1244 Đánh giá

Phần mềm hỗ trợ live stream Facebook FPlusLive

Tính năng của FPlusLive Hướng dẫn sử dụng FPlusLive

Bạn cần live video lên nhiều tường, page, nhóm cùng lúc, lập lịch live lại video lên tường, nhóm...

Dễ dàng sử dụng

Liên tục cập nhật chức năng mới

Dùng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

Miễn phí các tính năng cơ bản

Tải xuống và dùng thử ngay

Yêu cầu Window 7 trở lên

Phần mềm hỗ trợ cho tính năng live màn hình: Download ScreenCapturerRecorder

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET


Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[25/12/2023 - fpluslive>live lên tường và profile] check lỗi : phát live lên tường
[16/05/2023 - fpluslive>live lên tường page proifle] update : thêm tích chọn không load page
[01/03/2023 - fpluslive>live lên page và tường] update mới : phát live lên page
[19/07/2022 - FplusLive] Đề xuất: thêm thêm tài khoản kèm proxy ở fplus live
[25/06/2022 - FPlusLive -> Live lên tường page profile ] Check lỗi: Bị ngắt live khi phát live
[26/05/2022 - Fpluslive > Live lên page ] Check tính năng live từ link youtube
[28/04/2022 - FplusLive> Share & mời livestream ] Check lỗi : 1 số cookie k thêm được vào tính năng share ở fplus live
[14/04/2022 - fpluslive>share & mời livestream] không import được tk vào fpluslive do token bị invalid
[02/03/2022 - fpluslive>share & mời livestream] không đăng nhập được trong tab share & mời livestream
[21/02/2022 - Fpluslive>live lên tường page profile] phát live bằng link youtube không đủ
[05/11/2021 - fplusive>live lên tường, page profile] bị endlive ngay khi vừa phát live
[22/04/2021 - Fpluslive] check lại load nhóm của page trong fpluslive
[11/03/2021 - FPlusLive > Live lên tường page profile] Check lỗi: Đăng nhập trực tiếp bằng user pass
[19/11/2020 - view comment] check lỗi view comment livestream fpluslive
[29/08/2020 - FPlusLive> Live lên tường page profile] Lỗi live video bị gián đoạn
[14/08/2020 - FPlusLive > Live lên tường page profile] Lỗi phát live
[30/05/2020 - FPlusLive -> Live lên tường page profile ] K phát live được link youtube

CHỨC NĂNG CÓ TRONG FPLUSLIVE

Live video, webcam lên tường page, profile, nhóm

Live video lên nhiều page, tường, nhóm cùng lúc.
Live webcam lên nhiều page, tường, nhóm cùng lúc.
Live màn hình lên nhiều page, tường, nhóm cùng lúc.
Lập lịch live video lên nhiều page, tường.
Live lặp lại 1 hoặc nhiều video.
Phát lại video đang livestream trên facebook (Phát chuyển tiếp).
Live video youtube lên facebook.

Lập lịch live video lên nhóm

Lập lịch live video lên nhóm 1 lần hoặc lặp lại theo ngày.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn