FPlusChrome Quét Uid từ email hoặc số điện thoại
FPlusChrome Quét Uid từ email hoặc số điện thoại

FPlusChrome Quét Uid từ email hoặc số điện thoại

3070 Đánh giá
12/26/2015 2:49:23 PM
Bước 1 : Thiết lập ngôn ngữ EnglishUS . Login facebook >  vào địa chỉ https://www.facebook.com/settings?tab=account&section=language&view
Chọn English (US) sau đó lưu thiết lập


Bước 2 : Click vào quét uid từ email sđt


Bước 3 : Mở file sđt muốn quétBước 4 : Lưu uid quét được

💬