Hướng dẫn cấu hình email domain vào FPlusAccount
Hướng dẫn cấu hình email domain vào FPlusAccount

Hướng dẫn cấu hình email domain vào FPlusAccount

Overall ratings: 1 | Rating: 5 out of 5
4/11/2018 5:01:52 PM
1. Tạo tài khoản Yandex tại địa chỉ: https://passport.yandex.com/registration/mail

2. Truy cập địa chỉ https://domain.yandex.com/domains_add/ để thêm email domain

 

0901.731.871

0906.235.636

x