Hướng dẫn tìm UID rating fanpage trên facebook - FPlus
Hướng dẫn tìm UID rating fanpage trên facebook - FPlus

Hướng dẫn tìm UID rating fanpage trên facebook - FPlus

7/5/2018 9:21:11 AM
TÌM UID RATING PAGE – FPLUS
Những UID rating page có thể là những khách hàng quan tâm, sử dụng những sản phẩm. Những khách hàng này quan tâm và có những nhu cầu, mong muốn khác đối với sản phẩm. Bạn có thể tìm UID và kết bạn với những khách hàng này, từ đây, bạn có thể nhắn tin và tương tác nhận phản hồi trực tiếp từ những khách hàng này.
FPlus > Tìm UID > Tìm UID Rating Page.
Bước 1: Nhập link hoặc ID Page và click “Tìm UID”.
Bước 2: Nhận danh sách Uid, tên thu được và lưu.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn