Sử dụng nhiều account đăng tin Facebook với FPlus
Sử dụng nhiều account đăng tin Facebook với FPlus

Sử dụng nhiều account đăng tin Facebook với FPlus

5517 Đánh giá
8/5/2015 2:09:12 PM
Sử dụng nhiều nick cùng lúc với FPlus (Thường)

Bước 1: Logout facebook nếu phần mềm tự động login khi khởi động.Bước 2: Login bằng auto login hoặc login không "Ghi nhớ đăng nhập"

Bước 3: Bật cửa sổ FPlus mới rồi login với account khác (mỗi cửa sổ bật lên sẽ login được 1 nick) , sử dụng autologin để login nhanh chóng.Sử dụng nhiều nick cùng lúc với FPlus đăng tin PRO
 
Bước 1: Vào phần FPlus đăng tin PRO, thêm nick vào danh sách và login


Bước 2. Mở tab mới login nick khác
 
Sử dụng nhiều nick cùng lúc với FPlusToken

Bước 1. Lấy token


Bước 2. Sử dụng token để đăng tin...

 

Sử dụng nhiều nick cùng lúc với FPlusChrome
1. Với FPlus Chrome có thể sử dụng nhiều tab 


2. Sử dụng các chức năng luân phiên, thêm nick vào danh sách để sử dụng các chức năng đăng luân phiên hoặc đăng nhiều nick cùng lúc

 

💬