zalo > Nhóm > Tạo nhóm và thêm thành viên ] [Lỗi toàn bộ] Check tính năng tạo nhóm zalo và thêm thành viên nhóm
[25/12/2023 - Zaloplus > Đăng nhập zalo> Nhóm ] [Lỗi toàn bộ] Check tính năng: gửi tin nhắn nhóm zalo
[25/12/2023 - Zalo > Gửi tin nhắn bạn bè & thành viên nhóm ] [Lỗi toàn bộ] Lỗi gửi tin nhắn không gửi được nội dung
[25/12/2023 - Zaloplus > Đăng nhập zalo > Gửi tin nhắn bạn bè & thành viên nhóm, Kết bạn sdt, nhóm; Kết bạn theo gợi ý, nhóm, xác nhận ] [Lỗi toàn bộ] Check lỗi: không tải được danh sách thành viên nhóm chat
[25/12/2023 - zaloplus>zalo chat] check lỗi : không rep tin nhắn theo đúng từ khóa thiết lập
[07/11/2023 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản zalo > Kết bạn tương tác luân phiên > Đăng tường ] Check tính năng đăng tường zalo
[27/10/2023 - Zaloplus > Đồng bộ danh bạ & sdt , Kết bạn theo gợi ý 2, Sử dụng luân phiên tài khoản zalo, Lập lịch hàng ngày ] Đề xuất: Chọn lọc mục chưa là bạn khi Kết bạn từ danh bạ máy
[25/12/2023 - Zaloplus > Đăng nhập zalo ] Check tính năng Mở zalo trên máy ảo
[25/12/2023 - Zaloplus > Đăng nhập zalo > Gửi tin nhắn bạn bè và thành viên nhóm] Check tính năng tải danh sách zalo theo phân loai chat
[25/12/2023 - Zaloplus > Đăng nhập zalo > Gửi tin bạn bè và thành viên nhóm] Update: thêm tích loại bỏ trường nhóm, phó nhóm khi load thành viên nhóm zalo gửi tin
[14/08/2023 - zaloplus>nhóm] update : tag all trên zalo
[25/12/2023 - Zaloplus > Đăng nhập tài khoản zalo > Hủy yêu cầu kb đã gửi ] Check tính năng hủy yêu cầu kết bạn đã gửi zalo
[25/12/2023 - Zaloplus> Đăng nhập zalo > Nhóm ] [Nhiều người gặp] Không load được nhóm zalo
[25/12/2023 - Zaloplus > Gửi tin bạn bè và thành viên nhóm, gửi tin sdt ] Update: Dừng khi gửi tin nhắn zalo cho sdt và thành viên nhóm báo chặn gửi tin nhắn cho người lạ
[26/06/2023 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản zalo > Kết bạn tương tác luân phiên ] Update: thêm tích chọn giới hạn thời gian chạy cho 1 tài khoản
[27/06/2023 - Zaloplus> Mời số điện thoại vào nhóm] Check lỗi: Không mời được sdt vào nhóm kích nhầm vào QR
[14/07/2023 - Zaloplus > Đăng nhập zalo> kết bạn từ uid, sdt, nhóm] check tính năng kết bạn zalo theo uid fb
[20/06/2023 - Zaloplus > Khởi tạo & đăng nhập zalo trên máy ảo, Mở zalo trên máy ảo và các tính năng chạy máy ảo ] Check tính năng login máy ảo zalo k tắt popup sao lưu tin nhắn và cập nhật danh bạ
[20/06/2023 - Zaloplus> Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản> Gửi tin nhắn sdt] Check lỗi: Gửi tin nhắn hàng loạt mặc dù chỉ tích 1 tin
[14/06/2023 - Zaloplus ] update: zalo dùng phiên bản mới 23.05.01
[26/05/2023 - Zaloplus > Đăng nhập zalo > Gửi tin sdt ] Update: thêm hỗ trợ lưu hoặc copy danh sách tin nhắn ở mục Gửi tin sdt
[05/07/2023 - zaloplus>gửi tin sdt/ kết bạn sdt nhóm] update : lưu trạng thái của tài khoản khi chạy kết bạn, gửi tin sdt
[12/05/2023 - Zaloplus > Đăng nhập zalo > Gửi tin SĐT] Đề xuất: Thêm tích xóa tin nhắn đã gửi ở mục Gửi tin sđt
[11/05/2023 - Zaloplus > Đăng nhập zalo > Gửi tin theo sdt ] Update: thêm nút Chọn tin nhắn từ danh sách đã lưu ở mục Gửi tin sdt
[28/04/2023 - Zaloplus > Đăng nhập zalo > kết bạn uid, sdt nhóm; Gửi tin sdt ] Update: thêm hiện sdt đã kết bạn/gửi tin ở mục kết bạn sdt zalo và gửi tin sdt (mục đăng nhập mỗi tài khoản 1 tab)
[10/05/2023 - Zaloplus > Lập lịch hàng ngày> Lập lịch gửi tin nhắn ] Check tính năng Lập lịch gửi tin nhắn nhóm
[28/04/2023 - Zaloplus > Zalo Page > Đăng sản phẩm ] Check tính năng load sản phảm shopee trong tính năng zalo page
[28/04/2023 - Zaloplus > Đăng nhập zalo > Mời sdt vào nhóm, zaloplus> Sử dụng luân phiên tài khoản zalo] Update: thêm mời nhiều sdt 1 lần ở mục Mời sdt vào nhóm zalo
[22/04/2023 - zaloplus>sử dụng luân phiên>kết bạn ] update: bỏ qua người bi đầy lời mời
[17/04/2023 - Zaloplus > Mở nhiều cửa sổ ] Lỗi mất bản quyền khi mở nhiều cửa sổ
[17/04/2023 - Zaloplus > Gửi tin nhắn bạn bè và thành viên nhóm, Nhóm] Update : thêm cài đặt số người gửi 1 lần ở tính năng gửi nhanh dạng chia sẻ
[17/04/2023 - Zaloplus> Đăng nhập zalo > Kết bạn theo vị trí ] Check tính năng kết bạn theo vị trí zalo
[04/04/2023 - zaloplus] check lỗi : không gán proxy droid
[31/03/2023 - zaloplus>mời sdt vào nhóm] check lỗi: mời sdt vào nhóm bị báo "vui lòng thử lại"
[31/03/2023 - zaloplus>hủy yêu cầu đã gửi (LD)] check lỗi : hủy yêu cầu kết bạn
[04/04/2023 - zaloplus> sử dụng luân phiên tài khoản>kết bạn tương tác luân phiên] update : click vào "thử lại" khi kết bạn gợi ý zalo
[17/04/2023 - Zaloplus > Đăng nhập zaloplus > Gửi tin nhắn bạn bè > có tải danh sách thành viên nhóm gửi tin ] Check tính năng gửi tin dạng chia sẻ
[18/03/2023 - Zaloplus> Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản> Thay đổi thông tin] Check lỗi: Thay đổi thông tin V23
[17/04/2023 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản zalo > Thay đổi thông tin ] Check tính năng đổi tên zalo với zalo v23
[17/04/2023 - Zaloplus > Đăng tin > Chọn bài , Zaloplus > Lập lịch hàng ngày > Lập lịch đăng tường > Chọn bài ] Check tính năng Lưu xls và import xls ở mục chọn bài đăng Zalo với dạng random ảnh trong folder
[17/04/2023 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản zalo > Thay đổi thông tin ] Check tính năng thêm mô tả và xóa bài viết zalo ở mục thay đổi thông tin
[17/04/2023 - Zaloplus ] [Báo lỗi nhiều] Test các tính năng sử dụng máy ảo LD trên zaloplus với zalo bản mới
[17/04/2023 - Zaloplus > Zalo Chat > Thiết lập trả lời tự động ] Update: thêm hỗ trợ trả lời 1 lần/ 1 bạn bè với phần trả lời tin nhắn theo từ khóa trên zalo chat
[17/04/2023 - Zaloplus > Zalo chat> Thiết lập trả lời tự động ] Update: Thêm hỗ trợ gửi ảnh ở phần tự động trả lời tin nhắn mới nếu shop k phản hồi
[17/04/2023 - zaloplus>hủy yêu cầu kết bạn] check lỗi hủy yêu cầu kết bạn
[24/02/2023 - zaloplus>sử dụng luân phiên>gửi tin nhắn sdt] check lỗi: k kết thúc luôn khi gửi tin nhắn sdt
[17/04/2023 - zaloplus> mời sdt vào nhóm] check mục kết bạn trong mời sdt vào nhóm không kết bạn
[09/02/2023 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản zalo > Kết bạn theo sdt ] Check lại giới hạn kết bạn ở mục kết bạn theo sdt sử dụng luân phiên tài khoản zalo
[06/02/2023 - zaloplus> sử dụng luân phiên tài khoản>mời sdt vào nhóm] update : không limit sdt mời vào nhóm
[10/05/2023 - Zaloplus> Đăng nhập zalo> Gửi tin nhắn] Check tính năng gửi tin nhắn zalo kèm video
[06/12/2022 - Zaloplus > Lập lịch hàng ngày > Hẹn giờ gửi tin nhắn] Bỏ tích ở danh sách tin nhắn lập lịch trong Lập lịch hàng ngày không lưu được
[10/11/2022 - zaloplus>lập lịch hàng ngày>lập lịch đăng tin] lập lịch đăng tường không được khi nhấn đăng bài bị báo đang xử lý
[03/11/2022 - Zaloplus > Đăng tin > Chọn bài viết > Chọn từ shopee ] Check tính năng quét bài viết theo link sản phẩm shopee ở zaloplus
[14/11/2022 - zaloplus>mời sdt vào nhóm] check lỗi : không nhập đúng sdt khi mời sdt vào nhóm
[02/11/2022 - Zaloplus > Đăng nhập zalo > Tương tác bạn bè ] Check tính năng tương tác bạn bè theo newfeed bị đứng khi chỉ like bài đầu
[02/11/2022 - Zaloplus > Đăng nhập zalo] Check tính năng thêm tài khoản zalo
[02/11/2022 - Zaloplus> Đăng nhập zalo > Khởi tạo và đăng nhập zalo trên máy ảo ] Khởi tạo zalo trên máy ảo không ấn đăng nhập
[02/11/2022 - Zaloplus > Đăng nhập zalo] Không tắt chrome sau khi login zalo ở bản mới
[02/11/2022 - Zaloplus > Đăng nhập zalo ] Check tính năng đăng nhập vào đăng nhập zalo báo sử dụng phần trái phép
[17/04/2023 - Zaloplus > Sử dụng luân phiên tài khoản zalo > Kết bạn tương tác luân phiên ] Đề xuất: thêm tích xóa bài viết trên tường trước khi đăng bài
[17/04/2023 - Zaloplus ] Đề xuất: thêm mở nhieuf cửa sổ thiết lập cho zaloplus dạng Mutil config
[02/11/2022 - Zaloplus > Lập lịch hàng ngày > Hẹn giờ gửi tin nhắn] Nút move up phần danh sách tin nhắn hẹn giờ không hoạt động
[04/10/2022 - Zaloplus > Lập lịch hàng ngày > Hẹn giờ gửi tin nhắn > Chọn tin nhắn từ danh sách đã lưu ] Update: thêm nút sửa ở danh sách tin nhắn đã lưu trong mục lập lịch gửi tin nhắn
[02/11/2022 - Zaloplus> Lập lịch hàng ngày> Lập lịch đăng tường ] Update: thêm phần Import nội dung đăng bài từ xls cho mục chọn bài ở Lập lịch đăng bài
[02/11/2022 - Zaloplus> Lập lịch hàng ngày ] Update: chỉnh to phần khung lập lịch đăng tường và lập lịch gửi tin nhắn
[02/11/2022 - Zaloplus > Lập lịch hàng ngày> Lập lịch gửi tin nhắn ] Check lại tính năng lập lịch gửi tin theo sdt
[17/04/2023 - Zaloplus> Đăng tường, Sử dụng luân phiên tài khoản zalo ] Update : thêm chọn tài khoản ở mục Sử dụng luân phiên tài khoản zalo, đăng tin lên tường nhiều tài khoản
[05/10/2022 - zaloplus>đồng bộ danh bạ và kết bạn sđt] không chạy được máy ảo khi gặp thông báo đồng bộ
[02/11/2022 - Zaloplus > lập lịch hàng ngày] Lỗi mở phần mềm zaloplus
[02/11/2022 - Zaloplus > Đăng nhập zalo > Tương tác nhóm ] Check tính năng tương tác nhóm zalo
[02/11/2022 - Zaloplus > Đăng nhập zalo > Tương tác bạn bè ] Check tính năng tương tác bạn bè comment random ảnh trong folder
[02/11/2022 - Zaloplus> Đăng nhập zalo > Đăng tường ] Đề xuất: thêm random ảnh trong folder ở mục đăng tường zalo từng tài khoản
[10/09/2022 - Zaloplus > Đăng nhập zalo ] Update: thêm thiết lập Fingerpint Spoofing trên chrome khi đăng nhập zalo
[21/10/2022 - zaloplus>kết bạn sđt, nhóm] kết bạn thành viên nhóm máy ảo không chạy đủ
[28/06/2022 - Zaloplus > Đăng nhập zalo > Gửi tin nhắn bạn bè ] Check tính năng gửi tin nhắn zalo bạn bè
[10/08/2022 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo > Kết bạn và gửi tin theo vị trí] Check lỗi: Kết bạn theo vị trí
[14/06/2022 - ZaloPlus > Sử dụng luân phiên nhiều Zalo > Gửi tin nhắn theo sđt ] Check lỗi: Không báo hoàn tất khi chạy xong
[11/06/2022 - ZaloPlus > Đăng nhập Zalo ] Đề xuất: Thêm 1 tab Tham gia nhóm zalo riêng
[01/06/2022 - zaloplus>đăng tin>chọn bài> chọn từ shopee] check : không load tìm sản phẩm theo link shopee

CHỨC NĂNG CÓ TRONG ZALOPLUS

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn cho bạn bè
Gửi tin theo sđt (nên kết bạn sau đó gửi tin)

Kết bạn

Xác nhận yêu cầu kết bạn
Gửi yêu cầu kết bạn theo gợi ý
Gửi yêu cầu kết bạn theo vị trí
Gửi yêu cầu kết bạn theo phòng trò chuyện

Đề xuất kết bạn theo SĐT

Tạo đề xuất kết bạn từ danh sách SĐT

Hủy bạn bè

Hủy bạn bè theo nhiều điều kiện

Tương tác comment like

Tương tác comment like bài viết, ảnh bạn bè
Tương tác comment like ảnh theo vị trí
Tương tác comment like ảnh theo phòng trò chuyện

Lập lịch hàng ngày

Lập lịch gửi tin nhắn bạn bè hàng ngày
Lập lịch gửi yêu cầu kết bạn theo gợi ý
Lập lịch xác nhận kết bạn
Lập lịch gửi yêu cầu kb theo số điện thoại
Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật
Hủy bạn bè

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn