Spam tin nhắn cho những người đã like bài viết facebook
Spam tin nhắn cho những người đã like bài viết facebook

Spam tin nhắn cho những người đã like bài viết facebook

2366 Đánh giá
8/26/2015 3:20:16 PM
Bước 1 : Lấy link bài viết hoặc uid bài viết.Bước 2: Lấy danh sách người đã like bài viết này.Bước 3 : Bắt đầu spam


 

💬